Η γραμματέας του ΕΣΥΠ κ. Σουφλή είχε την καλωσύνη να μου στείλει τις μελέτες σκοπιμότητας των δύο προτεινόμενων νέων τμημάτων Αρχιτεκτονικής, στα πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Δυτ. Μακεδονίας. Αναρτώ εδώ την πρώτη για να πάρουμε μια ιδέα (συγγνώμη για τις ατέλειες στο φορματ).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΑΜ ΠΙ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

TOC \o «1-5» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc199499534» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PAGEREF _Toc199499534 \h 3
HYPERLINK \l «_Toc199499535» ΚΕΦ. 1: ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ PAGEREF _Toc199499535 \h 5
HYPERLINK \L «_TOC199499536» 1.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ) PAGEREF _TOC199499536 \H 5
HYPERLINK \l «_Toc199499537» 1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ PAGEREF _Toc199499537 \h 10
HYPERLINK \l «_Toc199499538» 1.3 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ PAGEREF _Toc199499538 \h 11
HYPERLINK \L «_TOC199499539» 1.4 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ PAGEREF _TOC199499539 \H 12
HYPERLINK \l «_Toc199499540» 1.4.1 ΔΙΕΘΝΩΣ PAGEREF _Toc199499540 \h 13
HYPERLINK \l «_Toc199499541» 1.4.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ PAGEREF _Toc199499541 \h 13
HYPERLINK \L «_TOC199499542» 1.5 ΤΟ ΟΡΑΜΑ PAGEREF _TOC199499542 \H 15
HYPERLINK \L «_TOC199499543» 1.6 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ PAGEREF _TOC199499543 \H 20
HYPERLINK \L «_TOC199499544» 1.7 ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ PAGEREF _TOC199499544 \H 21
HYPERLINK \L «_TOC199499545» 1.8 ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ PAGEREF _TOC199499545 \H 21
HYPERLINK \L «_TOC199499546» 1.9 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ PAGEREF _TOC199499546 \H 21
HYPERLINK \L «_TOC199499547» 1.1Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ PAGEREF _TOC199499547 \H 21
HYPERLINK \L «_TOC199499548» 1.11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ PAGEREF _TOC199499548 \H 25
HYPERLINK \L «_TOC199499549» 1.12 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ PAGEREF _TOC199499549 \H 25
HYPERLINK \L «_TOC199499550» 1.13 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ PAGEREF _TOC199499550 \H 25
HYPERLINK \L «_TOC199499551» 1.14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ PAGEREF _TOC199499551 \H 26
HYPERLINK \L «_TOC199499552» 1.15 Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ PAGEREF _TOC199499552 \H 42
HYPERLINK \L «_TOC199499553» 1.16 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ PAGEREF _TOC199499553 \H 43
HYPERLINK \l «_Toc199499554» ΚΕΦ.2: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ PAGEREF _Toc199499554 \h 47
HYPERLINK \L «_TOC199499555» 2.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ PAGEREF _TOC199499555 \H 47
HYPERLINK \L «_TOC199499556» 2.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ PAGEREF _TOC199499556 \H 47
HYPERLINK \l «_Toc199499557» 2.2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ PAGEREF _Toc199499557 \h 47
HYPERLINK \l «_Toc199499558» 2.2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ PAGEREF _Toc199499558 \h 49
HYPERLINK \l «_Toc199499559» 2.2.3 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ PAGEREF _Toc199499559 \h 49
HYPERLINK \l «_Toc199499560» 2.2.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ PAGEREF _Toc199499560 \h 50
HYPERLINK \L «_TOC199499561» 2.3 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ PAGEREF _TOC199499561 \H 50
HYPERLINK \l «_Toc199499562» 2.3.1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ PAGEREF _Toc199499562 \h 51
HYPERLINK \l «_Toc199499563» 2.3.1.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ PAGEREF _Toc199499563 \h 51
HYPERLINK \l «_Toc199499564» 2.3.1.2. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ PAGEREF _Toc199499564 \h 52
HYPERLINK \l «_Toc199499565» 2.3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ PAGEREF _Toc199499565 \h 52
HYPERLINK \l «_Toc199499566» 2.3.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ PAGEREF _Toc199499566 \h 52
HYPERLINK \l «_Toc199499567» 2.3.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ PAGEREF _Toc199499567 \h 54
HYPERLINK \l «_Toc199499568» 2.3.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ PAGEREF _Toc199499568 \h 54
HYPERLINK \l «_Toc199499569» 2.3.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ PAGEREF _Toc199499569 \h 55
HYPERLINK \l «_Toc199499570» 2.3.6.1 Κεντρική Βιβλιοθήκη PAGEREF _Toc199499570 \h 55
HYPERLINK \l «_Toc199499571» 2.3.6.2 Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας PAGEREF _Toc199499571 \h 56
HYPERLINK \l «_Toc199499572» 2.3.6.3. Γραφείο Διαμεσολάβησης PAGEREF _Toc199499572 \h 57
HYPERLINK \l «_Toc199499573» 2.3.6.4. Κτηριακές Υποδομές Φοιτητικής Μέριμνας PAGEREF _Toc199499573 \h 58
HYPERLINK \l «_Toc199499574» 2.3.6.5. Φοιτητολόγιο PAGEREF _Toc199499574 \h 60
HYPERLINK \l «_Toc199499575» 2.3.6.6 Ηλεκτρονική Πληροφόρηση PAGEREF _Toc199499575 \h 61
HYPERLINK \l «_Toc199499576» 2.3.6.7. Υγειονομική Περίθαλψη PAGEREF _Toc199499576 \h 61
HYPERLINK \l «_Toc199499577» 2.3.6.8. Φοιτητική Λέσχη PAGEREF _Toc199499577 \h 61
HYPERLINK \l «_Toc199499578» 2.3.6.9. Υποτροφίες – Κληροδοτήματα PAGEREF _Toc199499578 \h 62
HYPERLINK \l «_Toc199499579» 2.3.6.10. Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες PAGEREF _Toc199499579 \h 63
HYPERLINK \l «_Toc199499580» 2.3.6.11. Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΣΚΕΠΙ PAGEREF _Toc199499580 \h 63
HYPERLINK \l «_Toc199499581» 2.3.6.12. Φοιτητική Χορωδία και Ορχήστρα PAGEREF _Toc199499581 \h 64
HYPERLINK \l «_Toc199499582» 2.3.6.13. Κέντρο Ξένων Γλωσσών PAGEREF _Toc199499582 \h 65
HYPERLINK \l «_Toc199499583» 2.3.6.14. Αθλητισμός – Διεύθυνση Ακαδημαϊκού Αθλητισμού PAGEREF _Toc199499583 \h 65
HYPERLINK \L «_TOC199499584» 2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ PAGEREF _TOC199499584 \H 67
HYPERLINK \l «_Toc199499585» 2.4.1. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ PAGEREF _Toc199499585 \h 67
HYPERLINK \l «_Toc199499586» 2.4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ PAGEREF _Toc199499586 \h 67
HYPERLINK \l «_Toc199499587» 2.4.3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ PAGEREF _Toc199499587 \h 67
HYPERLINK \l «_Toc199499588» 2.4.4 ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ PAGEREF _Toc199499588 \h 67
HYPERLINK \l «_Toc199499589» 2.4.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ PAGEREF _Toc199499589 \h 68
HYPERLINK \l «_Toc199499590» 2.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ PAGEREF _Toc199499590 \h 68
HYPERLINK \l «_Toc199499591» ΚΕΦ.3: ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ PAGEREF _Toc199499591 \h 72
HYPERLINK \L «_TOC199499592» 3.1 ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ PAGEREF _TOC199499592 \H 72
HYPERLINK \L «_TOC199499593» 3.2 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ PAGEREF _TOC199499593 \H 73
HYPERLINK \L «_TOC199499594» 3.3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ PAGEREF _TOC199499594 \H 74
HYPERLINK \L «_TOC199499595» 3.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PAGEREF _TOC199499595 \H 75
HYPERLINK \l «_Toc199499596» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ PAGEREF _Toc199499596 \h 77
HYPERLINK \l «_Toc199499597″ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΚΤΛ.) PAGEREF _Toc199499597 \h 77

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθ. Ι. Π. Γεροθανάσης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πολυξένη Μάντζου, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Λουκάς – Νικήτας Παπαλουκάς, Προϊστάμενος Γραμματείας Πανεπιστημίου Ιωανννίνων

Κωνσταντίνος Βασδέκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Ιωανννίνων

Γραμματειακή Υποστήριξη (Γραμματεία Πρυτανείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
Μ. Καπιτοπούλου, Α. Ντζιόκα και Π. Λώλου

Απρίλιος 2008
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦ. 1: ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ)

Η Ήπειρος υπήρξε πάντα και παραμένει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της βορειοδυτικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Περιφέρεια Ηπείρου, μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, έχει έκταση 9.223 τετραγωνικών χιλιομέτρων και διαιρείται σε τέσσερις διοικητικές περιοχές, τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
Η Ήπειρος είναι η πιο ορεινή περιφέρεια της Ελλάδας, αφού οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 70% και οι πεδινές μόνο το 15% της συνολικής της έκτασης. Είναι, επίσης, από τις πλέον αραιοκατοικημένες περιφέρειες, αφού η πυκνότητα πληθυσμού είναι εξαιρετικά χαμηλή, 40,5 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της χώρας είναι 79,7. Ο πληθυσμός της Ηπείρου, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται στις 353.820. Από το σύνολο του πληθυσμού περίπου το 1/3 κατοικεί στα αστικά κέντρα, τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα. Η σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του 1981 και του 2001 δείχνει ότι ο αστικός πληθυσμός παρουσιάζει τάσεις αύξησης, ο αγροτικός πληθυσμός τάσεις μείωσης και καλύπτει το 59% του συνόλου, ενώ ο ημιαστικός πληθυσμός τάσεις μικρής ανόδου και καλύπτει στο 10% του συνόλου.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζει, επίσης, μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο του συνόλου της χώρας. Συγκεκριμένα, το έτος 1994 ανέρχεται στο 64,3% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, με συνέπεια η Ήπειρος να κατέχει την τελευταία θέση στις 13 Περιφέρειες της χώρας1a. Είναι όμως άξια επισήμανσης η πρόοδος που έχει συντελεστεί κατά την περίοδο 2000-2004, αφού η μέση ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ είναι 11.2%, ενώ στο σύνολο της Χώρας 10.6%. Ο μεγαλύτερος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εντοπίζεται στο Ν. Ιωαννίνων,13,4%, και είναι μάλιστα ο μεγαλύτερος σε όλη την επικράτεια κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο1b. Αυτό δείχνει ότι ο Νομός Ιωαννίνων αποτελεί το βασικό πόλο ανάπτυξης, ο οποίος καλύπτει άλλωστε κατά το έτος 2004 το 77,1% του ΑΕΠ της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι ο 3ος υψηλότερος μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, ποσοστό 89%, το οποίο υπολείπεται μόνο της Αττικής, 139%, και της Κρήτης, 104%, υπερέχει όμως έναντι πολλών Περιφερειών, όπως της Κεντρικής Μακεδονίας (83%), της Δυτικής Μακεδονίας (81%) και της Δυτικής Ελλάδας (72%). Η άνοδος του δείκτη αυτού οφείλεται αναμφίβολα στις δραστηριότητες, κυρίως την έρευνα και την καινοτομία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως επίσης και στο ΤΕΙ Ηπείρου, το Τεχνολογικό Πάρκο και το BIC Ηπείρου.
Η Ήπειρος διαθέτει πολλά μνημεία από όλες τις ιστορικές περιόδους, την προϊστορική, αρχαϊκή, κλασική, ρωμαϊκή, βυζαντινή και μεταβυζαντινή. Παράλληλα, έχει μια ισχυρή παράδοση στα γράμματα και τις τέχνες, ειδικά στην αρχιτεκτονική, η οποία συντηρείται μέχρι σήμερα. Η συνέχεια αυτής της παράδοσης των γραμμάτων και των τεχνών,οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως πυρήνα γνώσης και πολιτισμού. Η πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό κάλλος της Ηπείρου αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που δικαιώνουν την εστίαση στις πολιτικές για την υγιή και αειφόρο τουριστική της ανάπτυξη, τις προσπάθειες για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της περιοχής που έχει περιορισμένες δυνατότητες, λόγω γεωγραφικής απομόνωσης και γεωμορφολογίας.
Στην απομόνωση και την υστέρηση στην ανάπτυξη της Ηπείρου συνετέλεσε κυρίως η καθυστερημένη απελευθέρωσή της – το 1913 για τα Ιωάννινα – σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή η αργοπορία στην απελευθέρωσή της είχε, επιπλέον, ως συνέπεια οι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες, ένα εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας1c , να μη μπορέσουν να προσφέρουν την υποστήριξή τους στη γενέτειρά τους και να στρέψουν τη βοήθειά τους στην ήδη απελευθερωμένη Ελλάδα, με τη δέσμευση όμως ότι η Πολιτεία θα προσφέρει στην Ήπειρο, όταν απελευθερωθεί, ανάλογη υποστήριξη. Η προσφορά των Ηπειρωτών Ευεργετών αναγνωρίζεται από όλους και είναι ανεκτίμητη για την ανάπτυξη των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών1d. Έτσι, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο1e, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Ακαδημία Αθηνών, το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο, η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, το Ζάππειο Μέγαρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, αποτελούν μέρος της τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που άφησαν οι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες. Για την περιοχή της Ηπείρου η παράδοση της αγάπης για τα Γράμματα, τις Τέχνες και τις Επιστήμες, παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα και όπως είναι προφανές, η ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα αποτελέσει ισχυρή βάση για την ανάπτυξη και την τελεσφορία αυτής της παράδοσης.
Η πρόταση για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και, ειδικότερα, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν είναι μόνο επιβεβλημένη για ιστορικούς λόγους και εξαιρετικά επωφελής για την Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας, είναι και φυσική, αν και καθυστερημένη, εξέλιξη για την περιοχή της Ηπείρου. Αποτελεί έμπρακτη απότιση φόρου τιμής από την Πολιτεία στους Ηπειρώτες Ευεργέτες, κι ευκαιρία να εκπληρωθεί η επιθυμία τους να υποστηρίξουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους, που δεν μπόρεσε για ιστορικούς λόγους να πραγματοποιηθεί επί των ημερών τους. Αυτό άλλωστε πίστευαν και οι ίδιοι ότι θα συμβεί καθώς η φροντίδα τους για την ανάπτυξη της υπόλοιπης Ελλάδας ήταν η καλύτερη εγγύηση ότι κι αυτή με τη σειρά της θα συμπαρασταθεί και θα στηρίξει την προσπάθεια ανάπτυξης της Ηπείρου.
Η σκοπιμότητα ίδρυσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΤΑΜ ΠΙ) θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με ιστορικά δεδομένα, με την αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου, με τα ακαδημαϊκά κι ερευνητικά θέματα τα σχετικά με την αρχιτεκτονική, με την αγορά εργασίας και τη γεωγραφική κατανομή των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη χώρα, αλλά και με τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και τις ανάγκες ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και της χώρας.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, με παράδοση, ακαδημαϊκό κύρος και εμπειρία μπορεί να διασφαλίσει την καλή λειτουργία και την ευδοκίμησή ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στο μισό περίπου αιώνα από την ίδρυσή του παρουσιάζει μια σταθερά ανοδική πορεία και πρόοδο. Έχει απονείμει μεγάλο αριθμό πτυχίων, διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και ειδικότητες. Για το λόγο αυτό έχει καθιερωθεί στον ελληνικό και το διεθνή χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ένα Ίδρυμα που παρέχει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, προωθεί, με ένα σύνολο δραστηριοτήτων, τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, την καινοτομία και τη δια βίου εκπαίδευση.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συγκροτείται από έξι Σχολές, οι οποίες θεραπεύουν συγγενικά ως προς τη φύση τους επιστημονικά πεδία, με 15 Τμήματα και 2 ανεξάρτητα Τµήµατα. Όλα τα Τμήματα παρουσιάζουν ευρεία εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα και διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό διεθνούς κύρους και αναγνώρισης (βλ. συνημμένο 1 κατάταξης των Ελληνικών ΑΕΙ με βάση των αριθμό δημοσιεύσεων 2003-2007). Φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών που ανέρχεται στις 13.500 περίπου και μεταπτυχιακών φοιτητών που φθάνει τις 3.500. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από 550 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 80 Διδάσκοντες με σχέση εργασίας ΙΔ του Νόμου 407, 33 μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), 132 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 412 διοικητικούς υπαλλήλους που προσφέρουν γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη.
Πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Ηπειρωτών επί δεκαετίες, αποτέλεσε η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία δεν κατέστη δυνατή αφού το ιδρυθέν από Ηπειρώτες ευεργέτες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν μπόρεσε να βρίσκεται στην Ήπειρο. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο του 1974 προτείνει την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής (βλ. συνημμένο 2) με τη δημιουργία τριών Τμημάτων: α) Πολιτικών Μηχανικών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τον Ιανουάριο του 1977 προστέθηκε στην υποβληθείσα πρόταση και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (βλ. συνημμένο 3 και 4).
Θετική εξέλιξη στην προσπάθεια αυτή που καταβάλλει από τη δεκαετία του ΄70 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελεί η πρόσφατη η μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (στις συνεδριάσεις αριθμ. 7/21.12.2006 και 10/2.4.2008 του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), η οποία σηματοδοτεί την ίδρυση του πρώτου Τμήματος που μπορεί να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή. Αυτή λοιπόν είναι και η πιο κατάλληλη συγκυρία για να πραγματοποιηθεί το όνειρο της Ηπειρωτικής κοινωνίας, για τη δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής στα Ιωάννινα, του οποίου η υλοποίηση καθυστερεί σχεδόν ένα αιώνα.
Σημαντική παράμετρος για την κατανόηση της σημασίας της ίδρυσης ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Ιωάννινα είναι και η αρχιτεκτονική παράδοση της περιφέρειας Ηπείρου, ο κτιριακός πλούτος και η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Η Ήπειρος είναι φημισμένη για τους τεχνίτες και τα μαστόρια της καθώς εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων της περιοχής οι Ηπειρώτες στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή τη δραστηριότητα την οποία μάλιστα εξασκούσαν με τέτοια τέχνη ώστε η φήμη τους ξεπερνούσε τα όρια του ελλαδικού χώρου. Η συνέχεια αυτής της παράδοσης δοκιμάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να χαθεί η αγάπη των Ηπειρωτών για την οικοδομική τέχνη, γεγονός που διαφαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο. Η ίδρυση ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Ιωάννινα, θα επέτρεπε τη συνέχιση μιας μακράς παράδοσης που δεν έχει σβηστεί και παράλληλα την κατάλληλη μελέτη, διαφύλαξη και προστασία των έργων και μνημείων αυτής της παράδοσης. Ο αρχιτεκτονικός πλούτος που υπάρχει στην περιοχή και που αναγνωρίζεται διεθνώς, μέσα από τη δημιουργία ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Ιωάννινα, θα μπορέσει να μελετηθεί σε βάθος, να καταλογοποιηθεί, να προστατευθεί και να αναδειχθεί αλλά και να βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να υπάρξει η συνέχεια που για καιρό είχε περιοριστεί χωρίς όμως οριστικά να έχει χαθεί. Στον ευρωπαϊκό χώρο η προστασία και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μελέτη και την καταλογοποίησή της αλλά και με τη διδασκαλία και την έρευνα σε σχέση με αυτήν. Το ΤΑΜ του ΠΙ θα δώσει τη δυνατότητα ο αρχιτεκτονικός πλούτος της Ηπείρου αλλά και της ευρύτερης ζώνης της να μελετηθεί, να προστατευθεί, να αξιοποιηθεί και να ξαναβρεθεί ο μίτος που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της παράδοσης.
Σε μια περίοδο που η Ήπειρος καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες να καλύψει την υστέρησή της με γοργούς ρυθμούς και να συμβαδίσει, ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης, με την υπόλοιπη χώρα η δημιουργία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ΠΙ μπορεί να διασφαλίσει την ορθολογική σύνδεση του παλιού με το νέο, τη διατήρηση και την προστασία του πλούτου της παράδοσης και ταυτόχρονα την ανάπτυξη με στόχο την ποιότητα, την αισθητική και την αειφορία. Παράλληλα, λοιπόν με τη μετεξέλιξη της πόλης των Ιωαννίνων σε κόμβο επικοινωνιών κι ανταλλαγής υπηρεσιών, καθώς κι εκπαίδευσης κι έρευνας, η δημιουργία ΤΑΜ στο ΠΙ, λόγω της ιδιαιτερότητας των σπουδών, μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ώστε η περιοχή να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο πόλο έρευνας και συνεργασίας για την ευρύτερη περιοχή των Μεσογειακών και Βαλκανικών χωρών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και έχουν παράδοση στα αντικείμενα του Τμήματος. Με τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις η περιοχή της Ηπείρου μπορεί, αν της δοθούν οι δυνατότητες, να αποτελέσει σημαντικό κέντρο επιρροής για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Η ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εμφανίζεται σχεδόν επιβεβλημένη αν ληφθεί υπόψη η γεωγραφική κατανομή των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη χώρα. Στο χάρτη η διασπορά Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Θράκη και Κρήτη εμφανίζει κενό μόνο στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας.
Άλλωστε η δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής και ιδιαίτερα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελεί πάγιο αίτημα του αρμόδιου τεχνικού συμβούλου του κράτους, του ΤΕΕ/ΤΗ, με βάση το σκεπτικό ότι είναι το πλέον κατάλληλο για την προστασία και την ορθολογική ανάπτυξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας και με άξονα τη συνέχεια ανάμεσα σε παράδοση και τεχνολογική εξέλιξη2a.
Είναι επίσης αίτημα των τοπικών Αρχών της πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννιτών2b και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ιωαννίνων2c (βλ. σχετικά επισυναπτόμενα), με ομόφωνες αποφάσεις, ζητούν τη δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής και Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δείχνουν, έτσι, ότι στην Περιφέρεια της Ηπείρου αλλά και στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής της Βορειοδυτικής Ελλάδας, η ίδρυση Αρχιτεκτονικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνδέεται με υψηλές προσδοκίες, την πρόοδο της περιοχής με τη σύζευξη τεχνολογίας και παράδοσης και απώτερο στόχο την ισόρροπη κι αειφόρο ανάπτυξη.

