Οι καθηγητές Α’ βαθμίδας της Ιατρικής Αθηνών κατέθεσαν πρόταση για τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων στις προσλήψεις και προαγωγές στη σχολή τους:

EKIPA.pdf

Τις προτάσεις αυτές τις βλέπω λογικές, αν και επιμέρους ζητήματα χωράνε συζήτηση. Ακούω όμως ότι έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων εκ μέρους μελών ΔΕΠ Ιατρικής. Επόμενο είναι. Με τα παραπάνω κριτήρια επιφανή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως ο πρύτανης του ΑΠΘ κ. Μάνθος, δεν θα είχαν γίνει ποτέ καθηγητές.