Ηράκλειο 24/2/09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, η έλλειψη κτιρίου ή επαρκών χώρων αποτελεί τροχοπέδη στην καθημερινή λειτουργία του και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την προοπτική ύπαρξής του. Σήμερα 24/2/09 η έκτακτη Γ.Σ του Τμήματος αποφάσισε την ΕΠ’ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Τμήματος ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το οξύτατο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ζητάμε την εξεύρεση χώρου για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών μας και την άμεση δρομολόγηση της ανέγερσης του κτιρίου του Τμήματος.

———

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

«ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το ΤΕΤΥ είναι σήμερα το μόνο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης του οποίου τα μέλη και οι υπηρεσίες βρίσκονται διεσπαρμένα σε 3 γεωγραφικούς χώρους και σε 6 διαφορετικά κτίρια.

Οι μόνοι χώροι που ορίζει σήμερα το Τμήμα στις εγκαταστάσεις της Λ. Κνωσού (130τμ γραφεία-αποθήκες και 400τμ εκπαιδευτικά εργαστήρια) είναι ανεπαρκείς για ένα τμήμα με 500 φοιτητές, 15 μέλη ΔΕΠ και λοιπό διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Για την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική του λειτουργία το ΤΕΤΥ εξαρτάται πλήρως από την «φιλοξενία» άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου και του ΙΤΕ.

Η έλλειψη κτιρίου ή επαρκών χώρων αποτελεί τροχοπέδη στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την προοπτική ύπαρξής του. Ιδιαίτερα στο θέμα της στέγασης της ερευνητικής δραστηριότητας νέων μελών ΔΕΠ, το Τμήμα βρίσκεται σήμερα σε δεινή θέση.

Με βάση τα παραπάνω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΤΕΤΥ (24/02/09) αναγκάζεται να αναστείλει επ’ αόριστο την λειτουργία του Τμήματος.

ΖΗΤΑΜΕ

Άμεση εξεύρεση χώρου 1500τμ στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών του ΤΕΤΥ.

Να εκπονηθεί άμεσα (και όχι στο τέλος του 4ετούς προγραμματισμού) η μελέτη κτιρίου για το ΤΕΤΥ.

Να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξεύρεσης πόρων ώστε να αρχίσει η ανέγερση του κτιρίου εντός του παρόντος 4ετούς προγραμματισμού.

Να μην ξεκινήσει άλλο νέο κτίριο στις Βούτες πριν από το κτίριο του ΤΕΤΥ.

——-
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:

Θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που το κύριο πρόβλημα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Τ.Ε.Τ.Υ.), δηλαδή το θέμα της στέγασης του Τμήματός μας, συζητείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε επίπεδο Πρυτανείας, Σχολής και Τμημάτων. Πιστεύουμε ότι η συζήτηση αυτή βοηθάει στη δημοσιοποίηση του σημαντικού και χρόνιου αυτού προβλήματος και ελπίζουμε να συμβάλλει στη λύση του. Με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις του Αντιπρύτανη Υποδομών και τις αντιπροτάσεις του Κοσμήτορα και κάποιων Προέδρων Τμημάτων, περιγράφουμε συνοπτικά την υπάρχουσα κατάσταση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούμε.

Το Τ.Ε.Τ.Υ. ιδρύθηκε το 1999 και δέχτηκε φοιτητές το 2001. Στα δέκα αυτά χρόνια, έχει δεχθεί 500 προπτυχιακούς και 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι εκπαιδεύονται από 15 μέλη ΔΕΠ (σήμερα) και αριθμό διδασκόντων με Π.Δ.407/80. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες του Τ.Ε.Τ.Υ. φιλοξενούνται σε 3 διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους (Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Λ. Κνωσού και Ι.Τ.Ε.) και σε 6 διαφορετικά κτίρια (Βιολογίας, Ιατρικής, Ι.Τ.Ε., Λ. Κνωσού, Φυσικής, Χημείας). Η ομαλή λειτουργία του Τ.Ε.Τ.Υ. κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι καθημερινός άθλος για το προσωπικό και τους φοιτητές του. Για να αναφέρουμε μόνο ένα μικρό δείγμα των δυσκολιών, μεγάλο μέρος του χρόνου αναλώνεται σε μετακινήσεις, η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων στους περιορισμένους χώρους που παραχωρούνται στη βάση της διαθεσιμότητας από άλλα τμήματα είναι ένα δισεπίλυτο πρόβλημα βελτιστοποίησης, η διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων είναι προβληματική (ιδιαίτερα σε ένα κατ’ εξοχήν εργαστηριακό τμήμα).

