Σχέδιο επιστολής μέλους ΔΕΠ προς τη διοίκηση ενός ιδρύματος.

——————-

Παρατηρώντας τα τελευταία χρόνια τις δυσλειτουργίες που επιφέρει στα Τμήματα και κατ’ επέκταση στο Πανεπιστήμιο ο τρόπος δράσης μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί για να υπηρετήσουν σε θέσεις Διοίκησης των επί μέρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου και θεωρώντας πως είναι υποχρέωση της κεντρικής Διοίκησης να προστατεύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από ενέργειες και παραλήψεις που οδηγούν στην απαξίωση του, σας καταθέτω την παρούσα επιστολή και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγματα τα οποία οδηγούν το Τμήμα σε ένα τρόπο λειτουργίας που εκθέτει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές μας αλλά και στην κοινωνία και αυτό σε μια εποχή που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του. Θα αρκεστώ να παραθέσω ορισμένα από αυτά τα οποία θεωρώ πολύ χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης του εν ενεργεία Προέδρου του Τμήματος.


1. Αξιοποιώντας αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος δεν κινεί τις διαδικασίες εφαρμογής Νόμων της Ελληνικής Πολιτείας
Χαρακτηριστικά παραδείγματα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν:

α) η μη εφαρμογή διατάξεων του σχετικού με τα Συγγράμματα Νόμου και του αντίστοιχου Προεδρικού διατάγματος με πρόσχημα μια εκτός χρόνου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) 1/14-10-2008 του Τμήματος η οποία λέει «Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, χωρίς καμία εξαίρεση, θα λαμβάνουν δωρεάν το ένα και μοναδικό σύγγραμμα που περιέχει το σύνολο της ύλης του εκάστοτε μαθήματος (όπως γινόταν μέχρι σήμερα).» (συνημμένο 1). Η ενέργεια αυτή του Προέδρου έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμη επιλέξει οι φοιτητές μας σύγγραμμα από τις λίστες που στην πλειοψηφία τους τα μέλη ΔΕΠ έχουν προ πολλού καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος, γεγονός που οδηγεί στην μη (ή τουλάχιστο στην πολύ καθυστερημένη) διανομή των συγγραμμάτων.

β) η μη εφαρμογή της διάταξης για διάσπαση των πολυπληθών ακροατηρίων των 200 και πλέον φοιτητών (συνημμένο 2 – σχετικό έγγραφο μου ) με πολύ δυσμενή για την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελέσματα.

2. Δεν φροντίζει για την εφαρμογή αποφάσεών της Γ.Σ.
Παρά το γεγονός ότι επικαλείται αποφάσεις της ΓΣ για τη μη εφαρμογή Νόμων της Πολιτείας είναι πολλά τα παραδείγματα μη εφαρμογής αποφάσεων των ΓΣ. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα σας αναφέρω τα παρακάτω:

α) Παρά τις σχετικές αποφάσεις Τομέων αλλά και του Τμήματος που ενέκριναν τις λίστες συγγραμμάτων για τα μαθήματα του ακ. έτους 2008-09, δεν έγιναν οι ενέργειες που το Τμήμα όφειλε να κάνει ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη επιλογή από τους φοιτητές και η επακόλουθη διανομή συγγραμμάτων. Αντί αυτού ‘προκλήθηκε’ η απόφαση της ΓΣ της 14-10-2008 (συνημμένο 1) που εκφράζει την αντίθεση της ΓΣ του Τμήματος στην εφαρμογή της σχετικής Νομοθετικής διάταξης με την χαρακτηριστική φράση «Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, χωρίς καμία εξαίρεση, θα λαμβάνουν δωρεάν το ένα και μοναδικό σύγγραμμα που περιέχει το σύνολο της ύλης του εκάστοτε μαθήματος (όπως γινόταν μέχρι σήμερα).» Σας επισυνάπτω σχετική επιστολή μου (συνημμένο 3) στην οποία δεν πήρα καμία απάντηση παρά το επείγον του θέματος της διανομής συγγραμμάτων.

