Το βιβλίο μου με τον άνωθι τίτλο ετοιμάζεται για έκδοση τον ερχόμενο μήνα από τις εκδόσεις Κριτική. Πρόκειται για ένα απαύγασμα από κείμενα και προτάσεις που δημοσίευσα στο διαδίκτυο (κυρίως στο παρόν μπλογκ) τα τελευταία 2 χρόνια. Προσπάθησα να συνθέσω μια ολοκληρωμένη εικόνα των προβλημάτων του ελληνικού πανεπιστημίου και να σκιαγραφήσω μια τολμηρή πορεία προς την αναβάθμισή του έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Κατά πάσα πιθανότητα, θα παρουσιαστεί επίσημα στη Στοά του Βιβλίου στις 6 Νοεμβρίου.

Τα περιεχόμενα:

Πρόλογος του Χαρίδημου Τσούκα

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ Α. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Επισκόπηση των προβλημάτων του ελληνικού πανεπιστημίου
2. Ασκήσεις αξιολόγησης
3. Τρόπος διοίκησης: το νόημα των λέξεων «αυτοδιοίκηση» και «δημοκρατία»
4. Ακαδημαϊκή ελευθερία και άσυλο
5. Φοιτητικός συνδικαλισμός: παρωδία δημοκρατίας
6. Διαπλοκή πανεπιστημίου και πολιτικής
7. Άρθρο 16: πώς δεν πρέπει να γράφεται ένα σύνταγμα
8. Προβλήματα του τρόπου εισαγωγής στο πανεπιστήμιο
9. Γιατί μεταρρύθμιση;

ΜΕΡΟΣ Β. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

10. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου ή νοοτροπίας; Και τα δύο.
11. Σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην εκπαιδευτική πολιτική
12. Ριζική αναθεώρηση του άρθρου 16
13. Αξιολόγηση παντού
14. Εκπαιδευτική πολιτική που να προάγει την αριστεία
15. Ανεξάρτητη αρχή για τα πανεπιστήμια
16. Ένας ριζικά νέος νόμος-πλαίσιο και λεπτομερείς εσωτερικοί κανονισμοί
17. Αξιόπιστοι μηχανισμοί κρίσης και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων
18. Πλήρης ένταξη στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
19. Τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο
20. Οργάνωση και αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της διασποράς
21. Η μεταρρυθμιστική στρατηγική και τακτική

Επίλογος

Σχόλια πανεπιστημιακών