Να και ένα πολύ σχετικό Link από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – θέλει να αναπτύξει μέθοδο κατάταξης!

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=tenders.document&TEN_LANG=EN&TEN_RCN=30236

Advertisements