1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

(βλ. Συνημμένο 8)

1.3 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1, η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και ειδικότερα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελεί πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τη δεκαετία του ’70. Επιπλέον, η ίδρυση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελεί βασικό στόχο του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Ιδρύματος που εγκρίθηκε στη Συνεδρία της Συγκλήτου αριθμ. 919/17-1-2008 (βλέπετε Συνημμένο 8, Κεφάλαιο 7. Προτάσεις Ίδρυσης νέων Τμημάτων και Σχολών. 7.1. Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής). Είναι καθολικά αποδεκτό ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στην αναμενόμενη δημιουργία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς η αρχιτεκτονική αποτελεί το πιο παραδοσιακό και ταυτόχρονα εξαιρετικά σύγχρονο κλάδο σπουδών των Μηχανικών.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται σε μια κρίσιμη και σημαντική στιγμή της ιστορίας του καθώς αποτελεί ένα από τα πιο καθιερωμένα και αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Ελλαδικού χώρου, το οποίο όμως πρέπει να θέσει υψηλούς στόχους για να εξασφαλίσει τη διατήρηση της αριστείας και τη σημαντική θέση που σήμερα κατέχει. Η ίδρυση ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που θα αποτελέσει θεμελιώδη και ουσιαστική βάση για την πολυαναμενόμενη Πολυτεχνική Σχολή, θα δώσει τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να προσεγγίσει και να επιτύχει πολλούς από τους στόχους του. Στόχους που σχετίζονται:
(α) με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την οποία θα συνδέσει με την παράδοση, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αειφορίας σε μια περιοχή, η οποία δεν έχει υποστεί την υπερεκμετάλλευση άλλων περιοχών της Ελλάδας,
(β) με την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, στην οποία μπορεί να συμβάλει ένα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, καλλιεργώντας τη συνεργασία με τα ήδη λειτουργούντα Τμήματα, εξαιτίας της ευρύτητας της αρχιτεκτονικής, ως επιστήμης.
(γ) με την στενότερη σύνδεση και την αποτελεσματικότερη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την τοπική κοινωνία.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εγγυάται την ικανοποιητική λειτουργία, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας που διαθέτει επαρκείς υποδομές για την έρευνα, τη διδασκαλία και την παροχή υπηρεσιών. Παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου μέριμνα σε σχέση με τη φοίτηση, τη στέγαση, τη μεταφορά από και προς το Ίδρυμα, αθλητικές εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών. Βρίσκεται σε μια σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη με επαρκείς υποδομές, κατάλληλη να στεγάσει νέα Τμήματα και να υποδεχτεί μεγαλύτερους αριθμούς φοιτητών. Παρέχει υψηλή ποιότητα σπουδών με το διοικητικό προσωπικό, την οργάνωση και τις υποδομές των Τμημάτων. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων και πολυάριθμους ακαδημαϊκούς εταίρους. Οι κεντρικές του υποδομές, όπως η Κεντρική βιβλιοθήκη, τα κέντρα Η/Υ, οι υπηρεσίες δικτύων, το ασύρματο διαδίκτυο και οι υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις ή οι οργανολογικοί εξοπλισμοί εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη γνώση και την προώθηση της έρευνας.
Το πιο σημαντικό είναι ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο, μπορεί να διασφαλίσει, πέρα από τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία, την ταχεία πρόοδο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ώστε να επιτύχει μια εφάμιλλη θέση ανάμεσα στα αντίστοιχα Τμήματα στον ελλαδικό και στο διεθνή χώρο. Στην επίτευξη του στόχου αυτού μπορεί να συμβάλει και το γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργούν αρκετά Τμήματα με αντικείμενα σπουδών συγγενή ή με μαθήματα που θα αποτελούν μέρος του Προγράμματος Σπουδών του, όπως είναι το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, η Σχολή Θετικών Επιστημών ( με τα Τμήματα Πληροφορικής, Μαθηματικών, Φυσικής), η Φιλοσοφική Σχολή ( με τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας). Η συνεργασία με αυτά μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρού ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου που θα προωθήσει την αλληλοτροφοδότηση μεταξύ των επιστημονικών πεδίων και την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, θεμελιώδεις σήμερα προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έρευνας σε όλα επιστημονικά πεδία και σε αυτά της αρχιτεκτονικής.

1.4 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Το γεγονός ότι, η Αρχιτεκτονική ως επιστημονικός κλάδος, θεραπεύεται µε μεγάλη ευρύτητα και επί αιώνες σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες, αποδεικνύει την αναγκαιότητά του και την απήχηση και καταξίωσή του τόσο σε πολιτικοοικονοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Όπως είναι γνωστό και παραδεκτό, η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα και ειδικότερα του αρχιτέκτονα µηχανικού αποτελεί πρωταρχική μέριµνα για κάθε χώρα, ενώ το µέσο υλοποίησής της – το Τµήµα ή η Σχολή – συνιστά κυρίαρχη μονάδα σε ολόκληρο το φάσµα των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Η ανάπτυξη και διεύρυνση των σπουδών στην αρχιτεκτονική όσο και στις εφαρμογές της αποτελεί επιδίωξη και πρακτική τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ταχύτητα της εξέλιξης των ιδεών, των τεχνικών και των κοινωνικών σχέσεων έχει επιφέρει μεταβολή στους τρόπους διαχείρισης των ζητημάτων του δομημένου χώρου και επιβάλλει αλλαγές στους τρόπους διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, και δημιουργεί την ανάγκη, από την μια πλευρά, της παραγωγής πολιτιστικού προϊόντος (τα αρχιτεκτονικά έργα προσλαμβάνονται ως πολιτιστικά σύμβολα, πολιτικά σύμβολα και έργα τέχνης), και, από την άλλη πλευρά, της έρευνας και της προστασίας, της ανάδειξης και της διαχείρισης της τεράστιας ευρωπαϊκής –πλέον- κληρονομιάς. Η διαρκής μεταβολή της σχέσης ανθρώπου και δομημένου περιβάλλοντος, επαναπροσδιορίζει τους όρους λειτουργίας και εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική που ζητείται να είναι υψηλής στάθμης και ταυτόχρονα ανοιχτή στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης των παραπάνω επιστημονικών πεδίων σε περισσότερες Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίων.

1.4.1 ΔΙΕΘΝΩΣ

Το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν έμπρακτα όλες οι αναπτυγμένες χώρες για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήμης της αρχιτεκτονικής οφείλεται κατά πρώτο λόγο, στο γεγονός ότι στην αρχιτεκτονική συναντώνται θεωρία και πράξη, τέχνη κι επιστήμη. Έτσι γίνεται κατανοητή και η απήχηση και ελκυστικότητα που έχει η ειδικότητα του αρχιτέκτονα καθώς επιτρέπει την ενασχόληση είτε µε αµιγώς επιστηµονικά και επαγγελµατικά θέµατα είτε µε σύνθετα θέµατα που εµπεριέχουν πνευµατικούς και αισθητικούς προβληµατισµούς είτε ακόµα µε θέµατα τα οποία έχουν σχέση με τις τέχνες, µε το περιβάλλον, την πόλη, την εν γένει ανθρώπινη κοινωνική συµπεριφορά.
Η τόσο µεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για ενασχόληση αποτελεί και τη βασικότερη αιτία της αυξηµένης ζήτησης και προσφοράς. Και την αιτία αυτή την έχουν αντιληφθεί και την εκµεταλλεύονται δεόντως οι περισσότερες χώρες προσφέροντας πλουσιοπάροχα την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα µε πληθώρα Τµηµάτων ή Σχολών Αρχιτεκτονικής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αριθμός των Σχολών Αρχιτεκτονικής είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε όλες τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου. Ούτε είναι τυχαίο ότι τα ιδρύµατα αυτά, καθώς και πολλά άλλα, κάνουν µεγάλες και συντονισµένες προσπάθειες για να προσελκύσουν, µε διάφορους τρόπους και προσφορές, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές όχι µόνο τους ενδιαφερόµενους από τη χώρα τους, αλλά και αλλοδαπούς3.

1.4.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα έξι Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο Ε.Μ.Π., στο Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Δ.Π.Θ. και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εκ των οποίων τα τέσσερα ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατο το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης των Χανίων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της Πολιτείας και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης επιστήμης, των αρχιτεκτόνων μηχανικών. Γεωγραφικά τα τέσσερα νέα Τμήματα, μαζί με εκείνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι κατανεμημένα με ορθολογικό τρόπο σε όλη την επικράτεια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ξάνθη, Χανιά). Η μόνη περιοχή που στερείται ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι αυτή της Ηπείρου και γενικότερα της βορειοδυτικής Ελλάδας. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που όχι απλώς δικαιολογεί το καθολικό αίτημα, αλλά επιβάλλει την ίδρυση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ένας άλλος, μείζονος σημασίας λόγος, είναι η υψηλή ζήτηση που παρουσιάζουν τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτή επιβεβαιώνεται από το μεγάλο αριθμό των υποψηφίων που δηλώνουν τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων ως πρώτη προτίμηση, αλλά και από τις υψηλές βάσεις εισαγωγής, ακόμη και σε σύγκριση με άλλα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών. Η υψηλή ζήτηση οφείλεται στο εύρος και το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης επιστήμης, στην πολύπλευρη και σφαιρική από πλευράς περιεχομένου εκπαίδευση που προσφέρουν τα Τμήματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αλλά και στην ποικιλία των απασχολήσεων, την πληθώρα των ευκαιριών που παρέχουν στους πτυχιούχους για την επαγγελματική αποκατάσταση. Μια πρόσφατη έρευνα του ΤΕΕ, επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα. Τα ευρήματά της δείχνουν ότι ανάμεσα στις ειδικότητες μηχανικών το, ήδη μέχρι τώρα, υψηλό ποσοστό απασχόλησης των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με το αντικείμενο των σπουδών τους εμφανίζεται το 2007 σημαντικά αυξημένο, φθάνει το 81,8%. Το υπόλοιπο ποσοστό, με μη συναφούς αντικειμένου απασχόληση, αναφέρεται σε λόγους που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια ατομική επιλογή που δεν είναι πάντα αποτέλεσμα αντικειμενικών δυσκολιών επαγγελματικής αποκατάστασης.

1.5 ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Ο σχεδιασμός του ΤΑΜ στο ΠΙ λαμβάνει υπόψη τη σημαντική εθνική εμπειρία αλλά και τα διεθνή δεδομένα έτσι ώστε οι σπουδές να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα μηχανικού σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών αλλά και σε πεδία που δημιουργούν άξονες εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ενώ επιπρόσθετα καλλιεργούν την έρευνα. Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις της αρχιτεκτονικής επιβάλλουν πέρα από τις καθιερωμένες γνωστικές περιοχές τις σχετικές με τις αρχιτεκτονικές σπουδές, την ανάπτυξη κι εμβάθυνση και σε άλλες γνωστικές περιοχές της αρχιτεκτονικής όπως την Προστασία και Αποκατάσταση των Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό με ψηφιακά μέσα, την Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων, το Βιομηχανικό Σχεδιασμό Αντικειμένων, την Πόλη και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό. Οι άξονες αυτοί μπορούν να προσφέρουν μια σύγχρονη και ουσιαστική εμβάθυνση των σπουδών σε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αρχιτεκτονικής έρευνας αλλά και που παράλληλα συγκεντρώνουν επαγγελματικά μεγάλο ενδιαφέρον.
Η διεύρυνση των προσφερόµενων δυνατοτήτων στη χώρα µας στον τοµέα εκπαίδευσης της Αρχιτεκτονικής κρίνεται απολύτως αναγκαία και επιβαλλόµενη. Η πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπακούει στην πολιτική διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς που όλο και περισσότερο προβάλλονται και λειτουργούν ως ρυθμιστές στο κοινωνικό πεδίο. Στην Ελλάδα ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια τέσσερα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με πιο πρόσφατο το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης των Χανίων, γεγονός που στοιχειοθετεί την διαρκώς αυξανόμενη προσοχή που δίνεται στο συγκεκριμένο πεδίο και τη βαρύτητα που τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα δίνουν στην ύπαρξη Τμήματος που να το θεραπεύει. Το ενδιαφέρον για τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διαφαίνεται από την υψηλή ζήτηση των Τμημάτων και σχετίζεται με την πολύπλευρη και σφαιρική εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αλλά και την πολυδιάστατη επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Παρόλα αυτά η πρόταση για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ΠΙ δε στηρίζεται σε απλουστευτικά και ωφελιμιστικά επιχειρήματα όπως ότι αυτό θα απορροφούσε μέρος «της διαρροής συναλλάγματος», αλλά αντίθετα η πρόταση βασίζεται στην πεποίθηση ότι στόχος της ίδρυσης είναι η ανταγωνιστική παιδεία και η ολοκληρωμένη εκπαίδευση ιδίως στα αντικείμενα διαχρονικής αιχμής. Με βάση αυτές τις αντιλήψεις και σκοπιµότητες θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός ακόµα Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Όχι δηλαδή για να απορροφήσει µέρος από τους αποτυχόντες υποψήφιους που διαρρέουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό αλλά µε την σαφή πρόθεση να αποτελέσει το φυτώριο επιστημόνων που θα επεκτείνουν τα επιστηµονικά, τεχνικά και κοινωνικά ενδιαφέροντά τους σε ευρύτερα πολιτιστικά θέµατα, και δημιουργών ικανών να συμβάλουν στη διατήρηση και συνέχιση της πολιτιστικής ιστορίας του τόπου.
Η ανάπτυξη των γνωστικών αντικειµένων που θεραπεύει η επιστήµη της Αρχιτεκτονικής τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο και µακροπρόθεσµη βάση πρέπει να αποτελεί για τη χώρα µας στόχο προτεραιότητας και αιχµής.
Η εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πρέπει να είναι σφαιρική και ευρεία και να εμβαθύνει σε ζητήματα σχεδιασμού και παραγωγής χώρου, αναζητώντας τη συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, επιστήμης και τέχνης, παράδοσης και τεχνολογίας. Η εμπειρία σε ότι αφορά την εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι τεράστια, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στον Ελλαδικό χώρο καθώς πρόκειται για επιστήμη που διδάσκεται από την ίδρυση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας είναι η πρώτη μέριμνα ενός νέου ΤΑΜ καθώς μπορεί να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. Παράλληλα όμως ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση των σύγχρονων τάσεων, των ήδη διαμορφωμένων αλλά κι εκείνων που βρίσκονται εν τη γενέσει τους, και η ενσωμάτωση των καίριων ζητημάτων που αυτές καταδεικνύουν σε ότι αφορά τόσο στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΑΜ, όσο και στα αντικείμενα εμβάθυνσης, μεταπτυχιακών σπουδών κι έρευνας. Το ΤΑΜ του ΠΙ μπορεί να προσφέρει εμβάθυνση σε κάποια από τα πιο σύγχρονα πεδία της αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής που είναι πιο κοντά είτε στα ιστορικά και πολιτιστικά δεδομένα του χώρου στον οποίο βρίσκεται, είτε στα δεδομένα του ίδιου του ΠΙ και των άλλων προσφερόμενων σε αυτό σπουδών.
Τα νέα δεδομένα που εισάγουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και οι δυνατότητες που προκύπτουν από αυτά, αλλάζουν την πραγματικότητα της σύλληψης και του σχεδιασμού, της παραγωγής και της κατασκευής του χώρου και διευρύνουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα και πολυσημαντότητα του πεδίου της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Τα ψηφιακά μέσα λειτουργούν καταλυτικά κι επιφέρουν σημαντικές μεταβολές που συντελούνται τόσο στην κατανόηση και τη σύλληψη του χώρου όσο και στο σχεδιασμό και την παραγωγή του και η σύγχρονη αρχιτεκτονική θεωρία, έρευνα κι εκπαίδευση που το ΤΑΜ του ΠΙ φιλοδοξεί να παράγει, θα πρέπει, κριτικά, να τα ενσωματώσει. Σε αυτό το πεδίο σημαντική μπορεί να είναι η συνεισφορά μέσω της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας τόσο με το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης όσο και με το Τμήμα Πληροφορικής.
Παράλληλα, στην Ελλάδα -όπως συμβαίνει χρόνια τώρα στο εξωτερικό με την Προστασία, Αποκατάσταση κι Επανάχρηση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων – έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ανάγκες μελέτης, καταλογοποίησης, συντήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ένας κλάδος αυτής της κληρονομιάς αφορά σε περιοχές με παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευμένες φυσικές περιοχές –όπως η περιοχή της Ηπείρου-, όπου τελευταίως παρατηρείται αφενός τάση επανακατοίκησης των οικισμών και επανάχρησης των μνημείων και της γης, και αφετέρου μεγάλη αύξηση του τουρισμού, το οποίο προσελκύεται από το φυσικό περιβάλλον και την παράδοση. Η Προστασία και Αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων και συνόλων είναι ένα σημαντικό πεδίο των σπουδών του αρχιτέκτονα μηχανικού που στο ΤΑΜ του ΠΙ θα έχει βαρύνουσα σημασία. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών καθώς και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης είναι τμήματα τα οποία μπορεί να γίνουν αρωγοί στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου άξονα εμβάθυνσης σε επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας προσφέροντας τη διεπιστημονικότητα που τόσο πολύτιμη είναι σε τέτοιους τομείς.
Έντονη είναι και η ανάγκη για καινοτομικές μελέτες και για σχεδιασμό βιώσιμων, αειφόρων προτάσεων για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και για εφαρμογές αρχιτεκτονικού και χωροταξικού σχεδιασμού, σχετικού με τον Αγροτουρισμό – Θεματικό Τουρισμό, Πολιτιστικές διαδρομές, Θεματικά Πάρκα / Μουσεία κ.α. Η Αρχιτεκτονική του Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περιοχή που όχι μόνο το ανθρωπογενές αλλά και το φυσικό περιβάλλον χρήζει προστασίας και διατήρησης και κατά συνέπεια θα είναι κεντρικό πεδίο για τις σπουδές στο ΤΑΜ του ΠΙ. Και σε αυτή την περίπτωση Τμήματα του ΠΙ, όπως το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων, αλλά και Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης διευρύνουν την εστίαση του πεδίου προσφέροντας γόνιμες αναζητήσεις.
Το θέμα του Περιβάλλοντος συγκεντρώνει διαρκώς περισσότερη προσοχή καθώς η σχέση φυσικού –τεχνητού και η επίδραση του ενός στο άλλο γίνεται κρίσιμη για το μέλλον και τη βιωσιμότητα του είδους μας. Ο περιβαλλοντικός Σχεδιασμός σε σχέση με την Πόλη και γενικότερα το τεχνητό θα πρέπει να εστιαστεί από την οπτική της διαχείρισης της ενέργειας αλλά και γενικότερα των φυσικών πόρων, για μια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Οι βιοκλιματικές πρακτικές, η ορθολογική και συνετή διαχείριση του χώρου και των πόρων, η συνολική και υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων Σχεδιασμού, θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Αυτό είναι ένα κεντρικό πεδίο των σπουδών του αρχιτέκτονα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι παρούσες συνθήκες πιέζουν για μια ουσιαστική αλλαγή τόσο στις πρακτικές όσο και στις θεωρητικές προσεγγίσεις του Σχεδιασμού θέτοντας το περιβάλλον στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αποτελεί ουσιαστικό εταίρο και συνομιλητή για την έρευνα και τη διδασκαλία που αφορά θέματα Πόλης και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής σε σχέση με τη μακρά παράδοση στο σχεδιασμό και στην παραγωγή αντικειμένων δημιουργούν τη βάση για την ανάπτυξη, με τους νέους όρους, της σύγχρονης τεχνολογίας αυτών των πεδίων σχεδιασμού, το Βιομηχανικό Σχεδιασμό αντικειμένων δηλαδή, που αποτελεί και σημαντικό σύγχρονο πεδίο για τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. Η παράδοση του τόπου σε σχέση με το σχεδιασμό αντικειμένων αποτελεί την απαραίτητη βάση που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, αλλά και τη θεωρητική εμβάθυνση στο πεδίο που προτείνεται να αποτελέσει σημαντικό άξονα για τις σπουδές στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στο σχεδιασμό νέων αντικειμένων, δίνοντας το απαραίτητο υπόβαθρο ως προς τη χρήση, την επεξεργασία και το σχεδιασμό υλικών, αλλά κι άλλα Τμήματα όπως της Πληροφορικής και των Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης μπορούν να έχουν εποικοδομητικό ρόλο στην ανάπτυξη της έρευνας σε αυτή την κατεύθυνση.
Για την εξέλιξη και σωστή ανάπτυξη αυτών των τάσεων που απαιτούν τη συνεργασία ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύουν αυτούς τους άξονες, σύμφωνα με την παράδοση και την τεχνολογία και πάνω σε βιώσιμες στρατηγικές αειφορίας, ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι καθοριστικός, καθώς η αρχιτεκτονική συνιστά τον πιο σημαντικό διαμεσολαβητή στη σχέση του υποκειμένου με το περιβάλλον του.
Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και την οργάνωση των τομέων του, δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ικανών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, νέων επιστημόνων, δηλαδή, και επαγγελματιών με τις επαρκείς γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες για να κατανοήσουν και να επιτελέσουν με επάρκεια τον κοινωνικό τους ρόλο. Η προοπτική ανάπτυξης του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσα στο πλαίσιο του ΠΙ, είναι μακροπρόθεσμη καθώς ενέχει τη δυναμική ένταξης των σύγχρονων τάσεων και αξιοποίησης των αντικειμένων και της έρευνας που γίνεται συνολικά στο ίδρυμα.
Η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης προβλέπεται να διασφαλισθεί τόσο με την ίδρυση Εργαστηρίων που θα ασχολούνται με ιδιαίτερα σημαντικά πεδία της αρχιτεκτονικής επιστήμης, όσο και με τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακών σπουδών και ειδικεύσεων σε τομείς όπως η Προστασία και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων, η Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων, η Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες, καθώς και η Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός. Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές θα κινούνται στους ίδιους άξονες εμβαθύνοντας σε αντίστοιχα πεδία που συμπληρώνουν και προσδίδουν χαρακτήρα στη βασική εκπαίδευση του αρχιτέκτονα μηχανικού, εξειδικεύοντας στο δεύτερο κύκλο, των μεταπτυχιακών σπουδών τις γνώσεις του.
Η βιωσιμότητα του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θωρακίζεται και ισχυροποιείται και από την δυνατότητα της ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας που προβλέπεται να συμβάλει. Επίσης, η συνεργασία με τις άλλες Σχολές και Τμήματα του ΠΙ, η οποία αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα γόνιμη και αποδοτική, καθώς το πεδίο της Αρχιτεκτονικής, εξαιτίας της ευρύτητάς του, μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των επιστημονικών πεδίων, των οποίων η άμεση σύνδεση χωρίς τη μεσολάβηση της Αρχιτεκτονικής πιθανόν θα ήταν αδύνατη. Το ΠΙ παρέχει σημαντικές υποδομές για την ανάπτυξη της έρευνας και η προτεινόμενη ίδρυση σε αυτό ΤΑΜ μπορεί να ενεργοποιήσει την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ τμημάτων του που καλύπτουν μεγάλο φάσμα από συμπληρωματικά πεδία.

1.6 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη, με τη διδασκαλία, τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που να εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση για τη μετέπειτα επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Ειδικότερα, το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ως αποστολή: (ι) την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και Κτηρίων και (ιι) την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα θέματα που αφορούν στους παραπάνω τομείς.
Σκοπός του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η οποία θα διαμορφώνει καταρτισμένους και ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, νέους επιστήμονες και δημιουργούς που θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, θα έχουν καλλιεργήσει τις ικανότητες για αισθητική και κριτική σκέψη και θα μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών, να κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου θα κληθούν να εργαστούν.
ΟΙ σπουδές στο Τμήμα αποσκοπούν στη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πράξης. Προβλέπουν την οργάνωση και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Σπουδών, με βάση το οποίο το Τμήμα θα εστιάζει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στην αρχιτεκτονική τεχνολογία, στον αστικό, πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, στην ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης, και θα εμβαθύνει σε πεδία όπως:
– Προστασία και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
– Βιομηχανικό Σχεδιασμό Αντικειμένων
– Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων
– Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες
– Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Η εκπαίδευση θα συνεπικουρείται από την ερευνητική δραστηριότητα η οποία διεξάγεται, κατά κύριο λόγο, στα Εργαστήρια της Σχολής.
Ο τρόπος οργάνωσης του Τµήµατος, η διάρθρωση του προτεινόµενου ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και τα προβλεπόμενα να διδαχθούν γνωστικά αντικείµενα, καθώς και η δεδομένη διατµηµατική και διαπανεπιστηµιακή συνεργασία, εξασφαλίζουν τις βασικές προϋποθέσεις για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη συγκεκριμένων μεταπτυχιακών ειδικεύσεων, όπως είναι η Προστασία και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων, Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων καθώς και Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες, Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.
Η ελάχιστη φοίτηση στο Τμήμα θα είναι 10 εξάμηνα (πέντε έτη). Στο 10ο εξάμηνο θα εκπονείται Διπλωματική Εργασία.
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απονέμει Τίτλο Αρχιτέκτονα Μηχανικού και θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει Μεταπτυχιακές Σπουδές μέχρι και Διδακτορικού Διπλώματος.

