Το Greek University Reform Forum είναι γεμάτο από καταγγελίες και απόψεις για τη διαφθορά στα ελληνικά ΑΕΙ, όμως λείπει μια αντικειμενική αποτίμησή της. Θα ήθελα να θέσω προς συζήτηση την ιδέα της καθιέρωσης ενός ποσοτικού δείκτη της διαφθοράς στα ΑΕΙ ως προς μια από τις πιο κραυγαλέες εκφάνσεις της, την αναξιοκρατία στην εκλογή μελών ΔΕΠ. Τον ονομάζω corruption index (CI), κατ’ αναλογία προς το citation index, και τον ορίζω ως το πηλίκο των διοικητικών πράξεων που αναπέμπονται μέσα σε μια διετία προς τις διοικητικές πράξεις που εκδίδονται στο ίδιο διάστημα (επί 100 για να αποφεύγονται τα πολλά δεκαδικά ψηφία). Ο CI θα υπολογίζεται για κάθε ΑΕΙ σε 2 επίπεδα:
• CI Τμημάτων: θα υπολογίζεται από τις πράξεις εκλογής (ή άγονης εκλογής) που στέλνουν οι Πρόεδροι στον Πρύτανη (Α) κι από εκείνες που αναπέμπει ο Πρύτανης (Β) ως Β/Α x 100.
• CI Πρυτανείας: θα υπολογίζεται από τις πράξεις διορισμού (ή άγονης εκλογής) που εκδίδει ο Πρύτανης (Γ) κι από εκείνες που αναπέμπει ο Υπουργός Παιδείας ή ακυρώνουν τα διοικητικά δικαστήρια (Δ) ως Δ/Γ x 100.
Ο CI του ιδρύματος θα υπολογίζεται ως (Β + Δ)/(Α + Γ) x 100.

Η δυσκολία του εγχειρήματος προφανής: Πού θα βρούμε όλα αυτά τα δεδομένα; Από τις υπεύθυνες διοικητικές υπηρεσίες (τμήματα προσωπικού των ΑΕΙ), οι οποίες είναι υποχρεωμένες, σύμφωνα με το νόμο, να παρέχουν τα σχετικά στοιχεία. Θα μπορούσε να τους τα ζητήσει ένας ιδιώτης (για παράδειγμα, Θέμης Λαζαρίδης) ή ένας φορέας, όπως η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς ή η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

Δυο περιορισμοί και πηγές σφάλματος του CI:
• Θεωρεί ως τεκμήρια διαφθοράς ακόμη και τις εκλογές που αναπέμπονται λόγω αμέλειας ή απειρίας της Διοίκησης χωρίς να υπάρχει δόλος (θετικό σφάλμα).
• Δεν καταγράφει τις περιπτώσεις διαφθοράς που κανείς δεν τολμά να προσβάλει (αρνητικό σφάλμα).
Είναι όμως πιθανό τα 2 παραπάνω σφάλματα να αλληλοακυρώνονται.

Τα πλεονεκτήματα του CI:
• Είναι ένας ποσοτικός δείκτης της διαφθοράς.
• Επιτρέπει τη σύγκριση ιδρυμάτων και τον εντοπισμό των πιο χρηστών και των πιο φαύλων. Ο εντοπισμός αυτός μπορεί να αποτελέσει μέρος της διοικητικής τους αξιολόγησης.
• Επιτρέπει τη διατύπωση συγκεκριμένων αιτημάτων και τη λήψη μέτρων για βελτίωση της κατάστασης.

Tέλος, θέλω να επαναλάβω ότι η αναξιοκρατία στην εκλογή μελών ΔΕΠ αποτελεί μία μόνο έκφανση της διαφθοράς στα ελληνικά ΑΕΙ. Για άλλες πλευρές της διαφθοράς, όπως οικονομικές ατασθαλίες, λογοκλοπές και πάει λέγοντας, θα μπορούσε να γίνει επεξεργασία αντίστοιχων δεικτών, οι οποίοι θα συνυπολογίζονται (μετά από κατάλληλη στάθμιση) στην εξαγωγή ενός σφαιρικού δείκτη διαφθοράς.

Βασίλης Μούγιος
Αναπληρωτής καθηγητής βιοχημείας της άσκησης
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Advertisements