Από την ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ:

http://www.hqaa.gr/reports_gr.html

Και η κάλυψη από εφημερίδες:

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=100098116
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_11/02/2009_302999
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=254987

Advertisements