Αφιερωμένο εξαιρετικά στον Κ:

http://www.nytimes.com/2009/06/07/opinion/07kristof.html