1.7 ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
Ο αριθμός των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκό έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο τρόπος εισαγωγής θα γίνονται με βάση τις κείμενες διατάξεις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα τις ισχύουσες για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και τα υπόλοιπα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Ελλάδας. Προτεινόμενος αριθμός εισακτέων είναι 70.

1.8 ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των άλλων Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Ελλάδας. Θα αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από το ΤΕΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.9 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Οι απόφοιτοι θα έχουν επαγγελματική κατοχύρωση ως Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από το ΤΕΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ασφάλιση από το ΤΣΜΕΔΕ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνονται από το ΤΕΕ εξασφαλίζουν και το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί πέρα από τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα που αφορούν τις μελέτες και κατασκευές, έχουν τη δυνατότητα να αποκατασταθούν επαγγελματικά στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και σε πλήθος απασχολήσεις, εξαιτίας του μεγάλου εύρους των σπουδών τους. Εν κατακλείδι το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού αποτελεί αφενός ένα κλασικό και αφετέρου ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα ελκυστικό επάγγελμα με πλήθος δυνατοτήτων κι επιλογών αναγνωρισμένο και παγιωμένο όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από μελέτες επαγγελματικής αποκατάστασης (βλέπε υποσημείωση 5).

1.1Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η δομή του Προγράμματος Σπουδών ανταποκρίνεται στη βασική αρχή, η οποία δίνει έμφαση στη σταδιακή εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Έτσι, η αλληλουχία των μαθημάτων, από πλευράς χρόνου και περιεχομένου, εξασφαλίζει στους φοιτητές την επάρκεια γνώσεων και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, τόσο σε σχέση με την ύλη κάθε ενότητας μαθημάτων, όσο και με την ύλη από άλλες ενότητες μαθημάτων και συμβάλλει στην προσέγγιση πιο σύνθετων αντικειμένων σε κάθε επόμενη ενότητα.

Το πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει τα 10 εξάμηνα φοίτησης στο Τμήμα περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 320 διδακτικές μονάδες, κατανεμημένες σε 32 διδακτικές μονάδες κάθε εξάμηνο Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (284 διδακτικές μονάδες), υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (36 διδακτικές μονάδες), Ερευνητική Εργασία, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις Τομείς και Διπλωματική Εργασία, η οποία μπορεί επίσης να ενταχθεί σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις Τομείς. Πέραν της ύπαρξης ενός ικανού και απαραίτητου αριθμού μαθημάτων κορμού που εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη και ουσιαστική εκπαίδευση του φοιτητή, αναγνωρίζεται ως χαρακτηριστικό ουσιαστικής ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών, η εξατομικευμένη δυνατότητα του φοιτητή, επιλογής και διαμόρφωσης προγράμματος σπουδών ανταποκρινόμενου στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ. Μ. /
ώρες διδασκαλίας 1ο εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 8 Εικαστικές Τέχνες 1 4 Τεχνολογία Δομικών Υλικών 1 2 Δομική Μηχανική 1 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4 Αναπαραστάσεις 1 4 HYPERLINK «http://www.arch.upatras.gr/hisarx1.htm» Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης 1 4 Μαθηματικά 2
2ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2 8 Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις 1 4 Εικαστικές Τέχνες 2 4 Ψηφιακός Σχεδιασμός 1 4 Δομική Μηχανική 2 4 Τεχνολογία Δομικών Υλικών 2 2 Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης 2 4 Φιλοσοφία-αισθητική 2
3ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3 8 Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης 3 4 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 1 4 Εικαστικές Τέχνες 3 4 Ψηφιακός Σχεδιασμός 2 4 Δομική Μηχανική 3 4 Ψυχολογία του Χώρου 2 Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις 2 2
4ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 8 Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης 4 4 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 2 4 Ψηφιακός Σχεδιασμός 3 4 Τοπογραφία και Φωτογραμμετρία 2 Εικαστικές Τέχνες 4 4 Δομική Μηχανική 4 4 Σχεδιασμός και Περιβάλλον 2
5ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 8 Πολεοδομία 1 4 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 3 4 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων 4 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 4 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 6 Θεωρία της Εικόνας 2 Οπτικοακουστικές Τέχνες 1 4 Ειδικά Θέματα Εικαστικών Τεχνών 1 4 Μάθημα από άλλο Τμήμα 2 Ψυχολογία της Αντίληψης 2 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 2
6ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 Πολεοδομία 2 4 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 4 4 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων – Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων 4 Θεωρία και Κριτική της Αρχιτεκτονικής 4 Η/Μ Εγκαταστάσεις 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 6 Οπτικοακουστικές Τέχνες 2 4 Ειδικά Θέματα Εικαστικών Τεχνών 2 4 Μάθημα από άλλο Τμήμα 2 Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδων 2 Αρχιτεκτονική και Αφήγηση 2 7ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7 8 Πολεοδομία 3: Αστικός Σχεδιασμός 4 Χωροταξικός Σχεδιασμός 2 HYPERLINK «http://147.102.12.19:8086/NODE/L0/1153.html» Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημόσιων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο 4 Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες 1 4 Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 6 Αρχιτεκτονική και Ψηφιακή Τεχνολογία 4 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων 4 Συντήρηση και Αποκαταστάση Κτηρίων και Συνόλων 4 Κηποτεχνία και Τοπίο 4 Γενικές Αρχές του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 4 Κατοικείν 1 2 Εννοιολογικές προσεγγίσεις του Σχεδιασμού 1 2 Μεταλλικές και Ξύλινες Κατασκευές 2 Μάθημα από άλλο Τμήμα 2 Φωτισμός Κτηρίων και Συνόλων 2
8ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 8 Πολεοδομία 4: Αστικές Αναπλάσεις 4 Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες 2 4 Οργάνωση Μελέτης, Γραφείου και Εργοταξίου 4 Αποκαταστάσεις Κτηρίων και Συνόλων 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 8 Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων 4 Αποκαταστάσεις Κτηρίων και Συνόλων 4 Αρχιτεκτονική και Νέα Μέσα 4 Αρχιτεκτονική Τοπίου 4 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 4 Μάθημα από άλλο Τμήμα 2 Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Κριτικής της Αρχιτεκτονικής 2 Κατοικείν 2 2 Αρχιτεκτονική Ακουστική 2 Εννοιολογικές προσεγγίσεις του Σχεδιασμού 2 2 Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 2
9ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9 10 Ερευνητική Εργασία 12 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 10 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων 8 Επανάχρηση Κτηρίων και Συνόλων 8 Αρχιτεκτονική και Εικονική Πραγματικότητα 8 Σχεδιασμός του Τοπίου 8 Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 8 Ιστορία και Θεωρία της Αποκατάστασης 2 Ιστορία και Θεωρία του Σχεδιασμού Αντικειμένων 2 Θεωρία των Νέων Τεχνολογιών στην Αρχιτεκτονική 2 Ιστορία και Θεωρία του Τοπίου 2 Θεωρία του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 2
10ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δπλωματική εργασία 32

1.11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Επισυνάπτονται :
Architectural Association School of Architecture, England
Cambridge, Department of Architecture, England
ETH DARCH Faculty of Architecture (Zurich)
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, España
Faculty of Architecture, Politecnico di Milano, Italia
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος)
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ (Ξάνθη)

1.12 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΙ αναπτύσσεται σε 10 εξάμηνα φοίτησης (5 έτη) και αντιστοιχεί σε 320 διδακτικές μονάδες κατανεμημένες σε 32 διδακτικές μονάδες σε κάθε εξάμηνο. Στο τελευταίο εξάμηνο (10ο) εκπονείται διπλωματική εργασία.

1.13 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από υποχρεωτικά μαθήματα (284 διδακτικές μονάδες), υποχρεωτικά μαθήματα με επιλογή (36 διδακτικές μονάδες), Ερευνητική Εργασία, που μπορεί να ενταχθεί σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις Τομείς και Διπλωματική Εργασία, που μπορεί επίσης να ενταχθεί σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις Τομείς. Πέραν της ύπαρξης ενός ικανού και απαραίτητου αριθμού μαθημάτων κορμού που εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη και ουσιαστική εκπαίδευση του φοιτητή, αναγνωρίζεται ως χαρακτηριστικό ουσιαστικής ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών, η εξατομικευμένη δυνατότητα του φοιτητή, επιλογής και διαμόρφωσης προγράμματος σπουδών ανταποκρινόμενου στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς του. Το πλήθος μαθημάτων επιλογής που προσφέρεται είναι έτσι οργανωμένο ώστε, αν ο φοιτητής το επιδιώξει, να μπορεί να εμβαθύνει σε ένα από τα πεδία τα σχετικά με την Προστασία και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, το Βιομηχανικό Σχεδιασμό Αντικειμένων, την Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων και την Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες, Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.

1.14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ. Μ. /
ώρες διδασκαλίας Μονάδες ECTS 1ο εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1
Το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των αρχιτεκτονικών σπουδών. Στο πρώτο εξάμηνο γίνεται μια εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής. Τα στοιχεία του χώρου, η γεωμετρία του, το βασικό του λεξιλόγιο, η κατανόησή του, τα μέσα και οι τεχνικές αναπαράστασής του. Διερευνώνται θέματα αντίληψης του χώρου, κίνησης και στάσης, του φωτός, κλίμακας, αναλογιών.
8 7 Εικαστικές Τέχνες 1
Οι εικαστικές τέχνες ως εργαλείο κατανόησης, σύλληψης, ερμηνείας, επεξεργασίας κι ανασύνθεσης της πραγματικότητας. Μέσα από τους σχηματοποιητικούς μηχανισμούς των εικαστικών τεχνών γίνεται προσέγγιση και διερεύνηση των µηχανισµών της οπτικής αντίληψης. Στο μάθημα αναλύεται το σχέδιο ως γλώσσα και επικοινωνία, μέσα από τα συστατικά της στοιχεία: σημείο, γραμμή, επιφάνεια, όγκος, κλίμακα, άξονες, δομή, μορφή. Οι αρχές του σχεδίου εφαρμόζονται μέσα από την υλοποίηση πλαστικών κατασκευών για την οπτική και απτική αντίληψη της φυσικής και τεχνικά επεξεργασμένης ύλης.
4 4 Τεχνολογία Δομικών Υλικών 1
Εμβάθυνση στις φυσικές και χηµικές ιδιότητες των βασικών φυσικών ή τεχνητών υλικών. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι βασικές ιδιότητες των δοµήσιµων υλικών, η τεχνική των μετρήσεων καθώς και συγκριτικά δεδομένα, που εξυπηρετούν στη διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής ανάλογα με τις δεδομένες συνθήκες κάθε έργου.
2 2 Δομική Μηχανική 1
Γενικές αρχές, παραδοχές και αξιώµατα της στατικής του στερεού σώµατος. Δύναµη. Ροπή. Ισορροπία συστήµατος δυνάµεων. Στήριξη του δίσκου. Ισοστατικότητα. Είδη φορτίσεων, Αντιδράσεις συνδέσµων, Διάγραµµα ελευθέρου σώµατος, Είδη απλών φορέων. Υπολογισµός φορτίων διατοµής. Διαγράµµατα εσωτερικής έντασης Ν, Q, M ισοστατικών δοκών.
4 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική
Μάθημα γενικής εισαγωγής σε έννοιες και μεθόδους, που στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές γνώσεις πληροφορικής. Το μάθημα αναπτύσσεται στις εξής ενότητες: εισαγωγή (βασικές έννοιες), λογισμικό συστήματος, τεχνολογίες διαδικτύου (δίκτυα υπολογιστών, ο παγκόσμιος ιστός, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο), θεωρία αλγορίθμων και προγραμματιστικά μοντέλα- ΤΝ, επεξεργασία ειδικού τύπου δεδομένων (ψηφιακή παράσταση και επεξεργασία ήχου, εικόνας και video, μέθοδοι συμπίεσης δεδομένων).
4 3 Αναπαραστάσεις 1
Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική απεικόνιση, ιστορική αναφορά στις γεωµετρικές µεθόδους απεικόνισης του χώρου πάνω στο επίπεδο-επιφάνεια σχεδίασης. Ανάπτυξη µεθόδων απεικόνισης βασικών γεωµετρικών µορφών µέσω ορθών, προοπτικών και αξονοµετρικών προβολών. Εφαρµογές σκιαγραφίας. Ειδικά θέµατα προοπτικής απεικόνισης: µέθοδοι γραφικής και ηλεκτρονικής προοπτικής αναγωγής, αναγωγή φωτογραφιών, ελεγχόµενη κατασκευή φωτοµωσαϊκών, τρισδιάστατες απεικονίσεις και σκιαγραφία µε χρήση ηλεκτρονικών εφαρµογών, ολογραφία.
4 4 HYPERLINK «http://www.arch.upatras.gr/hisarx1.htm» Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης 1
HYPERLINK «http://courses.arch.ntua.gr/109853.html» Προϊστορία και αρχαϊκοί χρόνοι: Συνοπτική επισκόπηση έως τον 5ο αιώνα π.Χ. Αρχιτεκτονική και τέχνη του πρώιμου μεσογειακού πολιτισμού. Μινωική και Μυκηναϊκή περίοδος. Από την αρχαϊκή εποχή έως τον 5ο αιώνα π.Χ. Ο οικισμός στην Προϊστορική και Αρχαϊκή περίοδο.
4 4 Μαθηματικά
Αναλυτική Γεωμετρία στο επίπεδο και το χώρο. Κωνικές τομές. Εξίσωση ευθείας στο R3. Εξίσωση επιπέδου. Επιφάνειες β΄ βαθμού. Πίνακες. Γεωμετρικές εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος: εμβαδό επιπέδου χωρίου, όγκος στερεού εκ περιστροφής, μήκος τόξου, εμβαδό επιφάνειας εκ περιστροφής. Διαφορικές εξισώσεις. Θεωρία γραφημάτων. Εφαρμογές σε προβλήματα βελτιστοποίησης. Γραφήματα Euler και Hamilton. Επίπεδα γραφήματα.
2 2

2ο Εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2
Προσέγγιση και κατανόηση του αρχιτεκτονικού έργου. Ο αρχιτεκτονικός χώρος : η μορφή, η λειτουργία, η οργάνωση και η γεωμετρία της κατασκευής του, η δομή, η υλικότητα. Η ένταξη του αρχιτεκτονικού έργου σε συγκεκριμένο περιβάλλον (τόπος, κλίμα, χαρακτηριστικά). Η ολοκληρωμένη απεικόνιση του αρχιτεκτονικού έργου και η λειτουργία των μεθόδων απεικόνισης ως σχηματοποιητικών μηχανισμών για την αντίληψη.
8 7 Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις 1
Η ψυχολογία της αντίληψης και η παραδοχή της πάντα διαμεσολαβημένης αντίληψης της πραγματικότητας. Η οπτικοακουστική αντίληψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η διαμεσολάβηση μέσα από τα οπτικά, τα ακουστικά και τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα. Εισαγωγή στο βίντεο και θεωρητικές προσεγγίσεις εννοιών όπως η χρονική διάρκεια και το μοντάζ.
4 3 Εικαστικές Τέχνες 2
Η οργάνωση του χώρου μέσα από συστήματα αντιθέσεων, αντανακλά στις δημιουργικές διαδικασίες της ζωγραφικής και της πλαστικής και γλυπτικής τέχνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αλληλεπίδραση της μορφής με τον περιβάλλοντα χώρο και στη σημασία του φωτός ως πλαστικού μέσου. Αναπτύσσονται βασικές έννοιες που αφορούν την συνθετική διαδικασία, και ζητούμενο συνιστά ο εντοπισμός του θέματος στο χώρο, οι χωρικές και χρονικές σχέσεις που αναπτύσσονται και η πλαστική οργάνωση και η ερμηνεία του σε δύο και τρεις διαστάσεις.
4 4 Ψηφιακός Σχεδιασμός 1
Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στη χρήση συστημάτων σχεδίασης με υπολογιστή μέσω εννοιολογικών και αρχιτεκτονικών προσεγγίσεων, με στόχο την κατανόηση των μεθόδων και των εννοιών στις οποίες βασίζονται τα συστήματα αυτά. Πρωτογενείς οντότητες: γραμμές, σχήματα, στερεά, κείμενο και οι ιδιότητές τους: πώς ορίζονται, μεταβιβάζονται, τροποποιούνται.
4 4 Δομική Μηχανική 2
Υπολογισµός αντιδράσεων και εσωτερικής έντασης Ν, Q, M ισοστατικών πλαισίων. Κανόνες µόρφωσης σύνθετων ισοστατικών φορέων, υπολογισµός αντιδράσεων και φορτίων διατοµής. Δικτυώµατα, εύκαµπτοι φορείς.
4 4 Τεχνολογία Δομικών Υλικών 2
Η σύγχρονη τεχνολογία και η δυνατότητα σχεδιασμού τεχνητών υλικών που να απαντούν σε συγκεκριμένες συνθήκες και σε ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις. Τα υλικά ως κομμάτι του σχεδιασμού σε ότι αφορά όχι μόνο την επιλογή αλλά και την κατασκευή τους.
2 2 Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης 2
Η ιστορία της τέχνης και της αρχιτεκτονικής στην Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχαιότητα. Αρχιτεκτονική και τέχνη των κλασσικών χρόνων. Ελληνιστική εποχή. Ρωμαϊκή αρχαιότητα. Συγκρότηση των πόλεων.
4 4 Φιλοσοφία-Αισθητική
Ανάλυση βασικών εννοιών της αισθητικής. Προσέγγιση των αισθητικών προβλημάτων ορισμού και οντολογίας της τέχνης, όπως διατυπώθηκαν από τους κλασσικούς φιλοσόφους, από τους νεότερους ιδεαλιστές και από τους φιλοσόφους που προτείνουν νέα κριτήρια αξιολόγησης της τέχνης. 2 2
3ο Εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3
Σχεδιασμός Κτηρίου κατοικίας. Παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των αντικειμένων καθημερινής χρήσης και των χώρων που ορίζονται στην κατοικία. Οργάνωση και επεξεργασία του κλειστού και του υπαίθριου χώρου. Ένταξη του Κτηρίου στο άμεσο περιβάλλον. Η τυπολογία της κατοικίας και η πραγματικότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου.
8 7 Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης 3
Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί χρόνοι. Δυτικός Μεσαίωνας. Αρχιτεκτονική και τέχνη στην Παλαιοχριστιανική, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο. Ρωμανική και Γοτθική εποχή. Αναγέννηση, Μπαρόκ και ιστορικοί ρυθμοί του 19ου αιώνα. Αρχιτεκτονική και τέχνη στην Ευρώπη από το 15ο έως τον 18ο αιώνα. Η Ρομαντική αναβίωση των ρυθμών στον 18ο και τον 19ο αιώνα.
4 4 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 1
Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Οικοδομική ανάλυση μικρού Κτηρίου. Εξέταση του δομικού συστήματος, του εξωτερικού περιβλήματος και του εσωτερικού χώρου. Ανάπτυξη του φέροντος οργανισμού, του κατώτερου πατώματος, των εξωτερικών τοίχων, των πατωμάτων και της στέγασης. Αναφορά στα δίκτυα αστικής υποδομής.
4 4 Εικαστικές Τέχνες 3
Το μάθημα έρχεται ως συνέχεια του μαθήματος Εικαστικές Τέχνες 2 με έμφαση στα υλικά και στις τεχνικές επεξεργασίας. Θέματα που τίθενται είναι η αναπαραγωγή του αντικειμένου και το πολλαπλό, το αποτύπωμα: η έννοια του χώρου μέσα από το θετικό και το αρνητικό. Μέσα από τις δομές και μορφές του φυσικού κόσμου, την έννοιας του ρυθµού και της δυναµικής κίνησης στο χώρο, γίνεται προσέγγιση των παραμέτρων που ορίζουν τον απτικό και γλυπτικό χώρο και αναζήτηση τρόπων πλαστικής τους απόδοσης.
Παράλληλα στην κατανόηση κι εκμάθηση του εικαστικού λεξιλογίου προστίθεται η έννοια και παράμετρος του χρώματος και οι ιδιότητές του, και αναπτύσσονται θεωρίες αναφορικά με το χρώμα και τα χρωματικά συστήματα.
4 4 Ψηφιακός Σχεδιασμός 2
Εμβάθυνση σε ζητήματα ψηφιακής σχεδίασης. Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κώδικα και ο τρόπος που επιδρούν στη σχεδιαστική διαδικασία. Η κατάλυση της κλίμακας στην ψηφιακή σχεδίαση και η διαρκώς ανοικτή διαδικασία ως αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών του κώδικα.
4 3 Δομική Μηχανική 3
Τάσεις και παραµορφώσεις των δοκών: Φορτία διατοµής και τάσεις δοκού στο χώρο. Οι απλές καταπονήσεις της δοκού. Ροπές αδράνειας – Κύριοι άξονες αδράνειας. Η κεντρική αξονική φόρτιση – Ο Νόµος του Ηooke. Τεχνική θεωρία κάµψης. Aπλή κάµψη. Διάτµηση. Καταναγκασµοί. Η ελαστική γραµµή της δοκού. Σύνθετη κάµψη (Ν+Μ). Λοξή κάµψη – Πυρήνας διατοµής. Στρέψη. Λυγισµός. Θλίψη και κάµψη σύνθετων διατοµών. Οι παραµορφώσεις των πλαισίων – Η αρχή των δυνατών έργων.
4 4 Ψυχολογία του Χώρου
Βασικές αρχές κι έννοιες της ψυχολογίας του χώρου. Προσωπικός χώρος: Η έννοια του χώρου. Ανάπτυξη της ταυτότητας του χώρου. Προσωπικός χώρος και μέθοδοι μέτρησής του. Ερμηνείες για την ύπαρξη του προσωπικού χώρου. Παράγοντες συνθηκών. Φύλο, ηλικία, φυλετικοί και εθνικοί παράγοντες. Πυκνότητα. Πυκνότητα και αίσθημα συνωστισμού. Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα. Αρχιτεκτονική και συμπεριφορά. Επίδραση της αρχιτεκτονικής στη συμπεριφορά. Η προσωποποίηση του χώρου. Θεωρίες ερμηνείας της συμπεριφοράς στην πόλη.
2 2 Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις 2
Η επεξεργασία εικόνας και ήχου, η ανάλυση της κινούμενης εικόνας και η ανασύνθεσή της. Το βίντεο στην ψηφιακή τεχνολογία. Η αναπαράσταση του χώρου μέσα από συστήματα οπτικοακουστικής αναπαράστασης. Η απεικόνιση της αρχιτεκτονικής και της πόλης αλλά και ο σχεδιασμός με βάση χωροχρονικές, οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις.
2 2

