Εκδήλωση των Φιλελεύθερων Φοιτητών, Μακεδονία Παλλάς, 29/11/08

Θα με γλυτώσει από τον πειρασμό να κάνω bachelor party …