Είχα αναφερθεί ακροθιγώς στο θέμα αυτό σε σχόλιο σε παλαιότερο ποστ. Σήμερα μαθαίνουμε νεώτερα στο Βήμα:

«Το Βήμα», στις 25 Ιανουαρίου του 2009, είχε γράψει για την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (955/2008) που έκρινε ότι η εκλογή του Ερευνητή Α΄ κ. Ιωάννη Δαγκλή ως διευθυντή του ΙΔΕΤ είναι άκυρη λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης. Δεν ήταν σύννομη η τοποθέτηση ενός μέλους στην Επιτροπή Κριτών από τον τότε γενικό γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας κ. Δ.Τσουκαλά. Αντί λοιπόν να αντικατασταθεί απλώς το παράνομα διορισθέν μέλος στην Επιτροπή Κριτών με το προτεινόμενο από το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) μέλος, ο νυν γενικός γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας κ. Φ. Τσαλίδης προέβη σε ολική ανασυγκρότηση της 11μελούς Ειδικής Επιτροπής Κριτών. Και μάλιστα με τον εξής αξιοσημείωτο τρόπο: Διατήρησε τα πέντε τακτικά μέλη που είχαν ψηφίσει στην προηγούμενη κρίση υπέρ του κ. Δαγκλή (πλην φυσικά του μέλους που είχε οριστεί παράνομα) και έβγαλε τα πέντε τακτικά μέλη που είχαν ψηφίσει υπέρ του Ερευνητή Α΄ κ. Π. Μαθιόπουλου , μετατρέποντάς τα σε αναπληρωματικά. »

Το αρχικό άρθρο του Βήματος είναι αυτό:

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=252168