Παρόλα αυτά, το Τ.Ε.Τ.Υ. με τις προσπάθειες των μελών του έχει αναπτύξει την απαιτούμενη ευελιξία και ικανότητες για να αντεπεξέλθει με αρκετή επιτυχία, πιστεύουμε, στο εκπαιδευτικό του έργο. Υπάρχουν όμως προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν παρά την μεγαλοθυμία συναδέλφων άλλων τμημάτων και την αυταπάρνηση μελών ΔΕΠ του Τ.Ε.Τ.Υ. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στερούνται σήμερα τα αυτονόητα, όπως στοιχειώδεις ερευνητικούς χώρους που θεωρούνται δεδομένοι σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτή τη στιγμή σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ δεν διαθέτει καθόλου εργαστηριακό χώρο. Πολλά μέλη ΔΕΠ φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρους άλλων τμημάτων που σε πολλές περιπτώσεις είναι περιορισμένοι. Δύο μέλη ΔΕΠ μοιράζονται γραφείο και δεν διαθέτουν δικό τους χώρο. Το πρόβλημα είναι εντονότερο για τα νεότερα μέλη ΔΕΠ που αδυνατούν να στεγάσουν τις ερευνητικές δραστηριότητές τους και τα μέλη των ομάδων τους (μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, κλπ). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι περισσότεροι επίκουροι καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας. Η έλλειψη στέγης δεν είναι φλέγον ζήτημα μόνο για τα υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ, αλλά αποτελεί τροχοπέδη και για την περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος. Η προσέλκυση διαπρεπών επιστημόνων είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, που συνοψίζονται παραπάνω, τα μέλη ΔΕΠ του Τ.Ε.Τ.Υ. παράγουν σημαντικό ερευνητικό έργο σε επιστημονικά πεδία αιχμής και ξεχωρίζουν ο καθένας στον τομέα του. Με βάση τους βιβλιομετρικούς δείκτες, το Τ.Ε.Τ.Υ. είναι το καλύτερο τμήμα επιστήμης υλικών στην Ελλάδα και συναγωνίζεται ομοειδή αξιόλογα τμήματα του εξωτερικού. Η λύση του προβλήματος στέγης, πέρα από υποχρέωση του Πανεπιστημίου, αποτελεί επένδυση για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες του Τ.Ε.Τ.Υ. οι οποίες συμβάλλουν στη διεθνή προβολή του Πανεπιστημίου μας. Ζητάμε ισότιμη αντιμετώπιση με τους συναδέλφους μας των άλλων τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Με χαρά πληροφορηθήκαμε από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη ότι η μελέτη του κτιρίου του Τ.Ε.Τ.Υ. έχει ενταχθεί στον παρόντα τετραετή προγραμματισμό του Πανεπιστημίου (2009-2012) και ότι υπάρχει η βούληση από την διοίκηση, η ανέγερση του κτιρίου να γίνει πραγματικότητα μέσα στον επόμενο τετραετή προγραμματισμό (2013-2016). Όμως, μετά από συζητήσεις με αρμόδιους της διοίκησης του Πανεπιστημίου, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ακόμα και η χωροθέτηση που είχε αποφασισθεί από την Σύγκλητο το 2000, θεωρείται διαπραγματεύσιμη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον σίγουρο ούτε το οικόπεδο που είχε διατεθεί τότε στο Τ.Ε.Τ.Υ. Ζητάμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μόνιμου κτιρίου του Τ.Ε.Τ.Υ. Παράλληλα είναι επιτακτική η ανάγκη να λυθούν τα άμεσα προβλήματα στέγασης. Σε αυτά, προτεραιότητα έχουν γραφεία και εργαστήρια για τουλάχιστον 6 διορισμένα μέλη ΔΕΠ, 1 υπό διορισμό και 4 επιπλέον μέλη ΔΕΠ σε ορίζοντα τριετίας, καθώς και η μεταφορά των εκπαιδευτικών εργαστηρίων από την Λ. Κνωσού στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Εκτιμούμε ότι αυτές οι άμεσες ανάγκες απαιτούν το λιγότερο ένα χώρο 1500τμ.

Σαν Τμήμα έχουμε εξαντλήσει την υπομονή και τις αντοχές μας και η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να διαιωνίζεται περαιτέρω. Η έλλειψη χώρων απειλεί την ίδια την υπόσταση του Τ.Ε.Τ.Υ., δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην σταδιοδρομία των νέων μελών του, στις σχέσεις μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια μεταξύ των τμημάτων της Σχολής μας και δυσφημεί συνολικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά να λειτουργούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να διαταράξουμε την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου για να λυθεί το πρόβλημά μας.

—–
Σχετικά δημοσιεύματα:

http://www.patris.gr/articles/152047
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=28408756

Advertisement