4ο Εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4
Ένταξη της μονάδας κατοικίας σε ευρύτερο σύνολο κατοικιών, με εμβάθυνση στη σχέση των αρχών της σύνθεσης με τους τρόπους ζωής. Σχεδιασμός μικρού συγκροτήματος κατοικίας. Η σχέση της μονάδας με το σύνολο. Κλειστοί και υπαίθριοι χώροι, ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι. Τυποποίηση, επανάληψη και διαφοροποίηση. Λειτουργικές και κατασκευαστικές ζώνες. Η αναγνωσιμότητα του συνόλου και η ένταξη στο περιβάλλον.
8 7 Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης 4
Αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά κινήµατα στις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι το 1945. Αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά κινήµατα µετά το 1945 µέχρι σήµερα. Η σχέση τέχνης κι αρχιτεκτονικής με τα γενικότερα κοινωνικά, επιστημονικά και φιλοσοφικά δεδομένα της σύγχρονης εποχής.
4 4 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 2
Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση οικοδομικών στοιχείων. Ελαφρές κατασκευές από ξύλο και μέταλλο, επενδύσεις και επικαλύψεις, εσωτερικές – εξωτερικές σκάλες και κεκλιμένα επίπεδα, διαμόρφωση κουφωμάτων και λεπτομέρειες. Αναφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των Κτηρίων.
4 4 Ψηφιακός Σχεδιασμός 3
Χρήση έτοιμων προγραμμάτων και συστημάτων πληροφορικής στην παραγωγή μιας αρχιτεκτονικής μελέτης. Τρισδιάστατα μοντέλα και walk-through. Συγκριτική προσέγγιση προγραμμάτων και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το software, που σπάνια κατσκευάζεται κατά παραγγελία, επενεργεί στο σχεδιασμό.
4 4 Τοπογραφία και Φωτογραμμετρία
Θέµατα που αφορούν τη Φωτογραµµετρία και τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, GIS: Ειδικές αποτυπώσεις Κτηρίων-µνηµείων µε τοπογραφικές και φωτογραφικές µεθόδους. Εισαγωγή στη Φωτογραµµετρία. Περιγραφή του µοντέλου της κεντρικής προβολής που αποτελεί τη µαθηµατική περιγραφή του τρόπου δηµιουργίας µίας φωτογραφίας. Η τεχνική της χαρτογράφησης και τοπογράφησης µε χρήση φωτογραφιών· µέθοδοι εφαρµογής της.
2 2 Εικαστικές Τέχνες 4
Προσέγγιση στους μηχανισμούς της εικαστικής δημιουργίας ως συνδυασμό μιας σειράς παραγόντων, όπως η αρχική προσέγγιση (ιδέα), το προσωπικό πλαστικό λεξιλόγιο, η επιρροή των υλικών, το τυχαίο, που διαμορφώνουν καταλυτικά το τελικό αποτέλεσμα. Ο πειραματισμός με το υλικό, η αναζήτηση νέων υλικών και ο συνδυασμός τους με τα κλασσικά, αποτελεί μέρος μιας μη γραμμικής διαδικασίας. Το ζητούμενο είναι η χρήση διαφόρων μέσων, υλικών και υποστρωμάτων με σκοπό την δημιουργία καινούργιων τεχνικών και τεχνοτροπιών στο ζωγραφικό χώρο και την επέκταση και το ξετύλιγμα της φόρμας στο χώρο.
4 4 Δομική Μηχανική 4
Δοµική Στατική ΙV Υπερστατικοί Φορείς: Η Μέθοδος δυνάµεων στην επίλυση της µονόπακτης και της αµφίπακτης δοκού. Η συνεχής δοκός και η συνθήκη των τριών ροπών. Η µέθοδος µετακινήσεων. Η µέθοδος Cross στην επίλυση των αµετάθετων φορέων. Βασικές έννοιες δυναµικής των κατασκευών. Ανάλυση για σεισµικές δράσεις. Ελαστικά φάσµατα σεισµικού σχεδιασµού.
4 3 Σχεδιασμός και Περιβάλλον
Το φυσικό σε αντιδιαστολή με το ανθρωπογενές. Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού. Ζητήματα ένταξης στο περιβάλλον, ορθολογικού σχεδιασμού, επιλογής υλικών με δεδομένα οικολογίας. Η βιοκλιματική αντιμετώπιση ως παραδοσιακή και ορθολογική αντιμετώπιση του σχεδιασμού.
2 2
5ο Εξάμηνο 32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5
Σχεδιασμός Κτηρίου εκπαίδευσης. Προσέγγιση των εκπαιδευτικών συστήματων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κτιριακές προδιαγραφές. Δημόσιο και ιδιωτικό. Έμφαση σε θέματα αντίληψης και οικειοποίησης του χώρου, σύνθεσης επαναλαμβανόμενων στοιχείων και οργανικής σχέσης κλειστού και υπαίθριου χώρου. Η ένταξη στο περιβάλλον της γειτονιάς και στον αστικό ιστό.
8 7 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 3
Σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας, με έμφαση στην κάλυψη μεγάλου ανοίγματος και στο σχεδιασμό του περιβλήματος. Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των μεγάλων ανοιγμάτων. Κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων. Η εξέλιξη της όψης, τοιχοπετάσματα, βιοκλιματικός σχεδιασμός εξωτερικού περιβλήματος.
4 4 Ενεργειακός Σχεδιασμός
Η ενέργεια και η επίδρασή της στην οικονοµική λειτουργία του Κτηρίου και στην αύξηση της διάρκειας ζωής του. Μέτρα για την επίτευξη ενεργειακώς συνειδητοποιηµένων αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και παθητικά ηλιακά συστήµατα: κλίµα και θερµική άνεση· βιοκλιµατικός σχεδιασµός.
2 2 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
Η θεωρία της αρχιτεκτονικής ως εργαλείο κατανόησής της. Κριτική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής θεωρίας που αποσκοπεί να οξύνει το βλέμμα και την κριτική σκέψη απέναντι σε μία αρχιτεκτονική πραγματικότητα που διαρκώς εξελίσσεται και μας ξεφεύγει.
4 3 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων
Εννοιολογική προσέγγιση σχεδιαστικών προβλημάτων. Διερεύνηση της δομής και της μορφής του χώρου και του αντικειμένου με βάση τη λειτουργία του. Ο σχεδιασμός σε διάφορες κλίμακες και τα ζητήματα που προκύπτουν. Αντικείμενο, χρώμα, υλικά, τεχνητός φωτισμός, κινήσεις, εργονομία.
4 4 Πολεοδομία 1
Τα θεωρητικά, μεθοδολογικά και τεχνικά ζητήματα μιας πολεοδομικής μελέτης και η κατανόηση της διαδικασίας παραγωγής του δομημένου χώρου. Διερεύνηση της διαδικασίας και των τρόπων παραγωγής του δομημένου χώρου με αναφορά στη διεθνή και ελληνική εμπειρία. Κατανόηση της χρήσης των πολεοδομικών εργαλείων και μεγεθών, και των επιπτώσεων της εφαρμογής τους στο τρισδιάστατο χωρικό επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής των επιμέρους στοιχείων του αστικού ιστού στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας ενός τόπου.
4 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 6 6 Θεωρία της Εικόνας
Κατανόηση του αντιληπτού κόσμου, θεώρηση της ζωγραφικής ως τέχνης της εμπειρίας του χώρου και της όρασης, και τελικά, συγκρότηση της εικόνας μέσω της εκφραστικής δράσης. Τα μέσα (φως , σκιά, χρώμα) και οι μέθοδοι (σύνθεση) της ζωγραφικής με τα οποία οργανώνονται και φανερώνονται τα νοήματα της. Το αίνιγμα της ορατότητας, τόσο στην παραστατική όσο και στην αφηρημένη ζωγραφική.
2 2 Οπτικοακουστικές Τέχνες 1
Εισαγωγή στη νέα αυτή έκφραση της σύγχρονης τέχνης η οποία επηρεάζει µεγάλες περιοχές της σύγχρονης τέχνης, της πολιτιστικής δραστηριότητας, αλλά και του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Εξοικείωση µε τους τρόπους σκέψης, αναζήτησης και δράσης µέσω των οπτικών και ακουστικών µέσων. Εισαγωγή στη γραμματική και τεχνική του video, η έννοια της χρονικής διάρκειας, montage.
4 4 Ειδικά Θέματα Εικαστικών Τεχνών 1
Εισαγωγή στη νέα αυτή έκφραση της σύγχρονης τέχνης η οποία επηρεάζει µεγάλες περιοχές της σύγχρονης τέχνης, της πολιτιστικής δραστηριότητας, αλλά και του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Εξοικείωση µε τους τρόπους σκέψης, αναζήτησης και δράσης µέσω των οπτικών και ακουστικών µέσων. Εισαγωγή στη γραμματική και τεχνική του video, η έννοια της χρονικής διάρκειας, montage.
4 4 Μάθημα από άλλο Τμήμα
2 2 Ψυχολογία της Αντίληψης
Η ψυχολογία της αντίληψης σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Θεωρίες της οργανωμένης μορφής (Gestalttheorie), των εν σειρά μετασχηματισμών του J.J. Gibson, της φαινομενολογίας της πρόσληψης των παραστάσεων (Merleau-Ponty), της πρόσληψης των παραστάσεων σύμφωνα με την θεωρία του Piaget για την ψυχολογία της ευφυΐας, καθώς και τη σύγκριση και κριτική των θεωριών οπτικής πρόσληψης.
2 2 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Εισαγωγικές έννοιες της επιχειρηματικότητας. Η οργάνωση του αρχιτεκτονικού γραφείου. Θέματα διαχείρισης χρόνου και κατανόηση των απαραίτητων συνθηκών και δεδομένων για την ανάπτυξη. Η προβολή του αρχιτεκτονικού έργου και ο σχεδιασμός της.
2 2
6ο Εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας & αναψυχής με χαρακτήρα εναλλακτικό . Νέες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις για τη διαμόρφωση χώρων-αναψυχής και φιλοξενίας και επαναπροσδιορισμός των συμβατικών προγραμμάτων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα. Η εφήμερη αρχιτεκτονική και η σχέση της με τη φυσική τοπογραφία.
8 7 Πολεοδομία 2
Σχεδιαστικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο. Πολεοδομικές παρεμβάσεις: αναδρομή, τάσεις, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Πολεοδομικές λειτουργίες, χρήσεις γης, δείκτες και συντελεστές, πρότυπα. Τύποι πολεοδομικών σχεδίων. Επεκτάσεις, αναπλάσεις, σημειακές παρεμβάσεις. Στρατηγικός αστικός σχεδιασμός. Παραδείγματα παρεμβάσεων.
4 4 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 4
Σχεδιασμός μικρής κατασκευής σε λεπτομέρεια. Η σημασία του αρμού στην κατασκευή. Τρόποι σύνδεσης υλικών, στοιχείων, επιφανειών, όγκων. Εξοικείωση με την κατασκευή. Κατανόηση της αδιάρρηκτης σχέσης της συνθετικής, δομικής, λειτουργικής και τεχνολογικής αρχής κάθε έργου.
4 4 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων – Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων
Εισαγωγή στην έννοια του αντικειμένου καθημερινής χρήσης και μελέτη της γνωστικής περιοχής του επίπλου. Η έννοια του βιοτεχνικού και βιομηχανικού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη του βιομηχανικού σχεδίου και η διαδικασία παραγωγής αντικειμένου. Στοιχεία ανθρωπομετρίας και εργονομίας.
4 4 Θεωρία και Κριτική της Αρχιτεκτονικής
Αναλυτική εξέταση και κριτική προσέγγιση αρχιτεκτονικών έργων που έχουν αποτελέσει σταθμούς στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Κατανόηση των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με την αρχιτεκτονική συνθήκη τους, τη λειτουργία, την προβολή τους.
4 3 Η/Μ Εγκαταστάσεις
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Κτηρίου ενταγμένες στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου οργανισμού. Γενικές αρχές σχεδιασμού και υπολογισμού των σχετικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, κεντρικής θέρµανσης, κλιµατισµού, ενεργητικής πυροπροστασίας, µηχανικών µέσων κυκλοφορίας κ.ά.
2 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 6 6 Οπτικοακουστικές Τέχνες 2
Συνέχεια του μαθήματος Οπτικοακουστικές Τέχνες 1. Εκπαίδευση στην γραμματική και τεχνική του video, και ειδικότερα σε θέματα που σχετίζονται με την αφήγηση. Το video ως µέσο γλυπτικής, περιβαλλοντικής και αφηγηµατικής φόρµας. Θέµατα ερµηνείας και νοήµατος και ο βαθµός συσχέτισής τους µε τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές παραµέτρους.
4 4 Ειδικά Θέματα Εικαστικών Τεχνών 2
Διερεύνηση του προσωπικού και καθημερινού χώρου στην πόλη, μέσα από διαφορετικά εικαστικά μέσα και μεθόδους (σχέδιο, φωτογραφία, βίντεο, γραπτό λόγο, κατασκευές και δράσεις) Στόχοι του μαθήματος είναι η χρήση και συσχέτιση των εκφραστικών μέσων, η κατανόηση της πολλαπλότητας των σχέσεων αρχιτεκτονικής και τέχνης. Το μάθημα διεξάγεται με ασκήσεις στο εργαστήριο, θεωρητικές διαλέξεις, παρουσιάσεις και κριτικές θεμάτων και projects, ομιλίες προσκεκλημένων καλλιτεχνών και δράσεις σε αστικές περιοχές.
4 4 Μάθημα από άλλο Τμήμα
2 2 Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου
Ο έλεγχος του περιβάλλοντος ως αρχέγονη επιθυμία του ανθρώπου κι η αρχιτεκτονική ως τεχνολογία ελέγχου. Σύγχρονες τεχνολογίες κι έλεγχος, δίκτυα κι εγκαταστάσεις αυτοματισμών, διαδραστικότητα κι αντιστροφή της παραδοσιακής σχέσης υποκειμένου-αντικειμένου.
2 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
Χρήση προωθημένης ψηφιακής τεχνολογίας σχεδιασμού σε εφαρμογές όπως η κατασκευή ιστοσελίδων-ιστοτόπων. Ανάλυση των γενικών αρχών σχεδιασμού κι εξοικείωση με χρήση κατάλληλων προγραμμάτων. Η αισθητική, η λειτουργία και τα κατασκευαστικά δεδομένα ως παράμετροι σχεδιασμού της ιστοσελίδας.
2 2 Αρχιτεκτονική και Αφήγηση
Η αφήγηση ως εργαλείο σχεδιασμού. Το σενάριο και το πρόγραμμα. Το θέμα του χρόνου και της χρονικής διάρκειας. Ανάλυση Κτηρίων με βάση τα ενδεχόμενα σενάρια και κριτική αξιολόγησή τους. Η θεαματικότητα και το θεματικό στην αρχιτεκτονική ως μονοδιάστατο σενάριο σε αντιδιαστολή με τα πολυδιάστατα σενάρια.
2 2 7ο Εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7
Σχεδιασμός μεγάλου Κτηρίου με δημόσιο χαρακτήρα. Γενικές αρχές σχεδιασμού δημόσιων χώρων. Ροές, διαγράμματα και άλλα οργανωτικά εργαλεία. Η ένταξη του δημόσιου Κτηρίου στο περιβάλλον, η αναγνωσιμότητα και η αναγνωρισιμότητα του, η επικοινωνιακή του λειτουργία.
8 7 HYPERLINK «http://147.102.12.19:8086/NODE/L0/1153.html» Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημόσιων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο
Κοινόχρηστοι χώροι. Προσέγγιση, μεθοδολογία διερεύνησης και σχεδιασμός του χώρου κοινόχρηστων δραστηριοτήτων. Εσωτερικοί και υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι. Σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Ένταξη στον αστικό ιστό. Εμβάθυνση σε θέματα διαμόρφωσης υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου. Έμφαση στα τεχνητά και φυσικά στοιχεία που ορίζουν το χώρο.
4 4 Χωροταξικός Σχεδιασμός
Θέματα σχεδιασμού υπό το πρίσμα των αλληλεξαρτήσεων της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής και του γεωγραφικού χώρου. Ο ελληνικός αστικός και αγροτικός χώρος. Διεθνοποίηση του χώρου – επιπτώσεις. Περιεχόμενο και διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού. Στρατηγική παρέμβασης: εθνικό, «περιφερειακό», τοπικό επίπεδο. Διαδικασία σχεδιασμού: χώρος, χρόνος, περιεχόμενο, γεωγραφικά επίπεδα. Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην πράξη.
2 2 Πολεοδομία 3: Αστικός Σχεδιασμός
Εμβάθυνση στις πολεοδομικές λειτουργίες σε συνάρτηση με την οικονομική- κοινωνική δομή και οργάνωση του αστικού χώρου. Διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων, πολεοδομική νομοθεσία. Εμβάθυνση σε θέματα ιστού πόλης: στοιχεία και τύποι οργάνωσης, σχέσεις κτισμένο- άκτιστου, ιδιωτικού- δημόσιου χώρου, εξέλιξη και μετασχηματισμοί.
4 4 Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες 1
Διερεύνηση της δυνατότητας των υπολογιστών να επεξεργάζονται σε ένα ενιαίο περιβάλλον διάφορα μέσα πληροφορίας όπως εικόνες, ήχους, video, κείμενο, κτλ. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, επεξεργασίας και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας σε συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. 4 3 Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων
Συνολική προσέγγιση των επιμέρους λειτουργικών, μορφολογικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών παραδοσιακών Κτηρίων και συνόλων. Ανάλυση της επίδρασης των διαθέσιμων υλικών και των κατασκευαστικών δεδομένων της κάθε εποχής στην μορφή και τη λειτουργία.
4 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 6 6 Αρχιτεκτονική και Ψηφιακή Τεχνολογία
Εμβάθυνση σε θέματα που αναλύονται στο υποχρεωτικό μάθημα του ίδιου εξαμήνου: Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες 1
4 4 Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων
Γενικές αρχές σχεδιασμού εσωτερικών χώρων. Εμβάθυνση σε ζητήματα λειτουργικά, κατασκευαστικά κι αισθητικής. Ανάλυση παραδειγμάτων αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων με ιδιαίτερο χαρακτήρα κι απαιτήσεις.
4 4 Συντήρηση και Αποκαταστάση Κτηρίων και Συνόλων
Εμβάθυνση σε θέματα που αναλύονται στο υποχρεωτικό μάθημα του ίδιου εξαμήνου: Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων
4 4 Κηποτεχνία και Τοπίο
Ιστορική και θεωρητική προσέγγιση του σχεδιασμού του τοπίου. Ο κήπος στη δυτική αρχιτεκτονική. Ο κήπος στη γιαπωνέζικη αρχιτεκτονική. Η σταδιακή ανατροπή της ισορροπίας φυσικού-τεχνητού. Αναλυτική προσέγγιση ιστορικών και σύγχρονων παραδειγμάτων.
4 4 Γενικές Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Ιστορική και Θεωρητική προσέγγιση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Γενικές αρχές σχεδιασμού του περιβάλλοντος με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Εισαγωγή σε θέματα και έννοιες που αφορούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις του σχεδιασμού σ’ αυτό.
4 4 Κατοικείν 1
Η κατοικία ως πρωταρχικό θέμα της αρχιτεκτονικής. Εξέλιξη της κατοικίας σε διάφορες εποχές και κοινωνικές συνθήκες. Η κατοικία ως οργανωτική έκφραση της κοινωνικής δομής. Η ιεραρχική δομή της κατοικίας και η καταγραφή-αποτύπωση των ρόλων στο σχεδιασμό.
2 2 Εννοιολογικές προσεγγίσεις του Σχεδιασμού 1
Διερεύνηση των εννοιολογικών προσεγγίσεων της αρχιτεκτονικής. Παράλληλες αναγνώσεις αρχιτεκτονικών έργων και θεωρίας της αρχιτεκτονικής και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αρχιτεκτονική τροφοδοτείται αρχικά σε επίπεδο θεωρίας και στη συνέχεια στην πράξη από άλλα πεδία.
2 2 Μεταλλικές και Ξύλινες Κατασκευές
Σύστηµα δοµής της δικτυωτής κατασκευής, των δικτύων στο χώρο, των εφελκυόµενων κατασκευών-µεµβρανών κ.ά, Σημασία του συστήματος δομής στο σχεδιασμό και τις γενικές αρχές που τον διέπουν.
2 2 Μάθημα από άλλο Τμήμα 2 2 Φωτισμός Κτηρίων και Συνόλων
Ο φωτισμός ως εργαλείο σχεδιασμού. Φωτισμός εσωτερικών χώρων, κατοικιών, επαγελματικών χώρων, δημοσίων Κτηρίων. Απαιτήσεις και τεχνικά δεδομένα. Ο φωτισμός στον εξωτερικό χώρο. Φωτισμός ανοικτών δημόσιων χώρων, μνημείων και συνόλων. Η οικολογική αντιμετώπιση.
2 2
8ο Εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8
Εμβάθυνση και περαιτέρω επεξεργασία του θέματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 7. Έμφαση σε θέματα σύζευξης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευαστικής έκφρασης. Μόρφωση και σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού. Παράμετροι που επηρεάζουν κατασκευαστικές και τεχνολογικές επιλογές. Παράμετροι σχεδιασμού περιβαλλοντικής ευκρασίας.
8 7 Πολεοδομία 4: Αστικές Αναπλάσεις
Αστική ανάπλαση. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Προγραµµατισµός αξόνων παρέµβασης – ανάπλασης. Σχεδιασµός χωρικών παρεµβάσεων. Εξετάζονται βασικές θεωρίες για τη δομή του αστικού χώρου καθώς και θεμελιώδη ζητήματα του αστικού σχεδιασμού (δημόσιος-ιδιωτικός χώρος, πεζοί-αυτοκίνητα, ανάπλαση-ανοικοδόμηση, μικρή-μεγάλη κλίμακα, πυκνότητα, άξονες και συμμετρία, τοπογραφία, κλίμα, βιωσιμότητα, ευαισθησία στο περιβάλλον, κ.α.).
4 4 Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες 2
Οι αισθητικές, τεχνικές και γνωστικές δυνατότητες της ψηφιακής εικόνας, του βίντεο και του animation, μέσα από διαδικασίες απεικόνισης του δομημένου περιβάλλοντος. Ανάπτυξη γραμμικών και μη-γραμμικών σεναρίων, λήψη εικόνας και ήχου, ψηφιακό μοντάζ, αναλυτική κατασκευή της κίνησης. Αναζήτηση προσωπικών, πειραματικών τρόπων χρήσης των ψηφιακών μέσων. Θεωρητικές έννοιες ανάλυσης και σύνθεσης της κίνησης καθώς και έργα από την ιστορία της τέχνης του βίντεο, του animation, του κινηματογράφου και των πολυμέσων.
4 4 Οργάνωση Μελέτης, Γραφείου και Εργοταξίου
Η άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και οι απαιτήσεις των φάσεων της μελετητικής διαδικασίας στο σύνολό της. Η οργάνωση του μελετητικού γραφείου, καθώς και στα βασικά θεσμικά πλαίσια που προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις ανάληψης, εκπόνησης και παράδοσης μελετών και επιβλέψεων έργων. Ο συντονισμός και η συνεργασία του αρχιτέκτονα με γενικούς και ειδικούς μελετητές και με τους αρμόδιους για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών φορείς.
4 3 Αποκαταστάσεις Κτηρίων και Συνόλων
Εισαγωγή στα ζητήματα της ιστορίας, θεωρίας και της πρακτικής της συντήρησης, αποκατάστασης, ένταξης νέων χρήσεων και προβολής των ιστορικών κτηρίων. Εξάσκηση στην τεκμηρίωση καθώς και στην αναγνώριση και αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων που καθιστούν ένα κτήριο διατηρητέο. Μεθοδολογία σχεδιασμού των επεμβάσεων στα ιστορικά κτήρια με παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες τεχνικές.
4 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 8 8 Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
Ζητήματα κατασκευής σταθερών και κινητών στοιχείων του χώρου, εσωτερικών επενδύσεων και φωτισμού. Κατανόηση των κατασκευαστικών και εργονομικών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό χώρων και αντικειμένων μικρής κλίμακας, όπως επίπλων, φωτιστικών, κ.α.
4 4 Αποκαταστάσεις Κτηρίων και Συνόλων
Εμβάθυνση σε θέματα που αναλύονται στο υποχρεωτικό μάθημα του ίδιου εξαμήνου: Αποκαταστάσεις Κτηρίων και Συνόλων
4 4 Αρχιτεκτονική και Νέα Μέσα
Εμβάθυνση σε θέματα που αναλύονται στο υποχρεωτικό μάθημα του ίδιου εξαμήνου: Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες 2
4 4 Αρχιτεκτονική Τοπίου
Υπαίθριοι χώροι και φύση στην πόλη. Εισαγωγή στην ανάλυση και το σχεδιασμό ενοτήτων υπαίθριων χώρων (δικτύων δρόμων- πλατειών, δικτύων αστικού και περιαστικού πρασίνου, παραλιακών ζωνών, ποταμών, ρεμάτων) στον αστικό και περιαστικό χώρο, με έμφαση στις προσεγγίσεις ανάλυσης και σχεδιασμού των ενοτήτων αυτών ως φορέων της φύσης στην πόλη, αλλά και με έμφαση σε θέματα προσδιορισμού, επάρκειας και σχεδιασμού τους, καθώς και συνεργασίας και αλληλοσυμπλήρωσης δημόσιων και ιδιωτικών υπαίθριων χώρων.
4 4 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων προσέγγισης του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων και διερεύνηση των αιτιών υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Διατύπωση στόχων και πολιτικών για τη βελτίωσή του. Διερεύνηση των προοπτικών για τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στην πόλη και τον περιαστικό χώρο, Μεθόδοι εκτίμησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως αυτά εμφανίζονται στον αστικό χώρο και δυνατότητες παρέμβασης του σχεδιασμού για την επίλυσή τους. Διαχείριση ενέργειας και φυσικών πόρων στο σχεδιασμό.
Μάθημα από άλλο Τμήμα 2 2 Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Κριτικής της Αρχιτεκτονικής
Εμβάθυνση στο νόημα και τη λειτουργία της θεωρίας και της κριτικής στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το νόημα της θεωρίας και η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους συμμετέχει η γνώση, η κριτική και κυρίως η κατανόηση του παρελθόντος στη δημιουργική σύνθεση μιας κατάστασης του χώρου, που ανήκει εκ των πραγμάτων στο παρόν και το μέλλον.
2 2 Κατοικείν 2
Εμβάθυνση στο μάθημα επιλογής: Κατοικείν 1. Η σύγχρονη κατοικία, οι νέες οικογενειακές συνθήκες και η αλλαγή στις δομές και κατά συνέπεια στην έκφρασή τους στο χώρο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα νέα δεδομένα που επιφέρουν στο σχεδιασμό.
2 2 Αρχιτεκτονική Ακουστική
Αρχές της Ακουστικής και µεθοδολογία εφαρµογής τους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Μέθοδοι και υπολογισµοί για την εξασφάλιση της βέλτιστης στάθµης θορύβου µέσω αφ’ ενός της ηχοαπορρόφησης, της ηχοµόνωσης και της ηχοπροστασίας, και αφ’ ετέρου του ελέγχου της γεωµετρίας του χώρου και της υφής των επιφανειών του. Παράµετροι βέλτιστης ακουστικής συµπεριφοράς: Ολική ηχοαπορρόφηση, χρόνος αντήχησης, ηχοεξασθένηση, ηχητικές ακτίνες, ηχοανακλάσεις και ηχώ. Μεθοδολογίες για τη µελέτη υπολογισµού και τη µελέτη ακουστικών διορθώσεων.
2 2 Εννοιολογικές προσεγγίσεις του Σχεδιασμού 2
Εμβάθυνση στο μάθημα επιλογής: Εννοιολογικές προσεγγίσεις του Σχεδιασμού 1. Ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την ιστορία της αρχιτεκτονικής με έμφαση στους τομείς σταθμούς για την αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα.
2 2 Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Η αρχιτεκτονική τεχνολογία έκφραση της κοινωνίας και καμβάς πάνω στον οποίο γράφεται η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις των σταθμών στην αρχιτεκτονική τεχνολογία και της επίδρασης τους στην αρχιτεκτονική σύλληψη και παραγωγή. Η σύγχρονη εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και η επίδρασή της στην αρχιτεκτονική.
2 2
9ο Εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9
Σχεδιασμός θέματος με πολυπαραμετρικές απαιτήσεις. Σχεδιαστικά ζητήματα με αφετηρία εννοιολογικές προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής. Η σχέση με τον τόπο και την κατασκευή, η μονιμότητα της αρχιτεκτονικής παρέμβασης, το σώμα ως αφετηρία. Η αρχιτεκτονική ως διαμεσολαβητής στη σχέση του υποκειμένου με τον κόσμο.
10 9 Ερευνητική Εργασία
Η Ερευνητική Εργασία έχει ως αντικείμενο την αναλυτική διερεύνηση, τεκμηρίωση, συνθετική επεξεργασία και παρουσίαση ενός θέματος που ανήκει στην ευρύτερη θεματολογία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ανάπτυξη των διαδικασιών, της µεθοδολογίας και των προβληµάτων της έρευνας, σε επιλεγµένες επιστηµονικές περιοχές.
12 11 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 10 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων
Ο σχεδιασμός του βιομηχανικού αντικειμένου ως πολλαπλό, αναπαραγόμενο αντικείμενο-εμπόρευμα. Το πρόγραμμα, η παραγωγή-διάθεση του προϊόντος και οι απαιτήσεις για τυποποιήσιμες μορφές. Ο τύπος και τα τεχνικά, οικονομικά, λειτουργικά και μορφολογικά δεδομένα.
8 8 Επανάχρηση Κτηρίων και Συνόλων
Σχεδιασμός επανάχρησης Κτηρίου σε ιστορικό σύνολο. Η προστασία, η αποκατάσταση και η ανάδειξη συνόλων. Ένταξη νέων συγχρόνων λειτουργιών σε διατηρητέο κτήριο και σε περιβάλλον με ιστορικό χαρακτήρα. Μεθοδολογία σχεδιασμού των επεμβάσεων στα ιστορικά κτήρια με παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες τεχνικές. Ανάπτυξη παράπλευρων δεξιοτήτων απαραίτητων στον τομέα των αποκαταστάσεων, όπως της έρευνας και της τεκμηρίωσης.
8 8 Αρχιτεκτονική και Εικονική Πραγματικότητα
Σχεδιασμός αρχιτεκτονικού μοντέλου με χρήση προωθημένων προγραμμάτων ψηφιακής σχεδίασης. Προσομοίωση. Ομοιώματα με βάση τις θεωρίες συστημάτων και την κυβερνητική. Συστήματα παραγωγής Κτηρίου. Χώροι μικτής πραγματικότητας.
8 8 Σχεδιασμός του Τοπίου
Σχεδιασμός περιαστικού χώρου μεγάλης κλίμακας. Ανάλυση των σχηματοποιητικών μηχανισμών. Με δεδομένα από πεδία όπως η αρχιτεκτονική, η πολεοδομία, η κηποτεχνία, η γεωπονική, η οικολογία επιχειρείται η κατανόηση και η επεξεργασία του τοπίου.
8 8 Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Ανάδειξη ολιστικών σύγχρονων απόψεων για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τη δυνατότητα αειφορίας των πόλεων. Αρχές Αστικής Αειφορίας, Αειφόρος διαχείριση πόλεων, φυσικών πόρων, δυνατοτήτων πρόσβασης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Συστημική Φύση των πόλεων, Αστικές Οικολογικές Διαστάσεις – Βέλτιστη Αστική Δομή.
8 8 Ιστορία και Θεωρία της Αποκατάστασης
Ιστορική και θεωρητική προσέγγιση της αποκατάστασης με έμφαση στα χαρακτηριστικά της κοινωνίας που αποκαθιστά και διατηρεί το παρελθόν επεμβαίνοντας ουσιαστικά στη ροή του χρόνου. Οι έννοιες του μνημείου, του αρχείου και της καταλογοποίησης.
2 2 Ιστορία και Θεωρία του Σχεδιασμού Αντικειμένων
Ιστορική και θεωρητική προσέγγιση του σχεδιασμού του αντικειμένου με έμφαση στο πέρασμα από τη βιοτεχνική στη βιομηχανική εποχή. Η απόσπαση του αντικειμένου από το περιβάλλον του και η κατασκευή του ως εμπόρευμα ικανό να ανταποκριθεί σε μαζικό επίπεδο.
2 2 Θεωρία των Νέων Τεχνολογιών στην Αρχιτεκτονική
Θεωρητική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών και του τρόπου με τον οποίο αυτές επιδρούν στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η σύλληψη της αρχιτεκτονικής και η ψηφιακή τεχνολογία, η μελέτη, η κατασκευή και τελικά η κατοίκηση στην εποχή των άυλων διαμεσολαβητών.
2 2 Ιστορία και Θεωρία του Τοπίου
Ιστορική και θεωρητική προσέγγιση του τοπίου. Η συγκρότηση της έννοιας του τοπίου. Σχηματοποιητικοί μηχανισμοί. Το πέρασμα από την επεξεργασία του φυσικού περιβάλλοντος στο σχεδιασμό του αστικού χώρου. Η σταδιακή μετατροπή του φυσικού σε τοπιακό.
2 2 Θεωρία του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Φιλοσοφική προσέγγιση του όρου Περιβάλλον και των οικολογικών προεκτάσεων του. Το ανθρώπινο κατ-οικείν και το ανθρώπινο περιβάλλον, η φυσική υπόστασή του αλλά και ο ανθρωποποίητος, πολιτισμικός και κοινωνικός χαρακτήρας του Κατανόηση της σχέσης των παραμέτρων του περιβάλλοντος με τη φιλοσοφία του σχεδιασμού του χώρου.
2 2
10ο Εξάμηνο 32 30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διπλωματική εργασία 32

