Και για το φετινό ακαδημαϊκό έτος 2008/09 διαβάζουμε για την κρίση της περιφέρειας σχετικά με τα άδεια ΤΕΙ (και κάποια ΑΕΙ). Κάποιες ιδέες για πιθανές λύσεις…

1) Όπως έχει αναφέρει κι ο Θέμης Λαζαρίδης στο παρελθόν, θα μπορούσε να αλλάξει ο δεσμευτικός νόμος που επιβάλλει ένα Πτυχίο για ένα Τμήμα. Κάθε Τμήμα να μπορεί να δίνει παραπάνω από ένα πτυχίο (ή «προγράμματα σπουδών» όπως ονομάζονται στο ΔΙΠΑΕ) ώστε να μεταλλάσσουν την προσφορά εκπαιδευτικού έργου ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς γνώσης. Αν το Φυτικής Παραγωγής ακούγεται πολύ «ξενέρωτο», τότε ας γίνει Φυτικής Βιοτεχνολογίας. ΑΝ και ΜΟΝΟ ΑΝ φυσικά υπάρχει κατάλληλη μελέτη βιωσιμότητας πιο πριν. Αυτό γίνεται ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό μιας που απαιτεί εκ νέου Προεδρικό Διάταγμα και αλλαγή ονόματος του Τμήματος.

2) Τα περιφερειακά ΤΕΙ/ΑΕΙ που έχουν πάνω από ένα Τμήματα τα οποία υπολειτουργούν θα μπορούσαν να συγχωνεύσουν τα προβληματικά τους Τμήματα κοιτώντας να δημιουργήσουν πρωτότυπα διαπεδιακά γνωστικά αντικείμενα ώστε να εξοικονομήσουν πόρους και ήδη προσληφθέν προσωπικό.

3) Τα Τμήματα ΤΕΙ/ΑΕΙ που ακόμα και μετά από διερεύνηση των δύο παραπάνω περιπτώσεων δε μπορούν να προσκαλέσουν φοιτητές τότε να μετατρέπονται σε αυτοτελή ερευνητικά/τεχνολογικά ινστιτούτα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας στο αντικείμενό τους. Οι Καθηγητές τους αποκτούν αυτόματα προσωποπαγείς θέσεις Ερευνητών ή Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) ανάλογα με την προηγούμενη βαθμίδα τους και τα προσόντα τους.

4) Αν υπάρχει κάποιο ΤΕΙ/ΑΕΙ σε άλλη πόλη με ομοταγές Τμήμα που λειτουργεί ικανοποιητικά θα μπορούσε να δέχεται τους Καθηγητές ενός Τμήματος που κλείνει σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Νόμου 2517/97 περί Μετακινήσεων Καθηγητών ή κάποιου άλλου νεότερου που να τον αντικαθιστά.

Προσωπικά βρίσκω το 3ο την πιο δίκαιη και σοβαρή λύση. Έτσι ΚΑΙ δεν χάνονται οι επιστήμονες, υπάρχουσες δομές, κλπ ΚΑΙ επενδύουμε στην Έρευνα και Ανάπτυξη που τόσο υποφέρει στην Ελλάδα.