Η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών ξεκίνησε γύρω στο 1992 αξιοποιώντας κοινοτικά κονδύλια. Αρχικά ήταν ένα τρίμηνο σεμινάριο. Όταν τέλειωσε η κοινοτική επιχορήγηση, ο θεσμός καταργήθηκε αλλά επανήλθε αργότερα ως ένα σεμινάριο διαρκείας 2 εβδομάδων (6 ώρες την ημέρα, καθημερινά). Για πολλά χρόνια η εισαγωγική επιμόρφωση γινόταν με την έναρξη των μαθημάτων. Δηλαδή, πήγαινε ο εκπαιδευτικός το πρωί στο μάθημα και το απόγευμα στην επιμόρφωση. Φυσικά, η αποτελεσματικότητά της ήταν μειωμένη λόγω κούρασης.

Για πρώτη φορά φέτος η εισαγωγική επιμόρφωση γίνεται ΠΡΙΝ την έναρξη των μαθημάτων. Αυτονόητο μεν, αλλά το αυτονόητο στην Ελλάδα έχει γίνει τόσο σπάνιο που πρέπει να το επαινούμε. Γενικότερα, οι διορισμοί φέτος έγιναν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Καλή λοιπόν η δουλειά του Υπουργείου στον τομέα αυτό.

Βέβαια, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στο σύστημα:

α) Πολλοί από τους νεοδιορισθέντες έχουν χρηματίσει αναπληρωτές καθηγητές. Για αυτούς το σεμινάριο είναι άκαιρο. Κανονικά, επιμόρφωση πρέπει να περνούν και όλοι οι πρωτοδιοριζόμενοι αναπληρωτές καθηγητές.

β) Δύο εβδομάδες δεν αρκούν. Το ιδανικό θα ήταν να απαιτείται ενδελεχής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική. Π.χ., να απαιτούνταν από όσους αποφοίτους «καθηγητικών» σχολών επιθυμούν να διδάξουν να κάνουν ένα μονοετές Μάστερ στην παιδαγωγική. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία ειδικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις παιδαγωγικές σχολές για τέτοιους πτυχιούχους.