1.15 Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η διάρθρωση του Τμήματος προβλέπει τη λειτουργία τεσσάρων Τομέων, στους οποίους κατανέμονται τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και οι εργαζόμενοι-ες της γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης. Οι Τομείς περιλαμβάνουν επτά συνολικά θεσμοθετημένα Εργαστήρια.
Οι Τομείς, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των Ν.1268/82 και Ν. 3549/07 αλλά και τη διεθνή πρακτική, αποτελούν τη βασική ακαδημαϊκή και ερευνητική μονάδα, η οποία συνθέτει την πρωτεύουσα δομή του Τμήματος. Καλύπτουν, στηρίζουν και προάγουν τη διδασκαλία και την έρευνα μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Προτείνεται η σύσταση των ακόλουθων Τομέων:
Τομέας Δομικής Επιστήμης (Ι): Συντονίζει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα: Δομική Μηχανική, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Μεταλλικές και Ξύλινες Κατασκευές, Τοπογραφία και Φωτογραμμετρία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Αναπαραστάσεις, Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, Η/Μ Εγκαταστάσεις.
Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (ΙΙ): Συντονίζει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Ψηφιακός Σχεδιασμός, Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις, Θεωρία και Κριτική της Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες, Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Σχεδιασμού, Φωτισμός Κτηρίων και Συνόλων, Οργάνωση Μελέτης, Γραφείου και Εργοταξίου, Αρχιτεκτονική και Ψηφιακή Τεχνολογία, Αρχιτεκτονική Ακουστική, Αρχιτεκτονική και Νέα Μέσα, Κατοικείν, Αρχιτεκτονική Αφήγηση, Επανάχρηση Κτηρίων και Συνόλων, Αρχιτεκτονική και Εικονική Πραγματικότητα.
Τομέας Ιστορίας και Τεχνών (ΙΙΙ): Συντονίζει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης, Εικαστικές Τέχνες, Αρχιτεκτονική Φωτογραφία, Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων, Φιλοσοφία-Αισθητική, Ψυχολογία του Χώρου, Θεωρία της Εικόνας, Οπτικοακουστικές Τέχνες, Ψυχολογία της Αντίληψης, Σχεδιασμός Ιστοσελίδων.
Τομέας Αστικού, Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΙV): Συντονίζει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα: Αστικός Σχεδιασμός, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός και Περιβάλλον, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Χωροταξικός Σχεδιασμός, Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου, Αστικές Αναπλάσεις, Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:
Για την υποστήριξη της διδασκαλίας και ακαδημαϊκής κι εφαρμοσμένης έρευνας και την προαγωγή των οικείων γνωστικών αντικειμένων προτείνεται η ίδρυση των ακόλουθων Εργαστηρίων:
Εργαστήριο Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τομέας Ι)
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (Τομέας ΙΙ)
Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού Αντικειμένων (Τομέας ΙΙ)
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ψηφιακών Μέσων
(Τομέας ΙΙ)
Εργαστήριο Προστασίας κι Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Τομέας ΙΙ)
Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών (Τομέας ΙΙΙ)
Εργαστήριο Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τομέας ΙV)

Τα Εργαστήρια έχουν ως αποστολή: Α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, καθώς και άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σε θέµατα που εµπίπτουν στα αντικείµενα δραστηριότητας των Εργαστηρίων. Β) Τη συνεργασία κάθε µορφής µε κέντρα ερευνών και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ηµεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι συµπίπτουν, συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του Εργαστηρίου. Γ) Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων, την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων επιστηµόνων.

1.16 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων, της Ηπείρου και ευρύτερα της χώρας. Η εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κινείται ανάμεσα στη Θεωρία και Πράξη, στην Τέχνη και την Επιστήμη, στην Παράδοση και την Τεχνολογία και καλύπτει από αμιγώς επιστημονικά κι επαγγελματικά θέματα μέχρι φιλοσοφικά, καλλιτεχνικά και θεωρητικά ζητήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδιαίτερα ανοικτά στην κοινωνία, καθώς η αρχιτεκτονική είναι ο πιο σημαντικός διαμεσολαβητής στη σχέση του υποκειμένου με το περιβάλλον του και στρέφεται φυσικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στα δυο άκρα του δίπολου για το οποίο διαμεσολαβεί.
Η εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κινείται ανάμεσα σε Θεωρία και Πράξη, σε Τέχνη κι Επιστήμη, σε Παράδοση και Τεχνολογία και καλύπτει από αμιγώς επιστημονικά κι επαγγελματικά θέματα μέχρι φιλοσοφικά, καλλιτεχνικά και θεωρητικά ζητήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδιαίτερα ανοικτά στην κοινωνία, καθώς η αρχιτεκτονική είναι ο πιο σημαντικός διαμεσολαβητής στη σχέση του υποκειμένου με το περιβάλλον του και στρέφεται φυσικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στα δυο άκρα του δίπολου για το οποίο διαμεσολαβεί. Η αλληλεπίδραση κοινωνίας και Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι ένας ακόμη σοβαρός λόγος για την ίδρυση ενός τέτοιου Τμήματος στα Ιωάννινα, καθώς εκτός από τα συγκεκριμένα οφέλη που αφορούν στην ανάπτυξη του ΠΙ αλλά και της περιοχής της βορειοδυτικής Ελλάδας, το Τμήμα αυτό θα μπορούσε, λόγω της φύσης του πεδίου της αρχιτεκτονικής, να φέρει πιο κοντά την Πανεπιστημιακή κοινότητα με την τοπική κοινωνία. Τα ευρύ φάσμα των ζητημάτων που απασχολούν την αρχιτεκτονική κοινότητα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να συνδυάζει το πνεύμα των ανθρωπιστικών επιστημών με την πρακτικότητα και το ρεαλισμό των θετικών επιστημών κάνοντάς τα έτσι πολύ ελκυστικά αλλά και προσιτά στο ευρύ κοινό. Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελούν σημαντικούς θύλακες αλληλεπίδρασης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία που τα φιλοξενεί και κατά συνέπεια και συνδετικούς κρίκους για την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες.
Παράλληλα, η ίδρυση του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, πέρα από την απόδοση ενός μακρά οφειλόμενου χρέους προς τους Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες, παρέχει τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να αποκτήσει ένα σημαντικό και ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανάπτυξή του επιστημονικό τομέα και να γίνει έτσι, άμεσα υλοποιήσιμη η εναρµόνιση µε τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και αντιλήψεις για ευελιξία και για αξιοποίηση της θεσµικής δυνατότητας για διατµηµατικές και διαπανεπιστηµιακές προσεγγίσεις. Η ύπαρξη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αρκετών Τμημάτων και Σχολών με πεδία που καλύπτουν σημαντικό μέρος των σπουδών των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θα αποτελέσει μια σημαντική βοήθεια στην πρώτη φάση λειτουργίας του Τμήματος και μια βάση για εποικοδομητικές επιστημονικές συνεργασίες που συμβαδίζουν με τα ζητούμενα για διεπιστημονικότητα και προώθηση της έρευνας μέσα από την σύμπραξη διαφορετικών, αλλά συγγενών πεδίων. Το γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί σημαντικός αριθμός Τμημάτων σχετικών με τις σπουδές των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, όπως το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, η Σχολή Θετικών Επιστημών (Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Μαθηματικών), η Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων κι Επιχειρήσεων (Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών), το καθιστά ιδανικό για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς σημαντικός αριθμός μαθημάτων μπορεί να θεραπεύονται από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων. Επίσης οι διατμηματικές συνεργασίες μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και για την εμβάθυνση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.
Η μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών και κατά συνέπεια η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΙ αποτελεί κατάλληλο πεδίο για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που μπορεί άμεσα να αναλάβει κεντρικό ρόλο και να λειτουργήσει ως πυρήνας της Πολυτεχνικής Σχολής δίνοντας σημαντική ώθηση στην υπό σύσταση Σχολή καθώς αποτελεί αντικείμενο υψηλής ζήτησης και προτεραιότητας για τους υποψηφίους φοιτητές. Ώθηση αναμένεται να δώσει και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και να συμβάλλει γενικότερα στην ολοκλήρωση της φυσιογνωμίας του. Η απουσία τέτοιου είδους σπουδών σε ένα περιφερειακό Πανεπιστήμιο, που καλείται να επιδράσει, εκτός των άλλων, θετικά στην ανάπτυξη του επιπέδου της περιφέρειας και να καλλιεργήσει τις σχέσεις του με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, περιορίζει την θετική εικόνα της αναπτυξιακής πορείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ένα Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι ικανό, από τη φύση του, να προσδώσει σε µία Πολυτεχνική Σχολή µία διαφορετική φυσιογνωµία και έναν χαρακτήρα περισσότερο ανοιχτό στην κοινωνία· να τη στελεχώσει µε έµψυχο δυναµικό το οποίο µε τις γενικότερες γνώσεις και ικανότητές του θα επιδιώξει να επεκτείνει τα επιστηµονικά, τεχνικά, και κοινωνικά ενδιαφέροντά του σε ευρύτερα πολιτιστικά θέµατα. Η ίδρυση ενός νέου Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θα συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη της ανεκτίµητης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και όλης της περιοχής της νότιας βαλκανικής η οποία δεν πρέπει να χαθεί, να αλλοιωθεί ή να αγνοηθεί, αλλά και στην απόδοση του ιστορικού χρέους προς την Ήπειρο και τους Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες που μας παρέδωσαν το Ανώτατο Πνευματικό της Ίδρυμα. Σε αυτούς τους ευεργέτες δεν αρκεί να δείξουμε σεβασμό και τιμή στη μνήμη τους, αλλά οφείλουμε να γίνουμε άξιοι συνεχιστές του έργου τους, υπηρετώντας με σεβασμό την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνία.
Η ίδρυση και λειτουργία του προτεινόμενου Τμήματος καλύπτει συνεπώς ένα σοβαρό επιστημονικό κενό του Ιδρύματος και της περιοχής της Ηπείρου και θα συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΦ.2: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Με βάση την εμπειρία από τα προσφάτως ιδρυθέντα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε πόλεις της περιφέρειας στην Ελλάδα, αλλά και με βάση τη μακρόχρονη γνώση για την οργάνωση και την ανάπτυξη των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του ΕΜΠ και του ΑΠΘ όπως και αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, μπορεί να γίνει μια αρχική καταγραφή των αναγκών του ΤΑΜ ΠΙ. Θεωρείται πάντως δεδομένο, ότι όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα επαναπροσδιορίζουν τις ανάγκες τους σύμφωνα με τους νέους στόχους που θέτουν αλλά και τις νέες τάσεις, τεχνολογίες και δεδομένα.
Εξαιρετικά σημαντικό για το ΤΑΜ ΠΙ θεωρείται η εμπειρία του ΠΙ από την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων τριών νέων Τμημάτων (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Π.Δ. 207/1999), Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Π.Δ. 207/1999), και Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Π.Δ. 85/2000) καθώς και η ύπαρξη συνθηκών, ικανών να το στηρίξουν και να καλύψουν τις ανάγκες του ποικιλοτρόπως, όπως είναι το διαμορφωμένο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙ. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ΤΑΜ ΠΙ και μέχρι να αποκτήσει διοικητική αυτονομία, διδακτικό προσωπικό, και πλήρεις κτιριακές υποδομές και γενικά υλικοτεχνικές υποδομές κι εξοπλισμό, μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλυφθεί σε όλα τα επίπεδα και με τρόπο αποτελεσματικό από τις υπάρχουσες υποδομές του ΠΙ. Αυτό σημαίνει ότι στην κρίσιμη φάση της έναρξης της λειτουργίας του θα έχει όλα τα εχέγγυα να υπερβεί τις δυσκολίες εντός ενός Πανεπιστημίου με εξαιρετικές δυνατότητες για την υποστήριξή του που θα επιτρέψει την ταχεία ρυθμούς στελέχωσή του, την ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών του και του απαραίτητου εξοπλισμού του (βλέπετε ενότητες 2.2-2.5).

2.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2.2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο προγραμματισμός του Τμήματος για προσωπικό προβλέπει θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), ως ακολούθως:

– 21 HYPERLINK «http://arts.uoi.gr/PAGES/dep.htm» μέλη ΔΕΠ,
– 10 μέλη ΕΕΔΙΠ

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Ι. ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ ΕΕΔΙΠ 19 9
Η κατανομή των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ ανά Τομέα και Εργαστήριο έχει ως εξής:

Ι. Τομέας Δομικής Επιστήμης (2 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ)
Εργαστήριο Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τομέας Ι) (2 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ)
ΙΙ. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (10 μέλη ΔΕΠ, 5 ΕΕΔΙΠ )
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (Τομέας ΙΙ) (3μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ)
Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού Αντικειμένων (Τομέας ΙΙ) (2 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ)
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ψηφιακών Μέσων
(Τομέας ΙΙ) (3 μέλη ΔΕΠ, 2 ΕΕΔΙΠ)
Εργαστήριο Προστασίας κι Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Τομέας ΙΙ) (2 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ)

ΙΙΙ. Τομέας Ιστορίας και Τεχνών (3 μέλη ΔΕΠ, 2 ΕΕΔΙΠ,)
Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών (Τομέας ΙΙΙ) (3 μέλη ΔΕΠ, 2 ΕΕΔΙΠ)
ΙV. Τομέας Αστικού, Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (4 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ)
Εργαστήριο Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τομέας ΙV) (4 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ,)

Σημαντικό γεγονός είναι και η στήριξη που μπορεί να έχει το ΤΑΜ ΠΙ, ιδιαίτερα στην αρχή της λειτουργίας του, από μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες με ανάθεση από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που μπορεί να αποτελέσουν στη συνέχεια τη βάση για συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων.

Η ύπαρξη Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχετικών με τις σπουδές των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αποτελεί εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς τόσο µε τους διδάσκοντες όσο και την υλικοτεχνική υποδοµή που διαθέτουν, παρέχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας των κοινών γενικών και τεχνικών µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών χωρίς την ανάγκη να προσληφθούν βραχυπροθέσµως πρόσθετα µέλη ΔΕΠ, τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία.
Ειδικότερα:
Μαθήματα του Τομέα της Ιστορίας και Τεχνών (ΙΙΙ), μπορούν να καλυφθούν από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Τ.Π.Τ.Ε.Τ.) και της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι.
Μαθήματα του Τομέα Δομικής Επιστήμης (Ι) μπορούν να καλυφθούν από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) και της Σχολής Θετικών Επιστημών (Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Μαθηματικών) του Π.Ι.
Μαθήματα του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (ΙΙ) μπορούν να καλυφθούν από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και του Τμήματος Πληροφορικής του Π.Ι.

