Με εισήγηση του Ιδρύματος Λαμπράκη, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστόπουλου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Άλέξανδρος Ωνάσης και το Ίδρυμα Λαμπράκη αποφάσισαν να συνεργασθούν και να συγκροτήσουν μια ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με σκοπό να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δράσεων που έχει ως στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των νέων στην εργασία, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Αυτή είναι η ιστορία της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2006- αν δεν κάνω λάθος- να σκιαγραφεί την ελληνική παιδεία.

Η ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας απαιτεί και αξιοκρατία/διαφάνεια. Μιας που οι παραπάνω οργανισμοί έχουν τα οικονομικά μέσα, γιατί δε συμβάλλουν-συνεισφέρουν και στην αναλυτική αξιολόγηση του έργου των επιστημόνων και ομάδων που απαρτίζουν τα ΑΕΙ/ΤΕΙ που θα σπουδάσουν μετά οι νέοι;