Στις 27/2/2009 η Σύγκλητος του ΠΑ.ΜΑΚ. ενέκρινε ομόφωνα έναν «Κατάλογο Εγκρίτων Επιστημονικών Περιοδικών» για να χρησιμοποιηθεί «για τη χορήγηση ερευνητικών βραβείων και επιχορηγήσεων». Ο κατάλογος και η διαδικασία χορήγησης αυτών των βραβείων περιλαμβάνονται στα εξής κείμενα:

Κατάλογος εγκρίτων περιοδικών

Διαδικασία χορήγησης βραβείων

Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις σ’ αυτήν την πρωτοβουλία, τις οποίες μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες στο μπλογκ:

http://egkritaperiodikapamak.wordpress.com/

Θα τοποθετηθώ όταν βρω χρόνο να διαβάσω το υλικό. Εκ πρώτης όψεως, βλέπω βάσιμα επιχειρήματα και στις δυο πλευρές.

Advertisement