Ημερίδα

Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα,
την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα “Banquet”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές
10:00 – 10:20 Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
Α΄ ΜΕΡΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Συντονιστές: κ. Ευστράτιος Καμίτσος, ΕΙΕ
κα Ανδρούλα Νασιοπούλου, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10:20 – 10:35 Η παγκόσμια ενεργειακή πρόκληση και οι προοπτικές για μια οικονομία υδρογόνου
κ. Αθανάσιος Στούμπος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 10:35 – 10:50

10:50 – 11:05 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αναγκαιότητα, τάσεις και προοπτικές
κ. Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας –ΚΑΠΕ
Η ενεργειακή πρόκληση των τεχνολογιών υδρογόνου και μηδενικών εκπομπών άνθρακα: από την παραγωγή ενέργειας στις εφαρμογές στις μεταφορές κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

11:05 – 11:20 Προηγμένες μέθοδοι για προστασία και ενίσχυση των υδατικών πόρων
κ. Αναστάσιος Καράμπελας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ 11:20 – 11:35 Το παράκτιο σύστημα ως ο χώρος αλληλεπίδρασης υδρόσφαιρας, λιθόσφαιρας, ατμόσφαιρας, βιόσφαιρας, ανθρωπόσφαιρας – οι ερευνητικές προκλήσεις και η κατάσταση στη χώρα μας
κ. Χρήστος Αναγνώστου, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ 11:35 – 11:50 Δράσεις περιβαλλοντικής επίγνωσης, διάγνωσης και πρόγνωσης
κ. Πέτρος Κουτσούκος, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ

11:50 – 12:05 Καρδιαγγειακή νόσος και νόσος του Alzheimer: κοινοί μοριακοί μηχανισμοί
κα. Αγγελική Χρόνη, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 12:05 – 12:20 Περιβάλλον και υγεία: Ο ρόλος της βιολογικής έρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης
κ. Σωτήριος Κυρτόπουλος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – ΕΙΕ
12:20 – 13:20 Διάλειμμα – Γεύμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

13:20 – 13:35 Έξυπνα περιβάλλοντα και Τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης
κ. Κώστας Στεφανίδης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας -ΙΤΕ 13:35 – 13:50 Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης
κ. Σωκράτης Σοφιανόπουλος, Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών & της Γνώσης «Αθηνά» 13:50 – 14:05 Διάστημα: Χώρος εξερεύνησης και ανάπτυξης
κ. Ιωάννης Δαγκλής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – ΕΑΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14:05 – 14:20 Καταγραφή και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον 21ο αιώνα
κ. Χριστόδουλος Χαμζάς, Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών & της Γνώσης «Αθηνά» 14:20 – 14:35 Η έρευνα στις επιστήμες του ανθρώπου και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – ΕΙΕ 14:35 – 14:50 Διαστάσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις χώρες της ΕΕ
κ. Διονύσης Μπαλούρδας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ

14:50 – 15:10 Διάλειμμα – Καφές

Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συντονιστές: κ. Κώστας Γαλιώτης, ΙΤΕ
κ. Τίμος Σελλής, ΑΘΗΝΑ
15:10 – 15:20 Διαγονιδιακά ζωικά μοντέλα φλεγμονωδών παθήσεων του ανθρώπου: εφαρμογές σε προ-κλινικές δοκιμές νέων φαρμάκων
κ. Γιάννης Στρουμπούλης, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
15:20 – 15:30 Η επιστημονική έρευνα ως παρεχόμενη υπηρεσία: από την πράξη στην θεωρία
κ. Γιώργος Χρυσικός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – ΕΙΕ
15:30 – 15:40 Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας στη βελτιστοποίηση του συστήματος ακτινοπροστασίας εργαζομένων, ασθενών και πληθυσμού
κα. Β. Καμενοπούλου, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας –ΕΕΑΕ
15:40 – 15:50 Καινοτόμος Αισθητήρας ΤΕχνητής & φυσικής ΡαδΙεΝέργειΑς «ΚΑΤΕΡΙΝΑ»
κ. Χρήστος Τσαμπάρης, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ
15:50 – 16:00 Μοριακή Ανάλυση Γονιδίων προδιάθεσης σε κληρονομικά νοσήματα
κ. Γεώργιος Νούνεσης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
16:00 – 16:10 Προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τεχνολογία υψηλής ποιότητας συνθετικής ομιλίας που προσεγγίζει την φυσική
κ. Σπύρος Ράπτης, Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών & της Γνώσης «Αθηνά»
16:10 – 16:20 Κεραμικά προϊόντα ηλεκτρομαγνητικής απορρόφησης
κ. Βασίλης Ζασπάλης. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ
16:20 – 16:30 Κυψελίδες καυσίμου ΠΕΜ υψηλής θερμοκρασίας
κ. Βασίλειος Γρηγορίου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας -ΙΤΕ