Ανεξάρτητα απ’το τι πιστεύετε για το διδακτικό κομμάτι της ακαδημαϊκής καριέρας (σε σχέση με το ερευνητικό) προτείνω να διαβάσετε αυτό το μικρό κείμενο απ’τον Richard Feynman. Αρχίζει έτσι:

I don’t believe I can really do without teaching. The reason is, I have to have something so that when I don’t have any ideas and I’m not getting anywhere I can say to myself, «At least I’m living; at least I’m doing something; I am making some contribution» — it’s just psychological.