Είναι ο τίτλος πολύ χρήσιμης πρόσφατης αναφοράς από το Eurydice:

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/PubContents?pubid=091EN

Συγκρίνει τον τρόπο διοίκησης, την χρηματοδότηση, την πρόσληψη μελών ΔΕΠ κτλ των πανεπιστημίων ανά την Ευρώπη.

Μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα:

σ. 12: Within the institutions, governance structures have shifted away from the traditional mode of academic selfgovernment
and toward new models of managerial self-governance.

σ. 35: Figure 2.2. Η Ελλάδα (EL) είναι η μόνη χώρα μαζί με την Ρουμανία που συνδυάζει τα εξής: α) απουσία advisory/supervisory body, β) decision making body = academic body, και γ) απουσία εξωτερικών μελών στο decision making body. «External stakeholders participate in at least one governance body at HEIs in every country, except Greece and Romania.»

σ. 42: Traditionally, the dean was elected as a representative of the academic staff of the respective basic unit and often had great influence, but little power. Deans now have an executive function similar to the ηexecutive head and are usually appointed rather than elected.

σ. 49: Public funding is allocated under expenditure headings that have to be strictly complied with only in Bulgaria, Czech Republic (ISCED level 5B), Greece, Cyprus and Latvia. In Greece, more autonomy in this respect is granted to HEIs from 2007/08, and there are similar plans in Latvia (from 2009). In Greece, there are currently five headings: staff, operational expenses, student catering, temporary staff and public investments. As of 2007/08, HEIs are allowed to make certain transfers inside the operational expenses and public investment budgets.

σ. 79: The sponsorship of posts (where it has been explored so far) is authorised everywhere except in Greece and
in Lithuania.

σ. 82: In Greece, only limited companies are permitted, the sole purpose of which consists in further increasing
the income and the assets of HEIs.

σ. 83: Greece: With a new law passed in March 2008, universities are allowed to own the intellectual property rights to the
results of research conducted by their staff. (δεν θυμάμαι τίποτα για τέτοιο νόμο!)

σ. 84: In the Flemish Community of Belgium, Denmark, Greece, Spain, France, Italy, Latvia, Portugal and Norway,
companies which conduct research in partnership with HEIs benefit from tax relief.

σ. 89: Only five countries (Czech Republic, Greece, the Netherlands, Slovenia and the United Kingdom) enjoy
particularly noteworthy institutional autonomy in terms of recruitment.

σ. 93: institutions are considered as the formal employer of
academic staff in the vast majority of countries with the exception of Greece, France and Iceland.

σ. 105: Indeed, there are only two countries (Greece and Romania) that do not include external stakeholders in institutional governance bodies.

(Σημείωση: οι πληροφορίες τους για την Ελλάδα προέρχονται από το ΥΠΕΠΘ, κι έτσι κάποια στοιχεία ακούγονται καλύτερα από ό,τι πραγματικά είναι.)

Advertisements