Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση του 2008 από τον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο ΣτΠ φαίνεται να είναι μια απ’τις λίγες εξαιρετικές υπηρεσίες της πολιτείας. Αποστολή του ΣτΠ είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της νομιμότητας και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.

Ψάχνοντας λέξεις-κλειδιά στην περσινή έκθεση βλέπω πως υπήρχαν τουλάχιστον 3 υπόθεσεις σχετικές με την ανώτατη εκπαίδευση: (1) με τα δίδακτρα του ΕΑΠ που δεν επιστράφηκαν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, (2) με κάποια επιστημονικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και ένα θέμα με τον ΟΑΕΔ, (3) με την κατοχή τίτλων από άλλες χώρες της ΕΕ.

Έχουν γραφεί στο GURF και παλιότερα άρθρα σχετικά με τον ΣτΠ και τις παρεμβάσεις του. Ακόμα κι αν δεν λύνει όλες τις καταστάσεις, νομίζω αξίζει να γίνεται μια αίτηση προς αυτό το όργανο σε κάθε περίπτωση που υπάρχει αντίληψη ατασθαλίας.