Πριν από κάποια χρόνια εκδόθηκε από το Graduate School του CUNY ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Avoiding and detecting plagiarism». Είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή:

Click to access AvoidingPlagiarism.pdf

Ανάλογα εγχειρίδια υπάρχουν άπειρα στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάτι ανάλογο στα ελληνικά που να διατίθεται στους Έλληνες φοιτητές;