Στην Ελευθεροτυπία διαβάζω:

Μόνον ένας στους δέκα υποψήφιους πιστεύει ότι ο διαγωνισμός εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ είναι αδιάβλητος, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Συμβούλων Εκπαίδευσης EMPLOY.

Μου κάνει εντύπωση ότι ένα τέτοιο εύρημα δεν προκαλεί καμιάν αντίδραση από τον ΑΣΕΠ, την κυβέρνηση, ή οποιονδήποτε άλλο. Με ποιόν τρόπο πιστεύουν οι διαγωνιζόμενοι ότι ο διαγωνισμός είναι διαβλητός: διαρροή θεμάτων, πλημμελής επιτήρηση, ή κάτι άλλο; Ποιοί βάζουν τα θέματα; Έχουν αυτοί που βάζουν τα θέματα σύγκρουση συμφερόντων, π.χ. εκδίδουν βιβλία ή εμπλέκονται σε φροντιστήρια για τον ΑΣΕΠ; Δεν πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια επιτροπή να μελετήσει το πρόβλημα και να εμπνεύσει περισσότερη εμπιστοσύνη στον σημαντικό αυτό θεσμό;

Advertisements