Το academicjobseu.com είναι ένα site όπου κανείς μπορεί να ψάξει για ακαδημαϊκές και ερευνητικές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη (και αλλού). Αν η ελληνική πολιτεία δεν θέλει να δημιουργήσει το δικό της site, θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ένα συμβόλαιο ώστε όλες οι προκηρύξεις σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να δημοσιοποιούνται εκεί. Αν φυσικά υπάρχει βούληση εκ μέρους της πολιτείας για πραγματικά ανοιχτές και αξιοκρατικές διαδικασίες.