Το παρακάτω κυκλοφόρησε σε λίστες μελών ΔΕΠ:

http://esp0ir.wordpress.com/2008/12/03/panepistimio/

Επικοινώνησα με τον πρόεδρο του Οικονομικού Αθηνών κ. Π. Πετράκη ο οποίος μου απάντησε ότι «το εν λόγω κείμενο είναι απολύτως συκοφαντικό στο σύνολό του» και μου έστειλε την παρακάτω απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το ΔΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη συνεδρίαση του σήμερα 3/12/2008, έλαβε γνώση του ηλεκτρονικού μηνύματος που απεστάλη «ως καταγγελία» στον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, και ομόφωνα επισημαίνει τα εξής:

1. Πρόκειται για μια νοσηρής (γκεμπελικής) έμπνευσης ψευδή και συκοφαντική επιστολή.[Ο ψευδώνυμος συντάκτης της χρησιμοποιεί την ανωνυμία του διαδικτύου για να πλήξει πρόσωπα, υπολήψεις και μη αρεστές σ’ αυτόν αποφάσεις πανεπιστημιακών οργάνων].

2. Το Δ.Σ. εκφράζει ανεπιφύλακτα την αμέριστη συμπαράστασή του στον Κοσμήτορα της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. Ο συκοφαντούμενος συνάδελφός μας αποτελεί ως προς το ήθος υπόδειγμα ακέραιου ακαδημαϊκού δασκάλου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Είναι υπηρέτης του δημόσιου Πανεπιστημίου με μακροχρόνια υπεύθυνη στάση και αφοσίωση στα πανεπιστημιακά του καθήκοντα και γι αυτό το λόγο βάλλεται από τον ψευδώνυμο συκοφάντη.

3. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στον ευτελισμό των διαδικασιών, των εννοιών, των αξιών και των θεσμοθετημένων διαδικασιών του δημόσιου Πανεπιστημίου και πλήττουν βάναυσα την αγωνιστική διάθεση και τα όνειρα των νέων παιδιών που πιστεύουν σ΄ αυτό.

4. Οι αποφάσεις των Τομέων και της Γενικής Συνέλευσης του ΤΟΕ λαμβάνονται πάντα μετά από αιτιολογημένες εισηγήσεις και συζήτηση μέσα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, όπως προκύπτει και από τα τηρούμενα πρακτικά. Οι προσωπικές επιθυμίες συκοφαντών δεν αποτέλεσαν ούτε θα αποτελέσουν ποτέ κριτήριο λήψης αποφάσεων για τα μελή του ΤΟΕ.

ΤΟ Δ.Σ. του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Advertisements