Την ερχόμενη Τετάρτη 03/06/09 και ώρα (Eλλάδας) 14.00-16.00 διοργανώνεται διαδικτυακή δημόσια συζήτηση 6 υποψήφιων ευρωβουλευτών:

http://live.deb8.gr/

Τα ερωτήματα θα τα θέσουν πολίτες και χωρίζονται σε 5 ενότητες, μια εκ των οποίων τιτλοφορείται «Παιδεία και Ευρώπη»:

http://live.vote.deb8.gr/pages/19541-

Ελπίζω να έχει περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι η τηλεμαχία των αρχηγών. Η κατάθεση εύστοχων ερωτήσεων θα βοηθήσει σε αυτό.