Στην Απογευματινή της 3/10/08, σελ. 16, υπήρχε άρθρο με τίτλο «1 δισ. ευρώ για έρευνα στα ΑΕΙ». Ο ειδικός γραμματέας του ΥΠΕΠΘ για τη διαχείριση προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ. Πανδρεμένος προανήγγειλε ότι μέχρι το 2013 θα διατεθούν στα πανεπιστήμια 1 δις ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». 433 εκατομμύρια θα διατεθούν στον τομέα των μεταπτυχιακών και της έρευνας. 43 εκατ. θα διατεθούν για συνδρομές ξένων περιοδικών για την τριετία 2009-2012. Τα ερευνητικά προγράμματα θα είναι διατομεακά και δια-ιδρυματικά. Για το υπόλοιπο μισό δις δεν αναφέρεται τίποτα.

Ερωτήσεις: με ποιό μηχανισμό, τι κριτήρια, και ποιούς στόχους θα διατεθούν αυτοί οι πόροι; Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων; Θα υλοποιηθεί ο οργανισμός που προβλέπει το περσινό Ν/Σ για την έρευνα;

Χρειάζεται επαγρύπνηση για να μην πάει στράφι και αυτό το κονδύλι.

Advertisements