β) Παρά την απόφαση της ΓΣ (συνημμένο 4) που περιγράφει αναλυτικά τις δράσεις για την επίλυση του τόσο σημαντικού προβλήματος της αναβάθμισης του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) που ταλαιπωρεί σχεδόν μια δεκαετία το Τμήμα, δεν δρομολόγησε τις απαιτούμενες μέχρι σήμερα ενέργειες με αποτέλεσμα να υποδαυλίζεται για μια ακόμη χρονιά η αναβάθμιση του προπτυχιακού ΠΣ, που αποδεδειγμένα δημιουργεί συσσωρευμένα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως έχει αποφανθεί εδώ και χρόνια και η επιτροπή αναβάθμισης του ΠΣ. Προσωπικά κατέθεσα στις 14 Οκτωβρίου 2008 πρόταση (συνημμένο 5) η οποία δεν κοινοποιήθηκε όπως όφειλε να γίνει στα μέλη της Γ.Σ. σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο και για την οποία δεν πήρα απάντηση από την επιτροπή του Π.Σ.

γ) Παρά το γεγονός ότι η ΓΣ 1/ 14-10-2008 σε απόκριση του σχετικού αιτήματος μου για διάσπαση των πολυπληθών ακροατηρίων (συνημμένο 6) αποφάσισε το εν λόγω θέμα να συζητηθεί λόγω της σπουδαιότητας του στην επόμενη ΓΣ. καθώς άπτεται άμεσα της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το θέμα αυτό βρίσκεται μόνιμα στις τελευταίες θέσεις της λίστας των θεμάτων των ΓΣ που ακολούθησαν με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει συζητηθεί και κατά συνέπεια το Τμήμα να μην αντιδρά στα προβλήματα που η μη διάσπαση πολυπληθών ακροατηρίων δημιουργεί (σημειωτέον ότι η διάσπαση αυτή προβλέπεται ρητά από τον Νόμο).

δ) Παρά την απόφαση της ΓΣ σε απόκριση του από 22/10/2007 αιτήματος μου (συνημμένο 7) αλλά και της από 16/1/2008 σχετικής επιστολής μου (συνημμένο 8) προς τον Πρόεδρο για καταγραφή του εργαστηριακού έργου, η καταγραφή αυτή δεν έχει γίνει με δυσμενή για την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελέσματα. Να τονίσω την σημαντική διάσταση της εργαστηριακής συνιστώσας στο εκπαιδευτικό έργο ενός Τμήματος Μηχανικών.

Διάφορα άλλα σημαντικά θέματα εκκρεμούν στις λίστες των θεμάτων των ΓΣ για μήνες ακόμη και χρόνια.

3. Δεν χειρίζεται άμεσα και αποτελεσματικά προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

α)Στα πλαίσια της ΓΣ 1/14-10-2008 αναφέρθηκα σε προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (συνημμένο 9). Ο Πρόεδρος θεώρησε πως ο χρόνος τον οποίο η ΓΣ μπορεί να διαθέσει για τα προβλήματα αυτά δεν ξεπερνά τα 2 λεπτά με την χαρακτηριστική φράση «έχετε 2 λεπτά για να αναφέρετε τα προβλήματα». Στη συνέχεια βέβαια και όπως αποδείχθηκε η ΓΣ είχε «άπειρο» χρόνο (1 και μισή ώρα) να διαθέσει σε συνδικαλιστές φοιτητές, μη μέλη της ΓΣ, για να εκθέσουν-«επιβάλλουν» με τους γνωστούς τρόπους τις απόψεις τους για την μη εφαρμογή του Νόμου στα μέλη της ΓΣ (συνημμένο 10)

β)Δεν έκανε καμία ενέργεια (ή τουλάχιστο δεν μας ενημέρωσε σχετικά) για την αντιμετώπιση πολύ σημαντικού για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλήματος που συνάδελφος κοινοποίησε στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (συνημμένο 11)

γ) Δεν έφερε για συζήτηση στην ΓΣ του τμήματος την από 12-6-2007 πρόταση Τομέα (συνημμένο 12) για άμεσες αλλαγές στο ΠΣ του Τμήματος αλλά και αντικατάσταση απαξιωμένων συγγραμμάτων.

