Σε περίπτωση υποψηφιότητας για θέση ΔΕΠ όπου ο υποψήφιος υποβάλλει υπόμνημα πρέπει να αναφερθεί σε όλα τα θέματα τα οποία αργότερα θα ήθελε να θίξει στην ένστασή του?
Αν δεν αναφερθεί σε όλα (κυρίως αυτά που αφορούν συνηποψήφιο) τότε έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό στην ένστασή του?
Αναφέρομαι φυσικά σε στοιχεία που προκύπτουν απο την εισηγητική έκθεση.