Περιέχονται στο ακόλουθο αρχείο:

http://greekuniversityreform.org/evaluation-rc-2005.zip

Παρατήρησα ότι κάποιες εκθέσεις δεν περιλαμβάνουν τα ονόματα των αξιολογητών.