2.2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό για τη στελέχωση του ΤΑΜ ΠΙ αποτελείται από ένα άτομο για γραμματειακή υποστήριξη στον κάθε Τομέα, δηλαδή τέσσερα συνολικά, τρία άτομα για τη Γραμματεία του Τμήματος και το/τη Γραμματέα, σε πρώτη φάση. Επισημαίνεται ότι το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος θα καλυφθεί από τους 412 διοικητικούς υπαλλήλους του ΠΙ.

2.2.3 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο προγραμματισμός του Τμήματος για προσωπικό προβλέπει θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τα οποία θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των προβλεπόμενων εργαστηρίων, ως ακολούθως:

16 ΕΤΕΠ (ΠΕ: 7 ΤΕ :7 ΔΕ: 2)

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Ι.
ΕΤΕΠ ΠΕ
(Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση) ΤΕ
(Τεχνολογική Εκπαίδευση) ΔΕ
(Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση) 7 7 2
Για την επίτευξη της καλής κι απρόσκοπτης λειτουργίας των εργαστηριακών μαθημάτων του ΤΑΜ ΠΙ η κατανομή των μελών ΕΤΕΠ ανά Τομέα και Εργαστήριο θα έχει ως εξής:

Ι. Τομέας Δομικής Επιστήμης (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
Εργαστήριο Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τομέας Ι) (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)

ΙΙ. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (4 ΕΤΕΠ ΠΕ, 4 ΕΤΕΠ ΤΕ και 2 ΕΤΕΠ ΔΕ)
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (Τομέας ΙΙ) (1 ΕΤΕΠ ΠΕ και 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού Αντικειμένων (Τομέας ΙΙ) (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ και 1 ΕΤΕΠ ΔΕ)
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ψηφιακών Μέσων
(Τομέας ΙΙ) (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
Εργαστήριο Προστασίας κι Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Τομέας ΙΙ) (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ και 1 ΕΤΕΠ ΔΕ)

ΙΙΙ. Τομέας Ιστορίας και Τεχνών (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών (Τομέας ΙΙΙ) (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ και 1 ΕΤΕΠ ΔΕ)

ΙV. Τομέας Αστικού, Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
Εργαστήριο Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τομέας ΙV) (1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)

2.2.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Συνολικά η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού ανά Τομέα και ανά Εργαστήριο έχει ως εξής:

Ι. Τομέας Δομικής Επιστήμης (2 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, και 1 ΕΤΕΠ ΤΕ )
Εργαστήριο Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τομέας Ι) (2 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, και 1 ΕΤΕΠ ΤΕ )
ΙΙ. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (10 μέλη ΔΕΠ, 5 ΕΕΔΙΠ, 4 ΕΤΕΠ ΠΕ, 4 ΕΤΕΠ ΤΕ, 2 ΕΤΕΠ ΔΕ )
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (Τομέας ΙΙ) (3μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ ,1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού Αντικειμένων (Τομέας ΙΙ) (2 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ, 1 ΕΤΕΠ ΔΕ )
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ψηφιακών Μέσων
(Τομέας ΙΙ) (3 μέλη ΔΕΠ, 2 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
Εργαστήριο Προστασίας κι Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Τομέας ΙΙ) (2 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ, 1 ΕΤΕΠ ΔΕ )

ΙΙΙ. Τομέας Ιστορίας και Τεχνών (3 μέλη ΔΕΠ, 2 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών (Τομέας ΙΙΙ) (3 μέλη ΔΕΠ, 2 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)
ΙV. Τομέας Αστικού, Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (4 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ,)
Εργαστήριο Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τομέας ΙV) (4 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ ΠΕ, 1 ΕΤΕΠ ΤΕ)

2.3 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Τ.Α.Μ. Π.Ι., όπως και όλα τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εξαιτίας της φύσης των σπουδών της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε οι φοιτητές αλλά και το προσωπικό του να μπορούν να διαθέτουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους και να εργάζονται απρόσκοπτα στους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους αλλά και να έχουν τον αναγκαίο εξοπλισμό που θα κάνει ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευχάριστη την εργασία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών παραμένουν ανοικτά μεγάλο μέρος του εικοσιτετραώρου ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των φοιτητών τους.
Σε ότι αφορά τις κτιριακές υποδομές, που θα αναλυθούν διεξοδικά στην ενότητα 2.3.1, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλα σχεδιασμένων χώρων ακόμα κι αν σε πρώτη φάση μπορεί να φιλοξενηθεί σε υπάρχοντες ήδη χώρους όπως συμβαίνει ή συνέβη και με τα άλλα πρόσφατα ιδρυθέντα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής.
Οι ανάγκες του Τ.Α.Μ. Π.Ι. σε επίπεδο εξοπλισμού, περιγράφονται μόνο με βάση τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, καθώς ο χαρακτήρας των σπουδών και η στενή σχέση τους με την τεχνολογία, δεν επιτρέπει μακροπρόθεσμες κι ακριβείς προγραμματισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τρισδιάστατοι σαρωτές και εκτυπωτές, που μπορούν πλέον να αποκτηθούν από πολλά Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς αποτελούν μια προσιτή τεχνολογία, σε αντίθεση με το σχετικά πρόσφατο παρελθόν.

2.3.1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Οι κτιριακές υποδομές του Τμήματος (βλέπετε συνημμένο 9) είναι σχεδιασμένες με τρόπο που απεικονίζουν και τη φιλοσοφία διδασκαλίας. Καταρχήν πρόθεση είναι να διασφαλισθεί η χρήση πέντε μεγάλων αιθουσών (400τμ έκαστη), μια ανά έτος, όπου οι φοιτητές θα μπορούν να δουλεύουν συνεχώς και θα παραμένουν ανοιχτές μεγάλο μέρος του εικοσιτετραώρου, θα διδάσκονται κάποια από τα εργαστηριακά μαθήματα (studio) και όπου βέβαια θα υπάρχουν και οι απαραίτητες υποδομές σε ψηφιακό εξοπλισμό. Θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης ένα αμφιθέατρο (300 τμ). Πέραν αυτών θα πρέπει να υπάρχουν πέντε αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων (100τμ έκαστη), υπολογιστικό κέντρο (120τμ), χώροι γραφείων για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, τις γραμματείες των Τομέων, τη Γραμματεία του Τμήματος, αίθουσα συνεδριάσεων (συνολικά 635τμ), χώροι Εργαστηρίων Τομέων (συνολικά 1680τμ), χώροι εργασίας για τους επί πτυχίω φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία (500τμ), ένας εκθεσιακός χώρος (250τμ) και αποθηκευτικοί χώροι που θα έχουν τόσο τη λογική βοηθητικών χώρων όσο και της στέγασης του αρχείου του Τ.Α.Μ. Π.Ι. (συνολικά 500τμ). Τέλος προβλέπονται οι απαραίτητοι χώροι υγιεινής, χώροι κυκλοφορίας καθώς και κοινός χώρος αναψυκτηρίου με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (συνολικά 450 τμ). Συνολικά κατά την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Τμήματος θα αποκτηθούν 5.785 τμ.
2.3.1.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με τη μεγαλύτερη Πανεπιστημιούπολη στην Ελλάδα (3.500 στρεμμάτων) και τις πληρέστερες κτιριακές υποδομές (225.000 τ.μ.). Έχει συνεπώς τη δυνατότητα να διαθέσει την υποδομή σε χώρους και εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και για τα πέντε ακόμα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Για τη λειτουργία του Τ.Α.Μ.Π.Ι. θα διατεθούν 2.500 τ.μ. από το κεντρικό κτήριο διοίκησης που προέκυψαν από τη μεταφορά το Μάρτιο του 2008 των Γραφείων και εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής στην πρώην βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιατρικής. Επίσης σημαντικό μέρος των εργαστηριακών μαθημάτων του ΤΑΜ ΠΙ και του απαραίτητου για τη διενέργειά τους εξοπλισμού καλύπτεται από τα εργαστήρια των εικαστικών και τις υποδομές σε εξοπλισμό του Τ.Π.Τ.Ε.Τ. του ΠΙ, του Τμήματος Τεχνολογίας και Υλικών, καθώς και από τα εργαστήρια της Σχολής Θετικών Επιστημών που θα επιφέρουν εξοικονόμηση χώρων 800 τμ.
Ειδικότερα :
Μαθήματα του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών
καλύπτονται αρχικά από το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Τ.Π.Τ.Ε.Τ.) του Π.Ι.
Μαθήματα του Τομέα Ιστορίας και Τεχνών καλύπτονται αρχικά από το Τ.Π.Τ.Ε.Τ. του Π.Ι.
Μαθήματα του Τομέα Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας καλύπτονται αρχικά από το Τμήμα Τεχνολογίας και Υλικών και τη Σχολή Θετικών Επιστημών

2.3.1.2. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Βρίσκεται υπό ανέγερση κτήριο «Νέων Τεχνολογιών» συνολικού εμβαδού 3.750 τ.μ. η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται περί το τέλος του 2009 (βλ. συνημμένα 10 και 11). Για το Τμήμα Τ.Α.Μ.Π.Ι. θα διατεθούν ~1.500 τ.μ. για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Ως εκ τούτου από τις αρχές του 2010, οι διαθέσιμες υποδομές για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα ανέρχονται σε 4.800 τμ από ένα σύνολο αναγκών ~5.785 τμ.

2.3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ο εξοπλισμός των γραφείων περιλαμβάνει έπιπλα γραφείου, σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο και το Κέντρο Δικτύων, θέσεις εργασίας (υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, scanners) για τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό, βιβλιοθήκες και χώρους αρχειοθέτησης.

2.3.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν την υποδομή σε ψηφιακό εξοπλισμό με υπολογιστές, προγράμματα και μηχανήματα για τον σχεδιασμό σε CAD και 3-D και για την δημιουργία μοντέλων και μακετών που σχετίζονται με θέματα Κτηρίων και κατασκευής, και πειραματισμού, δοκιμών και ανάλυσης των υλικών και των κατασκευαστικών μοντέλων – έργο που επιτρέπει και εξελίσσει τη βαθύτερη κατανόηση, εκ μέρους των φοιτητών, των δομικών χαρακτηριστικών των Κτηρίων.
Τα εργαστήρια προσφέρουν την υποστήριξη, τα μηχανήματα και τα εργαλεία για κατασκευές σε ξύλο, μέταλλο και μπετόν και επιτρέπουν στους φοιτητές να μάθουν γενικές αρχές της μοντελοποίησης, να κτίσουν και να δοκιμάσουν μοντέλα σύγχρονων Κτηρίων, καθώς και να σπουδάσουν συστήματα δόμησης και τεχνολογίας.
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών θα εξοπλιστούν με σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής, βασισμένες σε υπολογιστή, όπως το Universal Laser System X Class CO2 Lasers, ή το 3-D Systems Invision HR 3-D Printer και το Precix 4′ x 8′ 4600 Series Computerized Router Table. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για δημιουργίες σε επιφάνειες δύο και τριών διαστάσεων, αν και προορίζονται κυρίως για σχεδιασμό και ειδικά σεμινάρια, που μπορούν να βασιστούν στις δυνατότητες που παρέχουν στις τρεις διαστάσεις.

Προτεινόμενος εξοπλισμός:
Υπολογιστές / Server
Προγράμματα σχεδιασμού
Εκτυπωτές και Plotters για εκτυπώσεις δύο διαστάσεων
Large Format Scanner και Slide Scanner
Ψηφιακές Φωτογραφικές μηχανές και κάμερες βίντεο
HYPERLINK «http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Equipment/digital-video/digital-video.htm» Digital Video Editing Station [Computer: Dual Processor Macintosh G4 with 120GB Scratch Space./ Universal Fire wire Device: Allows capture from DVD Player, Camcorder, or still cameras directly to the computer./ Mini DV tape / VHS tape deck recorder: Allows Premiere and Final Cut Pro to take control of Mini DV and VHS device and perform batch video capture functions. / Dub from the MINI DV Tape to VHS from the device, without using the computer. / DVD Player: Digitize clips for a DVD using the DVD player. / NTSC Monitor: Watch the input or outputted video.]
HYPERLINK «http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Equipment/video-conf/video.htm» Mobile Video Conf Unit [Equipment Specifications: Video Conferencing Unit, (Including Remote Control and Microphone) 19″ Monitor, VCR, Computer, Retractable Power Cable, Mobile Cart]
Κλασσικά μηχανήματα κοπής (ξύλου, μετάλλου)
Πάγκοι εργασίας, τρυπάνια, κτλ.

Προτεινόμενος ειδικός εξοπλισμός:
HYPERLINK «http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Equipment/3dprinter/abs3dprinter.htm» 3D ABS Printer-BSM / HYPERLINK «http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Equipment/3dprinter/abs3dprinter.htm» 3D ABS Printer-SSM / HYPERLINK «http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Equipment/powder-printer/3dprinter.htm» 3D Powder Printer
[οι παραπάνω εκτυπωτές τρισδιάστατων μοντέλων έχουν χαρακτηριστικά: όγκου εκτύπωσης (Printing Volume) 8″ Wide x 8″ Deep x 12″ High και ο Plastic Printer δέχεται μόνο STL File Format για εκτυπώσεις. Οι ακόλουθες εφαρμογές , 3D Studio Max, AutoCAD, Form Z, Rhino, όμως μπορούν να εξάγουν αρχεία σε STL format
HYPERLINK «http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Equipment/3d-objectscanner/3Dobjectscanner.pdf» 3D Object Scanner
HYPERLINK «http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Equipment/3d-digitizer/3DDigitizerGeomagic.pdf» 3D Microscribe
Plotters 3D – Κοπτικά μηχανήματα:
MDX-650 Medium CNC Mill: Cutting Volume: 24″ x 18″ x 6″
Foam Cutter: You CAN Cut: Blue Ridged Foam, Pink Ridged Foam and White Ridged Expanded Foam.
HYPERLINK «http://www.architecture.yale.edu/dmonline/Equipment/waterjet/waterjet.htm» Waterjet Cutter : (με ωφέλιμη περιοχή κοψίματος Cutting Area: 40″ x 20″ υλικά: Ατσάλι μέχρι 2″ πάχος, αλουμίνιο, γυαλί, πέτρα, ξύλο και κοντραπλακέ, ακρυλικά και πλαστικά.
Το υπάρχον Δίκτυο Διατμηματικών Εργαστηρίων του ΠΙ που δημιουργήθηκε το 1999 μπορεί επίσης να αναλάβει μέρος των εργαστηριακών αναγκών του ΤΑΜ ΠΙ είτε σε αρχική φάση είτε και αργότερα στα πλαίσια συνεργασιών του με άλλα Τμήματα του ΠΙ.

2.3.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι μεγάλες αίθουσες που θα φιλοξενούν τα εργαστηριακά μαθήματα (studios) χρειάζονται μεγάλα σχεδιαστήρια, περιστρεφόμενα καθίσματα, πίνακες σχεδίασης, οθόνες προβολής και προβολείς, μικρό αριθμό υπολογιστών και ένα εκτυπωτή 2D (plotter) μεγάλων διαστάσεων, καθώς και πάνελ ανάρτησης στους τοίχους.
Θα χρειαστούν επίσης συστήματα αρχειοθέτησης και αποθήκευσης για τους βοηθητικούς χώρους και χώρους στέγασης του αρχείου του Τ.Α.Μ. Π.Ι.

2.3.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τα εργαστήρια, οι αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία θα είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονες τεχνολογίες και θα είναι συνδεδεμένα σε κεντρικό server με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Οι θέσεις εργασίας στους Η/Υ είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ατομικά ή σε ομάδες φοιτητών με διαθέσιμη πάντα την εξειδικευμένη αρωγή του προσωπικού του Κέντρου. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δίκτυα προσωπικών υπολογιστών και θέσεις εργασίας UNIX με διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα λογισμικού (επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά προγράμματα, πακέτα σχεδίασης, βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, εργαλεία του διαδικτύου κ.λπ.), πρόσβαση σε μεγάλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού και ένα πλήθος μηχανημάτων εκτύπωσης και σχεδίασης.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι εύκολη μέσω του εγκατεστημένου δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη από τα δωμάτια των φοιτητικών κατοικιών και άλλων χώρων ή μέσω τηλεφώνου εκτός της Πανεπιστημιούπολης. Το σύστημα υποστηρίζει σύνδεση με άλλα εθνικά ή διεθνή δίκτυα, ενώ στους φοιτητές δίνεται προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από το 1997 το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚεΔΔ) το οποίο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και υψηλών ταχυτήτων διασύνδεση των χρηστών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το εσωτερικό δίκτυο καθώς και με τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα φωνής και δεδομένων. Το ΚεΔΔ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την αφομοίωση της νέας τεχνογνωσίας και την ταχεία ενσωμάτωση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στις υποδομές του (περαιτέρω αύξηση της ταχύτητας διασύνδεσης του Ιδρύματος με το διαδίκτυο με ταχύτητες 10 Gbps αναμένονται στο πλαίσιο του ΕΔΕΤ 3 – βλέπετε Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Π.Ι., ενότητα 4.1). Στους στόχους του είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση καθώς και ο εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με συναφείς υπηρεσίες και Τμήματα (βλέπετε ενότητα 4 του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Π.Ι.).

2.3.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Οι υποδομές αναλύονται λεπτομερώς στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννινων και στις ακόλουθες ενότητες: 3.2 κτηριακές υποδομές φοιτητικής μέριμνας καθώς και στο κεφάλαιο 12 (12.1 φοιτητολόγιο, 12.2 ηλεκτρονική πληροφόρηση, 12.3 υγειονομική περίθαλψη, 12.5. φοιτητική λέσχη, 12.6. υποτροφίες – κληροδοτήματα, 12.7 φοιτητές με ειδικές ανάγκες, 12.8. συμβουλευτικό κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 12.9 φοιτητική χορωδία και ορχήστρα, 12.10 κέντρο ξένων γλωσσών, 12.11. αθλητισμός). Οι υποδομές αυτές, που αναλύονται λεπτομερώς παρακάτω, καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις που συνεχίζουν να αυξάνονται για την οργάνωση ενός υποδειγματικού μοντέλου φοιτητικής μέριμνας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

2.3.6.1 Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ολοκληρώθηκε η οργάνωση της Κεντρικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης η οποία καταλαμβάνει έκταση 14500 τ.μ., διαθέτει σύγχρονο αμφιθέατρο και επίπλωση διεθνών προδιαγραφών και καθιερώθηκε ήδη ως βασικός ακαδημαϊκός χώρος της Πανεπιστημιούπολης με ημερήσια προσέλευση άνω των 1.000 φοιτητών.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό μηχανοργάνωσης των λειτουργιών της καθώς και σημαντικό αριθμό Η/Υ για πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τους αναγνώστες (μέλη ΔΕΠ, Φοιτητές, Ερευνητές κ.α.), ειδική Συλλογή σε γραφή Braille και εξοπλισμό για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, 15 κλειστούς χώρους ανάγνωσης για τα μέλη ΔΕΠ, επισκέπτες ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές και 507 θέσεις ανάγνωσης.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη κινήθηκε με πρωτοποριακό τρόπο στην προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης και διαθέτει περισσότερα από 12.000 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά πλήρους κειμένου, με συνδρομή τόσο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όσο και μέσω της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην οποία συμμετέχει. Μέσω του έργου ΕΠΕΑΕΚ, προχώρησε στην ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών με σημειώσεις μαθημάτων και φοιτητικών ασκήσεων, στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής συλλογής με μεταπτυχιακές εργασίες και διατριβές που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιό μας, στην ψηφιοποίηση παλαιών βιβλίων και περιοδικών κ.α.

Στόχοι και προοπτικές:
– Να αυτοματοποιηθούν οι λειτουργίες της και να αντιμετωπισθεί η κρίση πληροφόρησης που προκαλείται τόσο από το πλήθος των διαθέσιμων πηγών όσο και από την αύξηση του κόστους απόκτησής τους,
– Να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες κάθε φορά τεχνολογίες πληροφόρησης και να υιοθετηθούν νέες αντιλήψεις πρόσβασης και ιδιοκτησίας, καθώς ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος,
– Να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή πρόσβαση και χρήση υλικού πληροφόρησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-journals, Databases κα.).

2.3.6.2 Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας
Η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάχθηκε χρηματοδοτικά στο Γ’ ΚΠΣ, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες προς τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε θέματα σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών τους καθώς και την επαγγελματική τους αποκατάσταση και σταδιοδρομία. Το Γραφείο στελεχώνεται από 2 υπαλλήλους ΙΔΑΧ και 6 υπαλλήλους με σύμβαση ανάθεσης έργου, ένας εκ των οποίων στελεχώνει το παράρτημα του Γραφείου στην Πανεπιστημιακή Σχολή του Αγρινίου.
Στους μελλοντικούς στόχους του Γραφείου Διασύνδεσης περιλαμβάνονται:
Η ένταξη στο διοικητικό οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
η δημιουργία υπηρεσίας διασύνδεσης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
η δημιουργία Δικτύου Μεντόρων,
η οργάνωση νέων και περισσοτέρων εκδηλώσεων σχετικών με τις σπουδές, τις επαγγελματικές προοπτικές και την απασχόληση φοιτητών και αποφοίτων,
η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του γραφείου, με στόχο, την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και
χαρτογράφηση της απασχόλησης των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

2.3.6.3. Γραφείο Διαμεσολάβησης

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1997 και ως στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών τόσο προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου όσο και προς τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου. Ειδικότερα το Γραφείο επιδιώκει:
την προβολή των ερευνητικών έργων και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς την κοινωνία και την τοπική Αυτοδιοίκηση,
την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ερευνητικών ομάδων με οργανισμούς του δημόσιου τομέα, την τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.,
την παροχή πληροφοριών για καινοτόμες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη σύνδεσή του με παραγωγικούς φορείς και
την υποστήριξη κατά τη δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσης – τεχνοβλαστών (spin-offs).
Στόχοι και προοπτικές
Το Γραφείο το οποίο θα ενταχθεί στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ήδη ξεκινήσει τη χαρτογράφηση των εργαστηρίων και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και τη διαδικασία προβολής του (web-site, διαφημιστικές καταχωρήσεις, υλικό προώθησης) και τη συμμετοχή του σε δίκτυα συνεργασίας π.χ με άλλα Γραφεία Διαμεσολάβησης.

2.3.6.4. Κτηριακές Υποδομές Φοιτητικής Μέριμνας

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 746 κλίνες για τη στέγαση των φοιτητών σε Εστίες μέσα στην Πανεπιστημιούπολη (σε χρήση). Επίσης, αξιοποιεί τις 250 περίπου κλίνες που διαθέτει το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας για τη στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Εστία που βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων.
Στο σύνολο των 13.500 περίπου ενεργών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (περιλαμβανομένων και των Σχολών Αγρινίου), οι 1.000 περίπου φοιτητές που στεγάζονται σε Εστίες καλύπτουν ένα υψηλό σε σύγκριση με το μέσο όρο (~2%) του συνόλου των Ελληνικών Πανεπιστημίων ποσοστό, του 7,4%.
Πρόσφατη είναι η κατασκευή της Νέας Πτέρυγας Β΄ Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» – 1η εφαρμογή- που περιλαμβάνει 96 μονόκλινα δωμάτια. Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι: 3.500 m2 και το κόστος του έργου 2.280.000€ (με αρχικό προϋπολογισμό 4.200.000€). Το έργο ολοκληρώθηκε πριν από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του.

Στόχοι και Προοπτικές:
«Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Β΄ Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» – 2η εφαρμογή

Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι 3.750 m2 και το κόστος του έργου θα είναι ύψους 4.800.000 €. Αποτελεί το πρώτο, σε εθνικό επίπεδο, έργο που έχει ενταχθεί στο 4ο ΚΠΣ. Δημοπράτηση του έργου αναμένεται να γίνει εντός του 2008 και η ολοκλήρωση του έργου εντός του 2010.

«Κατασκευή Ζαππείου Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»- 3η εφαρμογή της μελέτης του έργου «Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Β΄ Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2009 με χρηματοδότηση της Ζαππείου Επιτροπής ύψους 2.650.000 €.
Εκτιμάται ότι στα επόμενα δύο χρόνια το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες στέγασης για 1.200 περίπου ενεργούς φοιτητές του, δηλαδή ποσοστό που θα φθάσει στο 9%.

2.3.6.5. Φοιτητολόγιο

Το Σεπτέμβριο του 2004 εγκαταστάθηκε με επιτυχία το νέο πρόγραμμα Φοιτητολογίου, το οποίο λειτουργεί σε όλες τις Γραμματείες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των Γραμματειών στα Τμήματα του Αγρινίου. Το Σεπτέμβριο του 2006 εγκαταστάθηκε το σύστημα δηλώσεων μαθημάτων μέσω του Internet για τους φοιτητές, πιλοτικά της Σχολής Θετικών Επιστημών, ενώ τον Φεβρουάριο του 2007 έγινε η επέκτασή του σε όλες τις Σχολές. Το Σεπτέμβριο του 2007 εγκαταστάθηκε επίσης σύστημα διαχείρισης μαθημάτων από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πιλοτικά στην Σχολή Θετικών Επιστημών. Με το σύστημα αυτό πιστοποιείται μοναδικά μέσω USB key το κάθε μέλος ΔΕΠ, ώστε να αποστέλλει με ασφαλή τρόπο την βαθμολογία των μαθημάτων που διδάσκει.
Με το online σύστημα δηλώσεων μαθημάτων μέσω Internet για τους φοιτητές έχει επιτευχθεί:
Η αποσυμφόρηση των Γραμματειών κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.
Η δήλωση των μαθημάτων από τους φοιτητές από οποιοδήποτε σημείο έχουν πρόσβαση στο Internet, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στη Γραμματεία.
Ο έλεγχος των βαθμολογιών.
Η ηλεκτρονική αίτηση για πληθώρα βεβαιώσεων, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στις Γραμματείες.
Με το online σύστημα διαχείρισης μαθημάτων από τα μέλη ΔΕΠ έχει επιτευχθεί:
Η ασφαλής και μοναδικά πιστοποιημένη ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογίας που έχει ως αποτέλεσμα να εξαλείφεται η περίπτωση λάθους εισαγωγής βαθμολογίας.
Η δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων από τα μέλη ΔΕΠ που αφορούν τους φοιτητές στα μαθήματα που διδάσκουν.
Η παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων και απουσιών.

Στόχοι και Προοπτικές:
Στόχος του συστήματος Φοιτητολογίου, στην πλήρη του ανάπτυξη, είναι να ελαχιστοποιηθεί η παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία, και να προσέρχεται μόνο για να λαμβάνει τα πιστοποιητικά που ζητεί ηλεκτρονικά. Να υπάρχει συνεχής και αξιόπιστη πληροφόρηση για όλα τα θέματα που τον αφορούν, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες και με άλλους τρόπους (πχ Voice Mail).
Στο τρέχον έτος θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει αντίστοιχο σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, με τις ίδιες δυνατότητες και προοπτικές.

2.3.6.6 Ηλεκτρονική Πληροφόρηση

Ο δικτυακός τόπος του Πανεπιστημίου προσφέρει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες:
Για την εξεύρεση διαμερισμάτων από νέους φοιτητές. Η δράση αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική, ιδιαίτερα για φοιτητές καταγόμενους εκτός Ηπείρου
Για τα Ιωάννινα και την Ήπειρο.
Ενημέρωσης σε κρίσιμα ιατρικά θέματα.
Για την ανάρτηση και διαχείριση Μικρών Αγγελιών, με ποικίλα θέματα.
Για την ανάρτηση ανακοινώσεων από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, το Γραφείο Τύπου και λοιπών υπηρεσιών.
Για το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Για την πρόσβαση στους καταλόγους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
Για τις προσωπικές ιστοσελίδες.

Στόχοι και Προοπτικές:
Στόχος είναι ο δικτυακός τόπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να αναπτυχθεί σε ένα ολοκληρωμένο μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και της Κοινωνίας, ενσωματώνοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η διαφάνεια και θα προωθηθεί η διακίνηση ιδεών.

2.3.6.7. Υγειονομική Περίθαλψη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 387/1983 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρέχει πλήρη υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σύντομα θα πληρωθεί θέση ιατρού και Νοσοκόμου στην Υγειονομική Υπηρεσία και το Ιατρείο.

2.3.6.8. Φοιτητική Λέσχη

Η σίτιση 4.300 φοιτητών ημερησίως στο μεγαλύτερο Φοιτητικό Εστιατόριο της χώρας γίνεται κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες, με συνέπεια να παρέχει στους φοιτητές τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ισχύουσας κάθε φορά σύμβασης και με όλους τους κανόνες υγιεινής διατροφής και ασφάλειας των τροφίμων που προσφέρονται. Η ποιότητα των πρώτων υλών και των φαγητών καθώς και η υγιεινή τους κατάσταση ελέγχεται καθημερινά από την αρμόδια Υπηρεσία σίτισης, από τα μέλη της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου, τα Εργαστήρια Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας και Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής. Εφαρμόζονται με επιτυχία οι αρχές του συστήματος HACCP και ISO για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, την καταλληλότητα των χώρων και των σκευών καθώς και τις πρακτικές υγιεινής του προσωπικού. Την πολύ καλή αυτή εικόνα της σίτισης επιβεβαιώνουν και πρόσφατες έρευνες που διενεργεί η Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου διανέμοντας σχετικό ερωτηματολόγιο στους σιτιζομένους.

Στόχοι και Προοπτικές:

Για να διατηρηθεί, αλλά και να βελτιωθεί περαιτέρω το επίπεδο της παρεχόμενης σίτισης, για το 2008 έχουν εγγραφεί κατ΄ αρχήν στον Κωδικό της σίτισης πιστώσεις ύψους 3.000.000 Ευρώ. Πρόσφατα το Πρυτανικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση που προβλέπει ορισμένες λειτουργικές δαπάνες του Φοιτητικού Εστιατορίου (συντήρηση μηχανημάτων, προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείων κλπ, ύψους 200.000 Ευρώ περίπου) να καλυφθούν από άλλους Κωδικούς του Προϋπολογισμού ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι που θα διατεθούν για βελτίωση της παρεχόμενης σίτισης.

2.3.6.9. Υποτροφίες – Κληροδοτήματα

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιδιώκει την παροχή υποτροφιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας από το πανεπιστημιακό έτος 1993-94 έως το πανεπιστημιακό έτος 2005-2006 χορήγησε 266 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και διέθεσε το ποσό του 1.089.982 €.
Για μεταπτυχιακές σπουδές και μετεκπαίδευση στο εξωτερικό χορηγήθηκαν εννέα (9) υποτροφίες και διετέθη το ποσό των 148.685 €. Για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ του εσωτερικού χορηγήθηκαν τρεις (3) υποτροφίες ποσού 36.015€.
Σημαντική πρωτοβουλία είναι η διαμόρφωση νομικού πλαισίου χορήγησης σημαντικού αριθμού (δέκα) υποτροφιών αριστείας του Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου από το Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 καθώς και υποτροφιών μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2.3.6.10. Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες

Πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος είναι να ληφθεί ειδική μέριμνα για τη λειτουργική ένταξη και χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού λειτούργησε επιτροπή, η οποία προσπάθησε να θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την επικέντρωση σε συγκεκριμένες προσπάθειες. Σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο, τοποθετήθηκαν ενδείξεις στη γραφή τυφλών braille, στους ανελκυστήρες των κτηρίων, και φωνητική αναγγελία στους ανελκυστήρες του Μεταβατικού κτηρίου. Η ύπαρξη ράμπας στις κύριες εισόδους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, αλλά το πιο σημαντικό έργο είναι ο εξοπλισμός της κεντρικής βιβλιοθήκης με μία πρώτη υποδομή για τη βοήθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης.
Στόχοι και προοπτικές
Ειδική επιτροπή θα εποπτεύει όλο το πλαίσιο των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
Να ενταχθούν τρόποι ευκολότερης επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς οι αποστάσεις ανάμεσα στα κτήρια καθιστούν δύσκολη την προσπέλαση από κτήριο σε κτήριο, χωρίς βοήθεια.
Να γίνει επέκταση της τοποθέτησης ειδικών επιτοίχιων ανελκυστήρων σε όλα τα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης.
Να τοποθετηθούν πλακίδια οδηγοί για τυφλούς, φωνητικοί αναγνώστες και να κατασκευαστούν ειδικά WC σε όλα τα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης.
Να ενταχθεί το Πανεπιστήμιο στο διεθνές δίκτυο ΕΑΝ (European Access Network) για την ισότητα ως προς την πρόσβαση στη γνώση των ατόμων με αναπηρία και την αντιμετώπιση του κοινωνικού τους αποκλεισμού.
Η Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων επιδιώκει να αποτελέσει πρότυπο στα μέτρα βοήθειας και διευκόλυνσης φοιτητών με ειδικές ανάγκες στο τέλος της επόμενης τετραετίας.
2.3.6.11. Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΣΚΕΠΙ
Το ΣΚΕΠΙ είναι το πρώτο συμβουλευτικό κέντρο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα ειδικά για φοιτητές. Από το Μάιο του 1998 λειτουργεί σε συστηματική βάση υπό την αιγίδα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του Κέντρου.
Το Κέντρο στελεχώνεται από δύο ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν την ψυχολογική υποστήριξη. Την επιστημονική εποπτεία έχουν δυο μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας εξειδικευμένοι σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης.
Στόχοι και Προοπτικές
Ένταξη στο διοικητικό οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες.
Διεξαγωγή ερευνών με θέμα τις ανάγκες των φοιτητών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ο αριθμός των φοιτητών που επισκέπτονται το Κέντρο αυξάνεται κάθε χρόνο. Οι δύο μεγάλες έρευνες που έχουν γίνει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Κέντρου έχουν δείξει ότι ο φοιτητικός πληθυσμός αντιμετωπίζει αυξημένα προβλήματα ψυχολογικού χαρακτήρα (κυρίως άγχος και κατάθλιψη) καθώς και πολλά πρακτικά προβλήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα που αφορά τον φοιτητικό πληθυσμό όλης της Ελλάδας.
Απώτερος στόχος του ΣΚΕΠΙ είναι, εκτός από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, να προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε όλους τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2.3.6.12. Φοιτητική Χορωδία και Ορχήστρα

Η Χορωδία του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2003. Στη Χορωδία συμμετέχουν φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε., και φοιτητές από άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ενεργά της μέλη είναι περίπου σαράντα. Στη Χορωδία αναπτύσσεται η φωνητική τεχνική των φοιτητών, η χορωδιακή άρθρωση και ο χορωδιακός ήχος. Πραγματοποιείται γνωριμία με χορωδιακά έργα διαφόρων εποχών και διαφορετικού ύφους. Στόχος της Χορωδίας είναι πέρα από την αισθητική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των φοιτητών, η δυνατότητα συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις τόσο στον πανεπιστημιακό χώρο όσο και εκτός αυτού, η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών, η γνωριμία με την ελληνική, αλλά και τη παγκόσμια μουσική κληρονομιά, η συνεργασία και η επικοινωνία με άλλες χορωδίες στον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό.
Στόχοι και Προοπτικές
Τα Μουσικά Σύνολα- Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι υπό συγκρότηση για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Στόχος είναι η δημιουργία μουσικών συνόλων διαφόρων μουσικών ειδών (π.χ. παραδοσιακή μουσική, κλασική μουσική κλπ.), ανάλογα με τις μουσικές εμπειρίες και τα μουσικά ενδιαφέροντα των φοιτητών. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αποτελέσουν τα μουσικά σύνολα αυθύπαρκτες μουσικές οντότητες στο χώρο του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές ή τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητο να έχουν προηγούμενη εμπειρία στην εκτέλεση κάποιου μουσικού οργάνου σε προχωρημένο επίπεδο.
2.3.6.13. Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Το Κέντρο, παρέχοντας ξενόγλωσση εκπαίδευση σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, αναμένεται να συμβάλει στον πληρέστερο εφοδιασμό των φοιτητών με τη λειτουργική γνώση εκείνων των βασικών δομών και του γενικού λεξιλογίου της ξένης γλώσσας που είναι απαραίτητα για επαρκή γλωσσική επικοινωνία στον προφορικό και το γραπτό λόγο. Επίσης, με την τεχνολογική υποστήριξη που θα διαθέτει θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του επιστημονικού λόγου της ειδικότητάς τους στην γραπτή και προφορική του πραγμάτωση (ξένη βιβλιογραφία, παρακολούθηση σεμιναρίων, μεταπτυχιακές σπουδές). Το Κέντρο θα ενθαρρύνει, επίσης, την ανταλλαγή φοιτητών για αποτελεσματικότερη εκμάθηση των ξένων γλωσσών στα πλαίσια των προγραμμάτων, π.χ. Socrates, Erasmus, Tempus.
2.3.6.14. Αθλητισμός – Διεύθυνση Ακαδημαϊκού Αθλητισμού
Σκοπός του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού είναι να προσελκύσει στους κόλπους του το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φοιτητών-τριών καθώς και άλλων μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ώστε να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση και να συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που περιέχει το πρόγραμμα κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει στις δραστηριότητές του όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα καθώς και χορευτικό τμήμα που συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιδρυμάτων χωρών του εξωτερικού.
Στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους εκτός από την καθημερινή γενική γύμναση των φοιτητριών-των, γίνονται τα εσωτερικά πρωταθλήματα των ομάδων μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματός μας για τη συγκρότηση των ομάδων του Πανεπιστημίου μας που λαμβάνουν μέρος κάθε ακαδημαϊκό έτος στα Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα και τις Πανεπιστημιάδες που διοργανώνει κάθε Ίδρυμα με την αρωγή του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
Όλα αυτά προϋποθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και τον ανάλογο αριθμό καθηγητών φυσικής αγωγής με τις αντίστοιχες ειδικότητες, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του προγράμματος του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

Οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστό γυμναστήριο, σκοπευτήριο, εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ) που είναι από τις καλλίτερες στη χώρα μας, καθώς και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι τα κίνητρα που προσελκύουν άνω των 200 μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας την ημέρα για να γυμνασθούν και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα του Παν/μιακού Γυμναστηρίου.

Στόχοι και Προοπτικές
Ο μελλοντικός στόχος είναι η δημιουργία Διεύθυνσης Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητριών-τών. Σε αυτό θα συντελέσει η αποπεράτωση των παρακάτω έργων που είναι σε εξέλιξη:
Γήπεδο ποδοσφαίρου,
γήπεδο στίβου,
γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5,
δύο μεγάλες αίθουσες κάτω από τις κερκίδες που θα χρησιμοποιηθούν για αεροβική άσκηση, άρση βαρών, χορευτικό τμήμα και γενική γύμναση με σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα,
γήπεδο 8 x 8.

2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(βλέπετε συνημμένο 12 και 13)

2.4.1. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. Από την πλήρωση όλων των θέσεων προσωπικού που προτείνεται η ίδρυσή τους (19 θέσεις ΔΕΠ, 10 θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και 16 θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.)
1.033.119,20 Ευρώ 2. Από την καταβολή επιδομάτων θέσης (Προέδρου και Διοικητικού Προϊσταμένου) 4.656,00 Ευρώ

2.4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Το κόστος υλικοτεχνικής υποδομής (εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων, κλπ), αιθουσών, πληροφορικής και επικοινωνιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 350.000 € και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Αυτό το ποσό κατανέμεται με τον εξής τρόπο στην πρώτη πενταετία λειτουργίας του ΤΑΜ ΠΙ:
1ο έτος λειτουργίας: 80.000 €
2ο έτος λειτουργίας: 80.000 €
3ο έτος λειτουργίας: 70.000 €
4ο έτος λειτουργίας: 60.000 €
5ο έτος λειτουργίας: 60.000 €

Το κόστος των κτιριακών υποδομών επίσης θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

2.4.3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Από την προμήθεια συγγραμμάτων
32.142,50 Ευρώ Σίτιση 110 φοιτητών
Ετήσια δαπάνη (1.80€ * 110 * 274 μέρες) 54.252,00 Ευρώ

2.4.4 ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Λειτουργικά Έξοδα του προτεινόμενου για ίδρυση Τμήματος 66.072,50 Ευρώ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ως εξής:

1 Από την πλήρωση των θέσεων προσωπικού (19 θέσεις ΔΕΠ, 10 θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και 16 θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.)

1.033.119,20 Ευρώ 2 Από την καταβολή επιδομάτων θέσης (Προέδρου και Διοικητικού Προϊσταμένου)
4.656,οο Ευρώ 3 Από την προμήθεια συγγραμμάτων
32.142,50 Ευρώ 4 Σίτιση 110 φοιτητών
Ετήσια δαπάνη (1.80€ * 110 * 274 μέρες)
54.252,00 Ευρώ Συνολική ετήσια δαπάνη 1.124.169,70 Ευρώ

2.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

2.5.1 1ο έτος λειτουργίας

2.5.1.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναμικού

ΑΡΙΘΜΟΣ Ποσό επιβάρυνσης ΔΕΠ 5 151.379,10 ΠΔ 407/80 12 368.352,60 ΕΕΔΙΠ 3 56.282,00 ΕΤΕΠ 5 84.460,00
2.5.1.2 Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής
1ο έτος λειτουργίας: 80.000 €

2.5.1.3 Κόστος φοιτητικής μέριμνας
Σίτιση 22 φοιτητών : 10.850,40 €

2.5.2 2ο έτος λειτουργίας
2.5.2.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναμικού

ΑΡΙΘΜΟΣ Ποσό επιβάρυνσης ΔΕΠ 8 242.206,56 ΠΔ 407/80 10 306.960,50 ΕΕΔΙΠ 5 93.803,34 ΕΤΕΠ 8 135.136,00
2.5.2.2 Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής

2ο έτος λειτουργίας: 80.000 €

2.5.2.3 Κόστος φοιτητικής μέριμνας
Σίτιση 44 φοιτητών: 21.700,80 €

2.5.3 3ο έτος λειτουργίας
2.5.3.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναμικού

ΑΡΙΘΜΟΣ Ποσό επιβάρυνσης ΔΕΠ 11 333.034,02 ΠΔ 407/80 10 306.960,50 ΕΕΔΙΠ 6 112.564,00 ΕΤΕΠ 11 185.812,00
2.5.3.2 Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής
3ο έτος λειτουργίας: 70.000 €

2.5.3.3 Κόστος φοιτητικής μέριμνας
Σίτιση 66 φοιτητών: 32.551,20 €

2.5.4 4ο έτος λειτουργίας
2.5.4.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναμικού

ΑΡΙΘΜΟΣ Ποσό επιβάρυνσης ΔΕΠ 14 423.861,48 ΠΔ 407/80 6 184.176,30 ΕΕΔΙΠ 7 131.324,67 ΕΤΕΠ 14 236.488,00
2.5.4.2 Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής
4ο έτος λειτουργίας: 60.000 €

2.5.4.3 Κόστος φοιτητικής μέριμνας
Σίτιση 88 φοιτητών: 43.401,60 €

2.5.5 5ο έτος λειτουργίας
2.5.5.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναμικού

ΑΡΙΘΜΟΣ Ποσό επιβάρυνσης ΔΕΠ 17 514.688,94 ΠΔ 407/80 4 122.784,20 ΕΕΔΙΠ 8 150.085,34 ΕΤΕΠ 16 270.272,00
2.5.5.2 Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής
5ο έτος λειτουργίας: 60.000 €

2.5.5.3 Κόστος φοιτητικής μέριμνας
Σίτιση 110 φοιτητών: 54.252,00 €

2.5.6 6ο έτος λειτουργίας
2.5.6.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναμικού

ΑΡΙΘΜΟΣ Ποσό επιβάρυνσης ΔΕΠ 19 575.240,58 ΠΔ 407/80 2 61.392,10 ΕΕΔΙΠ 9 168.846,00 ΕΤΕΠ 16 270.272,00

2.5.6.2 Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής
Το αρχικό εφάπαξ κόστος της υλικοτεχνικής υποδομής ολοκληρώνεται στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιδρύματος.

2.5.6.3 Κόστος φοιτητικής μέριμνας
Σίτιση 110 φοιτητών: 54.252,00 €

2.5.7 7ο έτος λειτουργίας
2.5.7.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναμικού

ΑΡΙΘΜΟΣ Ποσό επιβάρυνσης ΔΕΠ 19 575.240,58 ΠΔ 407/80 0 0,00 ΕΕΔΙΠ 10 187.606,67 ΕΤΕΠ 16 270.272,00

2.5.7.2 Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής
Το αρχικό εφάπαξ κόστος της υλικοτεχνικής υποδομής ολοκληρώνεται στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιδρύματος.

2.5.7.3 Κόστος φοιτητικής μέριμνας
Σίτιση 110 φοιτητών: 54.252,00 €

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦ.3: ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.1 ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των αρχιτεκτονικών σπουδών είναι το εύρος των αντικειμένων που καλύπτουν και η ισορρόπησή τους ανάμεσα στις Τέχνες και τις Επιστήμες. Αυτό το γνώρισμα καθιστά από τη μια πλευρά ιδιαίτερα ελκυστικές τις σπουδές των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από την άλλη, η επαγγελματική τους αποκατάσταση να έχει ένα εξαιρετικά ευρύ πλαίσιο επιλογών και δυνατοτήτων.
Μια πρόσφατη έρευνα του ΤΕΕ, επικυρώνει τα αναφερόμενα, καθώς ανάμεσα στις ειδικότητες μηχανικών το, ήδη υψηλό, ποσοστό απασχόλησης των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο αντικείμενό τους εμφανίζεται το 2007 σημαντικά αυξημένο (81,8%). Για το υπόλοιπο ποσοστό οι λόγοι που προβάλλονται οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιλογή διαφοροποιημένου αντικειμένου εργασίας δεν είναι πάντα αποτέλεσμα αντικειμενικών επαγγελματικών δυσκολιών, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις συνιστούν θετική επιλογή.
Αν μάλιστα εξεταστεί ο κλάδος των μηχανικών γίνεται φανερό ότι κάθε χρόνο εισάγονται στα Τµήµατα όλων των ειδικοτήτων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας µερικές χιλιάδες υποψηφίων, χωρίς όμως αυτό να αποτρέπει την συνεχόμενη αύξηση στη ζήτηση των κλάδων αυτών από την πλευρά των υποψηφίων. Στον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών παρουσιάζονται ιδιομορφίες όπως αυτή η σηµαντική πληροφορία που αντλήθηκε από το Τ.Ε.Ε., ότι από το 1993 ως το 2000 στους εγγεγραμμένους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ο ένας στους τέσσερις προέρχεται από σχολές του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να εµφανίζεται η «αλλοδαπή» ως ισότιµος ανταγωνιστής και εταίρος µας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε σοβαρές συνέπειες.
Παρόλα αυτά η πρόταση για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ΠΙ δε στηρίζεται σε απλουστευτικά και ωφελιμιστικά επιχειρήματα όπως ότι αυτό θα απορροφούσε μέρος «της διαρροής συναλλάγματος», αλλά αντίθετα η πρόταση βασίζεται στην πεποίθηση ότι στόχος της ίδρυσης είναι η ανταγωνιστική παιδεία και η ολοκληρωμένη εκπαίδευση ιδίως στα αντικείμενα διαχρονικής αιχμής. Με βάση αυτές τις αντιλήψεις και σκοπιµότητες θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός ακόµα Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Όχι δηλαδή μόνον για να απορροφήσει µέρος από τους υποψήφιους που διαρρέουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό αλλά µε την σαφή πρόθεση να αποτελέσει το φυτώριο επιστημόνων που θα επεκτείνουν τα επιστηµονικά, τεχνικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά ενδιαφέροντά τους σε ευρύτερα πολιτιστικά θέµατα, και δημιουργών ικανών να συµβάλουν στη διατήρηση και συνέχιση της πολιτιστικής ιστορίας του τόπου.

