Διαβάζω ότι γίνεται προσπάθεια για επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης μελών ΔΕΠ από τα 67 που είναι τώρα στα 70:

http://www.dentnews.net/?p=808

http://www.dentnews.net/?p=4516

Στα περισσότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ δεν υφίσταται (νομίζω) υποχρεωτική συνταξιοδότηση. Αλλά για την Ελλάδα κάτι τέτοιο θα ήταν μάλλον καταστροφικό. Ίσως θα έπρεπε να γίνεται εξαίρεση μόνο για άτομα με μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα.