Τρία για την Ελλάδα μέχρι στιγμής από τον οργανισμό του καθηγητή Καφάτου. Λίγα ή πολλά; Σε σχέση με τα 2167 που κατατέθηκαν την Άνοιξη ίσως φαίνονται λίγα, αλλά σκεφτείτε πως ξεπεράσαμε αρκετές ισοδύναμες πληθυσμιακά και οικονομικά χώρες (πχ Πορτογαλία)…

Αναφέρω τις χρηματοδοτήσεις ανά κατηγορία:

Physical Sciences and Engineering

228254 Prof. Gazetas George National Technical University of Athens
DARE – Soil Foundation Structure Systems Beyond Conventional Seismic Failure Thresholds: Application to New or Existing Structures and Monuments

228051 Prof. Vardoulakis Ioannis National Technical University of Athens
MEDIGRA – Mechanics of Energy Dissipation in Dense Granular materials

Life Sciences

232959 Prof. Kordas George National Center for Scientific Research Demokritos
NANOTHERAPY – A Novel Nano-container drug carrier for targeted treatment of prostate cancer

Στον τομέα Social Sciences and Humanities δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα να μας αντιπροσωπεύσει. Παρατήρησα όμως έναν καθηγητή- τον Άγγελο Χανιώτη– ο οποίος αφού έφτασε να είναι Αντιπρύτανης στην Χαϊδελβέργη συνέχισε ως τακτικός στην Οξφόρδη. Ένας πραγματικά αξιόλογος Έλληνας επιστήμονας που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να μετακληθεί στο ελληνικό κράτος ώστε να ηγηθεί της οποιασδήποτε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Διδάσκαλος και με ποιοτικό επιστημονικό έργο (βιβλιομετρικά και μη) και εμπειρία στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών.

Για χάρη πληρότητας αυτό είναι το ERC Advanced Grant του:

230274 Prof. Chaniotis Angelos Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford
Emotions – The social and cultural construction of emotions: The Greek paradigm

Λόγω αθεράπευτης ελληνοπρέπειας-  αν και αποτελεί διαφορετικό κράτος- ένα μεγάλο συγχαρητήρια και για το μοναδικό πρόγραμμα της Κύπρου [στις Physical Sciences and Engineering] που θα χρηματοδοτηθεί:

226144 Prof. Lelieveld Johannes Cyprus Research and Educational Foundation
C8 – Consistent computation of the chemistry-cloud continuum and climate change in Cyprus

Advertisements