ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 21/08/2008

Ταχ.Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18 Αριθμ.Πρωτ. 11204(ΦΟΡ)792
Ταχ.Κώδικας: 11510, Αθήνα

Πληροφορίες: Χ.Φωκά
Τηλ. 210-7458234
(περισσότερα…)