Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2008

Αξιότιμε κ. Λαζαρίδη,

Εάν θέλετε μπορείτε να αναρτήσετε το εξής θέμα για συζήτηση μεταξύ των επίσημων φορέων των ΑΕΙ και των λοιπών πανεπιστημιακών δασκάλων σχετικά με τις προχθεσινές (Καθημερινή, 7 Αυγ. 2008), το λιγότερο αψυχολόγητες, δηλώσεις του Προέδρου του ΕΣΥΠ καθηγητή κ. Βερέμη, εκπροσωπώντας, ως συνήθως, τον εαυτό του, ερήμην πάντοτε των μελών του υπόλοιπου ΔΣ του ΕΣΥΠ, αναφορικά με το θέμα της θεσπίσεως προκαταρκτικού έτους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, χωρίς, παράλληλα, να γίνει οποιαδήποτε αναφορά, από τον ίδιο, αν πρέπει να καταργηθούν ή όχι οι Πανελλήνιες ή Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι γράφθηκε στον Τύπο ότι το ΥΠΕΠΘ δεν είναι αντίθετο στην πρόταση αυτή, αλλά το συζητά. Με ποιόν; Με τον κ. Βερέμη;

Μήπως το ΥΠΕΠΘ για να βρει διέξοδο από τις αντιδράσεις που προέρχονται από τον καταιγισμό κατά των «ρηξικέλευθων» νομοσχεδίων του χρησιμοποιεί τον κ. Βερέμη, διαπρεπή ιστορικό κατά τα άλλα, για να αρχίσουμε να συζητούμε περί «όνου σκιάς» ; και να αφήσουμε τα σπουδαία θέματα που μας καίνε, όπως το καίριο θέμα του ασύλου των ΑΕΙ, η ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων για τα εκλεκτορικά σώματα και η συμμετοχή των εξωτερικών κριτών (οι οποίοι συνήθως λαμβάνουν τα οδοιπορικά τους μετά ένα έτος), η πανεπιστημιακή έρευνα, η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, οι ισοτιμήσεις και οι αντιστοιχίσεις πτυχίων των ΑΕΙ της αλλοδαπής με τα αντίστοιχα Τμήματα της ημεδαπής (αρμοδιότητας ΔΟΑΤΑΠ), η θέσπιση δυνατοτήτων των ΤΕΙ για οργάνωση κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών (χωρίς να δηλώνεται ποίου κύκλου, α΄ ή και β΄ για διδακτορικό), το υπό «εκκόλαψη» Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος που εδρεύει στην πόλη μας, η λειτουργία του οποίου ακόμη πελαγοδρομεί (από της ιδρύσεώς του, 4 Οκτ. 2005) για να βρει το δρόμο του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας κ.ά. θέματα, όπως η αντιφατική με τον εαυτό της διάταξη που θεσπίστηκε στο τελευταίο νομοσχέδιο των μεταπτυχιακών σπουδών, οι ομότιμοι καθηγητές (εδώ κάνω προσωπική πολιτική) να μην μπορούν να οριστούν επιβλέποντες σε διδακτορικά, ενώ ο σοφός συντάκτης (ήξερε τουλάχιστον τη δομή του μεταπτυχιακού; ) τους επέτρεψε να διδάσκουν στα μεταπτυχιακά Τμήματα, να εξετάζουν, και να ορίζονται μέλη σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές διδακτορικών;

Φαίνεται ότι υπάρχει μία προκατάληψη για τους ομότιμους καθηγητές, αφού ακόμη και στο ΔΟΑΤΑΠ δεν επιτρέπεται ομότιμοι να είναι μέλη του ΔΣ, ενώ σε άλλους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΙΚΥ, ΕΣΥΠ, κ. ά.) επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους.

Με τιμή

Γεώργιος Π. Νάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, mail nakos@law.auth.gr