Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεται η επιλογή συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού για το ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο. Μια απλή ματιά στη λίστα του επιλεγόμενου προσωπικού στα περισσότερα μαθήματα καταδεικνύει οτι εδώ και χρόνια υπάρχουν «σταθερές» (εως και «μπετον-αρμέ») αξίες: Αν και γίνεται υποβολή αιτήσεων με υποτιθέμενη αξιολόγηση διδακτικού και ερευνητικού έργου, τα τμήματα ανατίθενται κάθε χρόνο στου ίδιους πάνω-κάτω ανθρώπους ανεξάρτητα από το αν μαζί τους έχει κάνει αίτηση και ο Einstein ή ο Hawking. Έτσι, οι δημοσιεύσεις και η διδακτική εμπειρία των υποψηφίων δεν έχουν καμία σημασία, ως θα όφειλαν να έχουν και τα μαθήματα στο ΕΑΠ, για κάθε ένα απο τα οποία οι φοιτητές καταβάλλουν ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό (περί τα 800 Ε), γίνονται πάντοτε από την ίδια παρέα διδασκόντων (κάποιοι από τους οποίους έχουν ελάχιστη γενικά η και καθόλου τρέχουσα ερευνητική και άλλη διδακτική δραστηριότητα) η οποία με άγραφο νόμο επαναεπιλέγεται κάθε χρόνο.   Πρακτικά η μόνη περίπτωση να μπει κάποιος «εξωτερικός» στη «παρέα» είναι να αποχωρήσει κάποιο μέλος της, κάτι παρόμοιο με τους αθανάτους της ΔΟΕ! Πιο ενδιαφέρον ακόμη είναι το οτι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει τον ίδιο «αθάνατο» να αναλαμβάνει επι χρόνια δύο τμήματα ταυτόχρονα (σε διαφορετικά μαθήματα το καθένα) διπλασιάζοντας τις αμοιβές του από το εαπ στο καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των περίπου 1.5ΚEuro.