Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχει κάποιο ΑΕΙ αν αξιολογηθεί με χαμηλό βαθμό. Ο νόμος περί αξιολόγησης Ν.3374/2005 αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα ;

Επίσης είχα την απορία : όταν δεν συμμορφώνονται οι καθηγητές π.χ. με το παρακάτω : Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να μεριμνούν, ώστε κάθε διδάσκων, με ευθύνη του, να διατηρεί και να ενημερώνει συνεχώς στον διαδικτυακό τους τόπο τη δική του ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας και ακρόασης φοιτητριών και φοιτητών, τα διδασκόμενα από αυτόν μαθήματα, το περιεχόμενό τους και τα διανεμόμενα συγγράμματα και να παρέχει οποιαδήποτε συναφή με το μάθημα πληροφόρηση., τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η μη συμμόρφωσή τους στο Πανεπιστήμιο και στους ίδιους .

Κατά τη γνώμη μου η σταθερή χρηματοδότηση των ΑΕΙ δεν θα πρέπει να έχει δεσμούς με την αξιολόγηση ,κάποια παραπάνω χρηματοδότηση στα καλύτερα αξιολογούμενα ΑΕΙ σκόπιμη θα ήταν .

Όσο αφορά τους καθηγητές, πιστεύω πως θα ήταν εύλογο όταν δεν αποδίδουν όσο πρέπει στη δουλεία τους και όταν δεν συμμορφώνονται με τον οποιοδήποτε νόμο που διέπει το ΑΕΙ ,μετά από κάποιες παρατηρήσεις ,να καταργούνται .

Θα ήθελα τις απόψεις σας όσο πιο γρήγορα γίνετε γιατί όπως ξέρουμε αυτό το site σε λίγο καιρό χάνει το σπίτι του

Advertisement