Τα επιτυχημένα online debates του Economist συνεχίζονται. Μόλις μου ήρθε ανακοίνωση για το τελευταίο που ξεκινά σήμερα και έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα κόστη της. Καλό θα ήταν να το παρακολουθήσουμε, ψηφίσουμε, σχολιάσουμε.

Online debate: The cost of higher education

The latest in our series of online debates starts today and it promises to stimulate much lively discussion. Have your say and cast your vote now.

The proposition is: «This house believes that individuals, not the state, should pay for higher education.»

Our moderator, Helen Joyce, International Education Editor, explains why this issue has become so controversial:

«Where does the lion’s share of value rest when it comes to higher education? Is it with the individuals who reap the rewards of interesting work and higher salaries? Or is it the state, which will benefit from an educated society and competitive workers? In a globalised world where talent shortages are growing and highly educated individuals move freely between jobs and countries, has the balance of the benefit of higher education shifted from the state to the individual? If so, who bears the responsibility for paying for higher education?»

Both speakers have posted their opening arguments. So log on, swap ideas with fellow readers and vote now.

Debate schedule:

  • October 29th—Opening statements and voting begins
  • November 3rd—Rebuttals. Have your say on the issues so far, and vote
  • November 6th—Speakers’ closing arguments. Post your final comments and vote for your winner
  • November 10th—Debate winner announced