4. Μη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων του Τμήματος και κατ’ επέκταση και του Πανεπιστημίου

α) Αναποτελεσματική και χωρίς αιτιολόγηση χρησιμοποίηση θέσεων διδασκόντων του Νόμου 407.
Παρά το γεγονός της αναφοράς, στα πλαίσια της ΓΣ 2/4-11-2008, σοβαρών προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε βασικότατο μάθημα κορμού του Τμήματος (συνημμένο 13:σχετική παρέμβαση μου στα πλαίσια της ΓΣ) δεν διαφύλαξε το σώμα από μια απόφαση διάθεσης των θέσεων διδασκόντων του Νόμου 407 σε μάθημα αμφιβόλου χρησιμότητας για το Τμήμα και τους φοιτητές μας κατά παράβαση κάθε λογικής και χωρίς την απαραίτητη αιτιολόγηση.
Σε μια εποχή που το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δίνει αγώνες για να πείσει την Πολιτεία πως θέλει περισσότερο προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι απαραίτητο να αποδείξει πως αξιοποιεί αποτελεσματικά και με σύνεση τις διαθέσιμες θέσεις.
Η απάντηση που μου δόθηκε σε σχετική επιστολή μου (συνημμένο 14) θεωρώ πως είναι προσβλητική για τον τρόπο που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο αντιλαμβάνεται την σοβαρότατη ευθύνη του στην κατεύθυνση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και κατά επέκταση την διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία που οφείλει να υιοθετήσει.

Θα μπορούσα να παραθέσω πολλά ακόμη παραδείγματα. Θα κλείσω όμως την επιστολή μου αυτή αναφέροντας ένα ακόμη παράδειγμα το οποίο και προκάλεσε τη σύνταξη αυτής της επιστολής. Το παράδειγμα αυτό αφορά τον χειρισμός από τον Πρόεδρο της διαδικασίας προετοιμασίας του Τμήματος για την αποτελεσματική απορρόφηση της πρόσφατης χρηματοδότησης.

β) Στρατηγικός εξοπλισμός Τμήματος.

Δεν φρόντισε (παρά το γεγονός ότι γνώριζε από μέρες, τουλάχιστο από την 7/11/2008) για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Τμήματος ώστε να προχωρήσει το Τμήμα στη σύνταξη προτάσεων αγοράς εξοπλισμού με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση της τελευταίας χρηματοδότησης. Το αποτέλεσμα της ‘παράληψης’ αυτής είχε ως συνέπεια να ενημερωθούν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος το μεσημέρι της Τρίτης 11/11/2008 ότι πρέπει να συντάξουν, μέχρι την Τετάρτη 12/11/2008 το βράδυ, προτάσεις για αγορά στρατηγικού εξοπλισμού στα πλαίσια αυτής της χρηματοδότησης.
Σε μια εποχή που το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά και προς όφελος της κοινωνίας την χρηματοδότηση που λαμβάνει, ενέργειες αυτού του είδους το εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Κανένα σοβαρό Πανεπιστήμιο δεν κάνει τον σχεδιασμό των επενδύσεων του σε εξοπλισμό σε μιάμιση μέρα. Επιπλέον, ενέργειες αυτού του είδους αποδεικνύουν περίτρανα πως το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο στερείται μηχανισμών και υποδομής που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική και προς όφελος της κοινωνίας αξιοποίηση των όποιας μορφής χρηματοδοτήσεων. Και αυτό είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Τολμώ να συντάξω την επιστολή αυτή γιατί πιστεύω πως το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να βρει τη δύναμη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα φαινόμενα παθογένειας που το οδήγησαν στη σημερινή του κατάσταση και να αποδείξει πως μπορεί να χειρισθεί αποτελεσματικά και προς όφελος της κοινωνίας την αυτοτέλεια που με τόσους αγώνες διεκδικεί από την Πολιτεία.

Σε μια εποχή που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να βελτιώσει την εικόνα του προς την κοινωνία δια της ουσιαστικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενέργειες αυτού του είδους που πηγάζουν από έναν απαρχαιωμένο τρόπο άσκησης της Διοίκησης, εκθέτουν τον τρόπο λειτουργίας, πλήττουν καίρια την αξιοπιστία του και υποβαθμίζουν το επίπεδο του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Advertisements