Πρόσφατα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους πολλών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ από το ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ:

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=27.06.2008,id=82542928
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100027_27/06/2008_275592
http://www.e-tipos.com/newsitem?id=32663

Δεν βρήκα πουθενά αναλυτική περιγραφή αυτών των νέων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Φαντάζομαι ότι θα τα δούμε όταν δημοσιευτεί το Π.Δ. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα την παρακάτω σελίδα:

http://www.ypepth.gr/el_ec_category1112.htm

που δίνει τα «επαγγελματικά δικαιώματα» 13 τμημάτων ΤΕΙ. Π.χ. για τα τμήματα πληροφορικής γράφει:

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους , με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους , ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα , είτε αυτοδύναμα , είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της πληροφορικής , στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

2. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στους παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού πληροφορικής.
α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.
β) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πέραν του προγραμματισμού και της βελτίωσης και της συντήρησης εφαρμογών αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση, εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεως δεδομένων κ.α.
δ) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

Κάτι σαν το παραπάνω μου φαίνεται μάλλον περιττό και χωρίς καμία νομική αξία. Πρώτα από όλα, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσλάβει όποιον θέλει αν νομίζει ότι του κάνει. Το μόνο που χρειάζεται ίσως είναι κάποια ιδέα για το τι μαθαίνουν οι φοιτητές σε κάθε τμήμα. Τα «επαγγελματικά δικαιώματα» έχουν σχέση με το δημόσιο. Δηλαδή, να πεις ότι οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού μπορούν να διδάξουν το τάδε μάθημα στα δημόσια σχολεία, είναι κάτι απτό. Να πεις ότι κάθε σχέδιο που κατατίθεται στην πολεοδομία πρέπει να υπογράφεται από πολιτικό μηχανικό, είναι κάτι απτό. Το παραπάνω είναι μπλα-μπλα, κάτι που θα μπορούσε να γράψει το εν λόγω τμήμα και να το αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, συμβουλευτικά προς τους υποψήφιους φοιτητές και πιθανούς εργοδότες.

Γενικά, ή έννοια «επαγγελματικά δικαιώματα» χωράει πολλή συζήτηση. Υπάρχει ένα μέρος όπου είναι συγκεντρωμένα τα «επαγγελματικά δικαιώματα» όλων των τμημάτων στα οποία αυτά έχουν κατοχυρωθεί;

ΥΓ. Για άλλη μια φορά καταγγέλλω την αδιαφάνεια με την οποία λειτουργούν το ΣΑΠΕ και το ΣΑΤΕ. Ιστοσελίδα δεν υπάρχει. Ούτε καν τα μέλη τους είναι γνωστά, λες και είναι κρατικό μυστικό. Πρόεδρος του ΣΑΤΕ είναι ο κ. Μιχάλης Μπρατάκος, καθηγητής του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών (Web of Science: 13 άρθρα πάνω στο σελήνιο στα τρόφιμα, h=7, 172 αναφορές). Κατά τη γνώμη μου, είναι μέτριος. Παρ’ όλα αυτά, προΐσταται μιας σημαντικής προσπάθειας για την αναδιάρθρωση των ΤΕΙ (Ελευθεροτυπία). Στην επιτροπή μετέχουν μόνο καθηγητές ΤΕΙ, κατά πάσα πιθανότητα χαμηλότερων προσόντων από τους καθηγητές ΑΕΙ. Αμφιβάλλω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν τις ικανότητες που απαιτούνται για ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα.