Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Καθημερινή:

Ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Την ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενέκρινε ομόφωνα, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), στην τελευταία συνεδρίασή του, υπό την προεδρία του καθηγητή-ακαδημαϊκού, Δημήτρη Νανόπουλου. Την παρουσίαση της πρότασης έκανε, στα μέλη του Συμβουλίου, 7μελής ομάδα καθηγητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία και του πρύτανη του Πανεπιστημιακού ιδρύματος, Κωνσταντίνου Σιμόπουλου και του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας, Δημήτρη Σταμάτη.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα αποτελείται από έξι Ινστιτούτα, τα αντικείμενα των οποίων συμπίπτουν με τους βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς άξονες που έχει θέσει η Περιφέρεια.

Στόχοι του Κέντρου, μέσω της έρευνας, είναι, μεταξύ άλλων, να αναδειχθεί σε διεθνές κέντρο επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, να ενεργοποιήσει περαιτέρω το επιστημονικό δυναμικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και να προωθήσει τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας σε εθνικό, διασυνοριακό και διεθνές επίπεδο.

«Η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτελεί σταθμό στην πορεία ανάπτυξης και προόδου της Περιφέρειάς μας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας, Δημήτρης Σταμάτης, μετά την ομόφωνη απόφαση έγκρισής του από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, και πρόσθεσε ότι «η αρμονική συνεργασία του Κέντρου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θα δημιουργήσει συνθήκες μετεξέλιξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε διεθνή στρατηγικό κόμβο έρευνας και τεχνολογίας και θα την καταστήσει μοχλό σύγχρονης ανάπτυξης και πυλώνα προόδου και ευημερίας για τους κατοίκους της».

Λεπτομέρειες για το ερευνητικό κέντρο δίνονται εδώ:

http://www.box.net/shared/n9ql631el6

Σχετικό ποστ του Stazybo Horn:

Ευρυπίδης κερνάει, Φίλιππος πίνει (και αντιστρόφως)