ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι προκυρήξεις
τριών (3) θέσεων ΔΕΠ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών:

– Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό
αντικείμενο «Μηχανική (επιστήμη του μηχανικού) των υλικών σε
μικροφασικά – νανοφασικά ή και μοριακά ή/και βιομοριακά
υλικά ή/και διατάξεις – Πειραματική κατεύθυνση». (ΦΕΚ Γ’ αρ.
772/14 Αυγούστου 2008)

– Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα,
στο γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση λειτουργικών μικροφασικών
– νανοφασικών ή και μοριακών ή και βιομοριακών υλικών». (ΦΕΚ
Γ’ αρ. 764/14 Αυγούστου 2008)

– Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό
αντικείμενο «Πειραματική επιστήμη των υλικών σε μια ή
περισσότερες από τις περιοχές:μοριακά ηλεκτρονικά,
νανοηλεκτρονική, νανοφωτονική». (ΦΕΚ Γ’ αρ. 764/14 Αυγούστου
2008)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:
27/Οκτ./2008.

Πληροφορίες:
1. Γραμματεία του Τμ. Επιστήμης των Υλικών, τηλ.:
2610 969922
2. Επιτροπή Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης:
Ν. Βάινος : τηλ. 969911, email : vaιnos@eie.gr
Α. Βανακάρας : τηλ. 996286, email :
a.g.vanakaras@upatras.gr
Ε. Πασπαλάκης : τηλ. 969346, email :
paspalak@upatras.gr
3. http://www.matersci.upatras.gr