Παραπέμπω σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Stanley Fish στους NY Times για την έννοια της ακαδημαϊκής ελευθερίας με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου πάνω στο ίδιο θέμα:

An Authoritative Word on Academic Freedom

Advertisement