Στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ έχει αναρτηθεί η πρώτη της έκθεση πεπραγμένων. Περιγράφει πρώτα γλαφυρά την ελλιπή υποστήριξή της από την πολιτεία και κατόπιν τις δράσεις που έχει αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια.

Νομίζω ότι η ΑΔΙΠ κάνει καλή δουλειά και πρέπει να την στηρίξουμε. Θα ήθελα πάντως λίγο περισσότερα στοιχεία για την πορεία της αξιολόγησης τμημάτων. Πόσα (και ποιά) έχουν καταθέσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, κτλ. Είναι επιτακτικό η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να ασκήσει πιέσεις ή και, γιατί όχι, να επιβάλει κυρώσεις σε τμήματα που αρνούνται να αξιολογηθούν.

Advertisements