3.2 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

Όπως αναλύθηκε λεπτομερώς στην ενότητα 1.3 και στο κεφάλαιο της Οικονομοτεχνικής Μελέτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μπορεί να προσφέρει όλα τα εχέγγυα για την εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Το γεγονός ότι υπάρχουν σε λειτουργία όλες οι απαραίτητες δομές από άποψη υπηρεσιών, υποδομών αλλά και ακαδημαϊκής γνώσης και κύρους είναι η καλύτερη βάση για τη δημιουργία ενός νέου Τμήματος. Η εύρυθμη και υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου λειτουργία του ΠΙ είναι δοκιμασμένη δεκαετίες. Ειδικότερα οι φοιτητές του απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου φοιτητική μέριμνα σε θέματα φοίτησης, στέγασης, μεταφοράς από και προς το ΠΙ, αθλητικών εγκαταστάσεων, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος σε μία προσεγμένη και κατάλληλη Πανεπιστημιούπολη Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι διοικητικές υπηρεσίες, η οργάνωση και οι υποδομές των Τμημάτων εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα σπουδών αλλά κι ανταλλαγές με το εξωτερικό με τους πολυάριθμους ακαδημαϊκούς εταίρους του ΠΙ. Οι υπάρχουσες κεντρικές ερευνητικές υποδομές όπως η άρτια Κεντρική βιβλιοθήκη, τα υπολογιστικά κέντρα, οι υπηρεσίες δικτύων, το ασύρματο διαδίκτυο και οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις και οργανολογικοί εξοπλισμοί είναι ικανά να υποστηρίξουν το Τ.Α.Μ. Π.Ι. από την ίδρυσή του. Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι ότι ΠΙ με το υψηλό ακαδημαϊκό κι ερευνητικό του επίπεδο, θα δημιουργήσει ένα ΤΑΜ υψηλών προδιαγραφών που να διεκδικεί μια σημαντική θέση όχι μόνο στον Ελλαδικό αλλά και στο διεθνή χώρο. Η ύπαρξη και λειτουργία στο ΠΙ αρκετών Τμημάτων που τα αντικείμενά τους είναι συγγενή ή και αποτελούν μέρος του Προγράμματος Σπουδών ενός ΤΑΜ, όπως το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, η Σχολή Θετικών Επιστημών (το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Μαθηματικών, το Τμήμα Φυσικής), η Φιλοσοφική Σχολή (το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας), δεν εξασφαλίζει απλά την επικουρία στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΤΑΜ αλλά το πιο σημαντικό δημιουργεί ένα ισχυρό ακαδημαϊκό κι ερευνητικό δίκτυο που μπορεί να εγγυηθεί την αλληλοτροφοδότηση μεταξύ των πεδίων και την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας που αποτελεί θεμέλιο λίθο για την έρευνα στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το ΠΙ εγγυάται το κατάλληλο ακαδημαϊκό πλαίσιο για την ίδρυση ενός νέου ΤΑΜ, τη βιωσιμότητα, καταρχήν, και την ανάπτυξη και καταξίωσή του στη συνέχεια.
Η ύπαρξη Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχετικών με τις σπουδές των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αποτελεί εγγύηση για τη εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς µε τους διδάσκοντες και την υλικοτεχνική υποδοµή που διαθέτουν, μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας κοινών γενικών και τεχνικών µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών χωρίς την ανάγκη να προσληφθούν βραχυπροθέσµως πρόσθετα µέλη ΔΕΠ, τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία.
Πέρα από τα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που εστιάζει τις δραστηριότητές του στη δημιουργία παράδοσης στην εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την καινοτομία και τη δια βίου εκπαίδευση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας και της πόλης στην οποία προτείνεται να ιδρυθεί το Τμήμα. Τα Ιωάννινα αποτελούν σημαντικό κέντρο όχι μόνο για τη βορειοδυτική Ελλάδα αλλά και για περιοχές εκτός συνόρων. Επίσης εντός των προσεχών ετών θα γίνει συγκοινωνιακός κόμβος με τα μεγάλα κέντρα της Αθήνας και της Πάτρας (Ιόνια οδός), της Θεσσαλονίκης (Εγνατία οδός), της Λάρισας και του Βόλου (Εγνατία οδός) και προς την Αλβανία (Ιόνια Οδός). Πρόκειται για ένα σημαντικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο πόλο ο οποίος μπορεί να προσφέρει μια σειρά από δεδομένα ιδιαίτερα σημαντικά για την ίδρυση ενός Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η ίδια η πόλη έχει πλήθος από πολιτιστικά δρώμενα καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και έχει σημαντικές υποδομές σε ότι αφορά τη φιλοξενία των φοιτητών. Η αρχιτεκτονική παράδοση της περιοχής, που προσελκύει και διεθνές ενδιαφέρον (Ζαγόρια, Μέτσοβο, Τζουμέρκα) αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για ένα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι το ΤΕΕ-ΤΗ έχει έδρα στα Ιωάννινα και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δραστήριο επιστημονικό φορέα – ανάμεσα σε πλήθος άλλων πολιτιστικών φορέων – που οργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις, κλπ. Έδρα στα Ιωάννινα έχει, επίσης, και το παράρτημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.

3.3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήμης της αρχιτεκτονικής οφείλεται κυρίως στη σημασία που έχει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα για τη συγκρότηση του περιβάλλοντος, αλλά και για τη δυνατότητα ενασχόλησής του ή µε αμιγώς επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα ή µε σύνθετα ζητήματα που εμπεριέχουν πνευματικούς και αισθητικούς προβληµατισµούς ή ακόμα και µε ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με τις τέχνες, την πόλη, την ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά.
Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικά Τμήματα τα οποία στο εξωτερικό είναι και εξόχως πολυπληθή. Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τα οποία ιδρύθηκαν σε οργανωμένα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε αστικά κέντρα με βαρύτητα για την περιοχή τους, όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν προβλήματα βιωσιμότητας αλλά επιπλέον είχαν και σημαντική ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι οι αρχιτεκτονικές σπουδές στο εξωτερικό είναι πιο διαδεδομένες και για αυτό υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη αναλογία σχολών και φοιτητών σε αυτές προς το γενικό πληθυσμό. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος για τον οποίο συνεχίζει να υπάρχει σημαντικός αριθμός Ελλήνων σπουδαστών που ολοκληρώνουν τις σπουδές αρχιτεκτονικής στο εξωτερικό και στη συνέχεια επιστρέφουν στην Ελλάδα. Οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλλουν να υιοθετηθούν και στην Ελλάδα τα πρότυπα του εξωτερικού σε ότι αφορά το πεδίο της αρχιτεκτονικής, τόσο σε σχέση με τις σπουδές όσο και με το επαγγελματικό κι ερευνητικό επίπεδο. Οι προϋποθέσεις από τη διεθνή εμπειρία ότι για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, απαιτείται οργανωμένο και υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακό ίδρυμα κι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, μπορούν κάλλιστα να εξασφαλιστούν στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της πόλης των Ιωαννίνων.

3.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ελκυστικότητα του Τ.Α.Μ. Π.Ι. θα επιδιωχθεί να διασφαλισθεί με τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων που σχετίζονται με ορισμένους παράγοντες. Ο σημαντικότερος είναι η φυσιογνωμία του Τμήματος σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Σπουδών που προτείνεται και αποσκοπεί να συνδυάσει ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και πεδίων γενικού και ειδικού περιεχομένου, να παρέχει τη δυνατότητα μαθημάτων επιλογής, μέσω των οποίων οι φοιτητές θα έχουν τις ευκαιρίες να εμβαθύνουν τις γνώσεις και να αποκτήσουν τις δεξιότητες σε θέματα αιχμής όπως η Προστασία και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός Αντικειμένων, η Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων και η Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες, η Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός. Ειδικά για το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται να προωθεί το νεωτερισμό και να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις των επιστημονικών κλάδων, χωρίς όμως να οδηγείται σε περιπετειώδεις πειραματισμούς. Η συγκρότησή του βασίζεται στη μελέτη, την ανάλυση και την αξιολόγηση αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών σε Τμήματα τόσο της αλλοδαπής όσο και της ημεδαπής, στην παρατήρηση και καταγραφή των σύγχρονων τάσεων στην αρχιτεκτονική και τέλος στις ιδιαιτερότητες των σπουδών αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και τη φυσιογνωμία των υπαρχόντων Τμημάτων ως προς τα οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει, μερικώς, συμπληρωματικά.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη λεπτομερή ανάλυση που προηγήθηκε στην ενότητα 1.3 και στο κεφάλαιο της Οικονομοτεχνικής Μελέτης, δύναται να διασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε το προτεινόμενο Τμήμα, τουλάχιστον στα πρώτα έτη μετά την ίδρυσή του, κατά τα οποία χρειάζεται τη στήριξη και την εμπειρία, αλλά και τις υποδομές και τα δίκτυα, να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι δυσλειτουργίες και τα σοβαρά προβλήματα που συναντούν οι φοιτητές των νεοσύστατων τμημάτων στη χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια, σχετίζονται κυρίως με την απουσία στοιχειωδών υποδομών, όπως φοιτητικές κατοικίες, βιβλιοθήκες, υπολογιστικά κέντρα, συγκοινωνίες.
Η υψηλού επιπέδου φοιτητική μέριμνα (ενότητα 2.3.6 Υποδομές φοιτητικής μέριμνας) και η οργανωμένη φοιτητική κοινότητα στο ΠΙ με συλλόγους πολιτιστικούς (Θεατρική Συντροφιά, Φωτογραφικός Σύλλογος, Ραδιοφωνικός Σύλλογος, Κινηματογραφική Ομάδα) αθλητικούς κλπ συντελούν στην εύκολη προσαρμογή και την ενσωμάτωση των φοιτητών στην ακαδημαϊκή ζωή της Πανεπιστημιούπολης. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης που πραγματοποίησε το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, σύμφωνα με τα οποία το 99,4% των πτυχιούχων της περιόδου 1997-2000 δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το επίπεδο της φοιτητικής ζωής στο Π.Ι. (βλέπετε συνημμένο 14). Υπάρχουν, επιπλέον, και άλλα δεδομένα ή χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως το υψηλό επίπεδο των σπουδών, το ακαδημαϊκό κύρος, η σύνδεσή του με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, το πλήθος των ανταλλαγών στα πλαίσια προγραμμάτων, η ύπαρξη Τμημάτων με συγγενή αντικείμενα που καλλιεργεί τη διεπιστημονικότητα και υποστηρίζει την έρευνα, που αποτελούν εγγύηση για την ανάπτυξη του Τ.Α.Μ. Π.Ι. και να καταστήσουν ιδιαίτερα ελκυστικές τις σπουδές σε αυτό.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που μπορεί να καταστήσει ελκυστικές τις σπουδές είναι η πόλη των Ιωαννίνων, η οποία αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα και με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης αστικό κέντρο της χώρας, το οποίο διαθέτει, πέρα από την αρχιτεκτονική παράδοση, φυσικές ομορφιές, προσφέρει ποιότητα ζωής, τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν ποικίλες δραστηριότητες. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν εντοπίζονται μόνο στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΚΤΛ.)

1a HYPERLINK «http://www.epirus.gov.gr/epirus/ekpaideusi.html» http://www.epirus.gov.gr/epirus/ekpaideusi.html
1b HYPERLINK «http://observatory.egnatia.gr/reports/regions_profile_07-07/Ipirus_july2007.pdf» http://observatory.egnatia.gr/reports/regions_profile_07-07/Ipirus_july2007.pdf
Αναπτυξιακό προφίλ των Περιφερειών Διέλευσης της Εγνατίας Οδού: Περιφέρεια Ηπείρου
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Παρατηρητήριο, Ιούλιος 2007
1c Αλαβάνος, Γιάννης: Πρόλογος, στο «Το Πολυτεχνείον ευγνομονούν», Ευεργέτες και Δωρητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1837-2000, Εκδ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 2007, σελ.VII
1d HYPERLINK «http://www.idkaramanlis.gr/html/arxeio/gr/articles/varvitsiotis/varv030512-1.html» http://www.idkaramanlis.gr/html/arxeio/gr/articles/varvitsiotis/varv030512-1.html
2/05/2003, ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ…ΚΑΙ Η ΑΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης, Βουλευτής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Η ιστορία των κληροδοτημάτων ξεκινά από τις αρχές του 19ου αιώνα κυρίως από την Ήπειρο, από όπου και κατάγονται οι περισσότεροι ευεργέτες. Η οικονομική ευημερία των Ηπειρωτών κατά τον 18ο αλλά 19ο αιώνα είχε αντίκτυπο όχι μόνο στην ‘Ήπειρο αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι Ηπειρώτες ευεργέτες θέλοντας να βοηθήσουν την πατρίδα τους , αλλά μη μπορώντας εξαιτίας της τουρκοκρατίας να δώσουν απευθείας χρήματα σε θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, έφτιαξαν διαθήκες και δωρεές και όρισαν τόσο τους διαχειριστές αυτών των περιουσιών όσο και τους σκοπούς που θα έπρεπε οι πόροι των κληροδοτημάτων να υπηρετήσουν (π.χ. παιδεία, νεολαία, αναξιοπαθούντες κ.α.) .
Μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες όπως οι: Αβέρωφ, Αρσάκης, Γεννάδιος, Στουρνάρας, Τοσίτσας, Χατζηκώστας και αδελφοί Ζάππα, Ζωσιμάδες, Ριζάρη, Σίνα κ.ά. άφησαν μία τεράστια πολιτιστική κληρονομιά που ακόμη και σήμερα είναι αισθητά φανερή. Έτσι τα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ακαδημία Αθηνών, Αρσάκειο Παρθεναγωγείο, Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Ζάππειο Μέγαρο, Μητρόπολη Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο κ. ά, είναι έργα των μεγάλων ευεργετών και έπαιξαν ρόλο στην προσπάθεια του τότε νεοσύστατου ελληνικού κράτους να ορθοποδήσει.»
1e Μουτζούρης, Ι. Κωνσταντίνος: Πρόλογος, στο «Το Πολυτεχνείον ευγνομονούν», Ευεργέτες και Δωρητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1837-2000, Εκδ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 2007, σελ.V, « Το Ίδρυμα φέρει στον τίτλο του το όνομα της γενέτειρας των δωρητών κι ευεργετών του, το Μέτσοβο, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους έκαναν πραγματικότητα ένα εθνικό όραμα κι αίτημα, την ίδρυσή του.» και σελ.95, όπου αναλύεται ότι οι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες ήταν εκείνοι που πίστεψαν και υποστήριξαν την ίδρυση Πολυτεχνείου στην Ελλάδα, σε μια εποχή που οι δωρεές στρεφόταν συνήθως σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του τόπου καταγωγής των ευεργετών.
2a Ομόφωνη Απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Ηπείρου, 02-04-2008 (βλέπετε συνημμένο 5).
2b Ομόφωνη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών, 18-04-2008 (βλέπετε συνημμένο 6).
2c Ομόφωνη Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Ιωαννίνων, 18-04-2008 (βλέπετε συνημμένο 7).

3 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία και προσφάτως όλο και περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πόλο έλξης ελλήνων φοιτητών για σπουδές στην αρχιτεκτονική τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. [Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το ΤΕΕ για την επαγγελματική κατάσταση και Απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007- Αρχείο Νο 3, σελ. 6 : «στο επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών το 34,9% των μηχανικών ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στο ΕΜΠ, 21,7% στο ΑΠΘ, 18,8% σε άλλη σχολή της χώρας, ενώ ένα 24,7% -δηλαδή ένας στους τέσσερις μηχανικούς-πήρε το πρώτο πτυχίο σε ανώτατη σχολή του εξωτερικού. Μετά το1990 παρατηρείται μείωση του ποσοστού των μηχανικών με προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων ελληνικών σχολών, εκτός του ΕΜΠ που παράγει σταθερά μεταξύ 30 και 40% των πρώτων πτυχίων. Το ποσοστό των μηχανικών που ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό εμφανίζει σημαντική θετική διαφοροποίηση στους Αρχιτέκτονες τους Ηλεκτρονικούς και τους Μηχανολόγους, σημαντική αρνητική διαφοροποίηση στους Μεταλλειολόγους και τους Χημικούς Μηχανικούς, και σχεδόν μηδενικό ποσοστό στους Αγρονόμους-Τοπογράφους. (…) Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία είναι οι χώρες που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των προπτυχιακών φοιτητών, με την συχνότητα επιλογής της Ιταλίας να μειώνεται διαχρονικά και την αντίστοιχη της Μεγάλης Βρετανίας να αυξάνεται σημαντικά και σχεδόν να κυριαρχεί στις νεότερες επαγγελματικές ηλικίες. Αξίζει να σημειωθεί η στενή συσχέτιση της ειδικότητας των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με την Ιταλία, όπου έχουν ολοκληρώσει τις βασικές τους σπουδές περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Αρχιτέκτονες.»]
Έρευνα που διενήργησε το ΤΕΕ για την επαγγελματική κατάσταση και Απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος2007 (Επισυνάπτεται)
[Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το ΤΕΕ για την επαγγελματική κατάσταση και Απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007: Δομή απασχόλησης /Αντικείμενο εργασίας -Αρχείο Νο 3, σελ.14, 15 : «Οι μισοί εργαζόμενοι μηχανικοί (49,4%) ασχολούνται στον κατασκευαστικό τομέα(οικοδομήσεις και δημόσια έργα), και ένας στους τρεις στον τομέα των υπηρεσιών (32,9%). Επτά στους δέκα απασχολούμενους μηχανικούς(69,3%) εργάζονται στο αντικείμενο της ειδικότητας των σπουδών τους, ποσοστό το οποίο καταγράφει μείωση από την προηγούμενη μέτρηση το 2003 (80,2%). Σημαντικά αυξημένο είναι το ποσοστό απασχόλησης στο αντικείμενο των σπουδών στους Αρχιτέκτονες (81,8%) και τους Πολιτικούς Μηχανικούς(78,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στο αντικείμενο των σπουδών καταγράφονται σε Μεταλλειολόγους και Χημικούς Μηχανικούς (όπου στο αντικείμενο της ειδικότητας τους εργάζονται λιγότεροι από τους μισούς), και σε μικρότερο βαθμό σε Ηλεκτρονικούς, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους.» ]
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης, η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών), η Σχολή Θετικών Επιστημών (Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Μαθηματικών) η Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων κι Επιχειρήσεων (Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών)
[Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το ΤΕΕ για την επαγγελματική κατάσταση και Απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007: Δομή απασχόλησης /Αντικείμενο εργασίας -Αρχείο Νο 3, σελ.14, 15 : «Οι μισοί εργαζόμενοι μηχανικοί (49,4%) ασχολούνται στον κατασκευαστικό τομέα(οικοδομήσεις και δημόσια έργα), και ένας στους τρεις στον τομέα των υπηρεσιών (32,9%). Επτά στους δέκα απασχολούμενους μηχανικούς(69,3%) εργάζονται στο αντικείμενο της ειδικότητας των σπουδών τους, ποσοστό το οποίο καταγράφει μείωση από την προηγούμενη μέτρηση το 2003 (80,2%). Σημαντικά αυξημένο είναι το ποσοστό απασχόλησης στο αντικείμενο των σπουδών στους Αρχιτέκτονες (81,8%) και τους Πολιτικούς Μηχανικούς(78,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στο αντικείμενο των σπουδών καταγράφονται σε Μεταλλειολόγους και Χημικούς Μηχανικούς (όπου στο αντικείμενο της ειδικότητας τους εργάζονται λιγότεροι από τους μισούς), και σε μικρότερο βαθμό σε Ηλεκτρονικούς, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους.» ]
Είναι γνωστό, από τα στοιχεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ότι το 1981 υπήρχαν περίπου 34.000 µηχανικοί, 153 ειδικοτήτων οι περισσότερες των οποίων διέθεταν ένα ή δύο µόνο µέλη όταν, ακόµα και σήµερα, µόνον επτά ειδικότητες µηχανικών αναφέρονται στην ελληνική νοµοθεσία και διαθέτουν κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Είναι γνωστό επίσης, πάλι µε βάση τα στοιχεία του Τ.Ε.Ε., ότι, σύµφωνα µε πρόσφατες καταµετρήσεις, τα µέλη του έγιναν αισίως 87.338 εκ των οποίων περίπου 25.000 είναι Πολιτικοί Μηχανικοί και 16.000 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί. Το 2004, στο χώρο της µελέτης, κατασκευής, παραγωγής, εκµετάλλευσης των δοµικών έργων κινούνται συνολικώς 41.000 µηχανικοί, χωρίς να υπολογίσει κανείς και τις ειδικότητες των Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών που αριθµούν άλλα 27.000 µέλη, πολλά από τα οποία ασκούν επίσης κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα στο ίδιο κύκλωµα.
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης, η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών), η Σχολή Θετικών Επιστημών (Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Μαθηματικών) η Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων κι Επιχειρήσεων (Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών)
Φοιτητικές Οργανώσεις και Όμιλοι
Ένας αριθμός φοιτητικών οργανώσεων και ομίλων συμπληρώνει τη ζωή στην Πανεπιστημιούπολη και παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασχολούνται με τα έξω-πανεπιστημιακά ενδιαφέροντα και χόμπι τους.
Οι οργανώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων όπως η μουσική, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι καλές τέχνες, η φωτογραφία και η εθελοντική αιμοδοσία.
Οι φοιτητικές οργανώσεις που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σήμερα είναι:
Διεθνής Επιτροπή Ελλήνων Φοιτητών Ιατρικής
HYPERLINK «http://www.uoi.gr/students/eefie/» Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας ( Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. )
Θεατρική Συντροφιά Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Θ.Ε.Σ.Π.Ι.)
Κινηματογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κ.Ο.Π.Ι.)
Σύλλογοι Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Είναι το Συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών. Οι φοιτητές είναι οργανωμένοι σε συλλόγους στα Τμήματα που φοιτούν).
HYPERLINK «http://www.uoi.gr/students/postgrad/PostGrad.html» Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών
HYPERLINK «http://users.uoi.gr/agrooiko/» Σύλλογος Πτυχιούχων ΠΣΕ Εφαρμοσμένης Αργο-Οικολογίας
Σύλλογος Φοιτητών ΠΣΕ «Επιστήμες και Πολιτισμός»
HYPERLINK «http://www.uoi.gr/students/spep/» Σύλλογος Πτυχιούχων Π.Σ.Ε. «Επιστήμες και Πολιτισμός»
Συμβουλευτική Υπηρεσία Φοιτητών
Υπηρεσία Υγιεινής Φοιτητών
HYPERLINK «http://www.uoi.gr/students/foea/» Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας (Φ.Ο.Ε.Α.)
Φοιτητική Ομάδα κατά των Ναρκωτικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φ.Ο.Κ.Ν.Π.Ι.)
HYPERLINK «http://users.uoi.gr/fspki/» Φοιτητικός Σύλλογος Πανεπιστημιακών Κατοικιών Ιωαννίνων
HYPERLINK «http://www.uoi.gr/students/fospi/» Φωτογραφικός Σύλλογος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χορευτική Ομάδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
HYPERLINK «http://www.uoi.gr/site/students/xorodia_ptde.php» Χορωδία του Π.Τ.Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Advertisement