Το dentnews είναι από τα αγαπημένα μου φοιτητικά ιστολόγια γιατί είναι ανένταχτο και ανυπότακτο. Είναι σκεπτόμενο, αμφισβητεί χωρίς φόβο, δεν προσκυνάει κανέναν, δεν χαρίζεται σε κανέναν, όπως θα έπρεπε δηλαδή να είναι ο φοιτητικός συνδικαλισμός.

Στο dentnews λοιπόν διάβασα ότι μια ανεξάρτητη παράταξη της οδοντιατρικής ΑΠΘ έχει προτείνει αλλαγή του καταστατικού του φοιτητικού συλλόγου, στην οποία περιλαμβάνεται ως πρόταση το εξής:

Άρθρο 17ο:
Ο Σύλλογος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του Συλλόγου. Οι θέσεις στο Δ.Σ. είναι προσωποπαγείς. Η θητεία του Δ.Σ. είναι ετήσια.

Άρθρο 20ο:
Η ψηφοφορία είναι μυστική. Η ψηφοφορία γίνεται με σταυροδότηση των υποψηφίων και συγκεκριμένα μέχρι 5 σταυρούς για το Δ.Σ., μέχρι 8 σταυρούς για τα όργανα συνδιοίκησης και μέχρι 2 σταυρούς για την επιτροπή έτους. Στα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ., τα όργανα συνδιοίκησης και τις επιτροπές ετών έχει τη δυνατότητα κάθε μέλος του Συλλόγου να θέσει την υποψηφιότητα του. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποψηφίων στα παραπάνω ψηφοδέλτια. Υποψήφιος για το Δ.Σ. μπορεί να είναι υποψήφιος για τα όργανα συνδιοίκησης και τις επιτροπές ετών.

Φανταστείτε ο κάθε φοιτητής να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τα όργανα του συλλόγου χωρίς να είναι αναγκασμένος να «προσχωρήσει» σε κάποια από τις κομματικές παρατάξεις. Θα μπορούσε να αποτελέσει βόμβα στα θεμέλια της κομματοκρατίας στα πανεπιστήμια. Για αυτό, τα κομματόσκυλα (συγγνώμη για την έκφραση, αλλά τους αξίζει) θα το πολεμήσουν μέχρι τελευταίας ρανίδος. Όμως, τι ποσοστό συμμετέχει στις φοιτητικές εκλογές, 30% ; Αν υποθέσουμε ότι αυτοί είναι οι κομματικά ενταγμένοι, πρόκειται για μειοψηφία. Αν οι υπόλοιποι καταφέρουν και συσπειρωθούν, και μάλιστα συντονισμένα στα διάφορα τμήματα, ίσως καταφέρουν κάτι, και μάλιστα χωρίς καμιά αλλαγή του νόμου πλαισίου. Βέβαια, το γεγονός ότι η πρόταση κατατέθηκε το 2004 και ακόμη δεν έχει συζητηθεί δείχνει τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος. Μπορεί και να μην γίνεται χωρίς νομοθετική παρέμβαση, χωρίς απόφαση δηλαδή ένταξης του καθεστώτος των φοιτητικών συλλόγων στο νομικό πλαίσιο των πανεπιστημίων.

Advertisements