Παρακαλώ καταθέστε παρατηρήσεις. Επίσης, δεν θα ήταν άσχημα αν υπήρχαν 2-3 ακόμα που θα ήθελαν να συνυπογράψουν.

Plagiarism goes unpunished in Greek universities

Dear Sir,

as a Greek scientist working abroad, it gives me pain to have to write this letter. Greek universities are in deep crisis. Continual student unrest with increasingly illogical demands is only the tip of the iceberg. More importantly, the universities are plagued by a broad range of unethical behaviors, including plagiarism. I will only mention two recent incidents. In February 2007 the publisher of the journal «Managerial Finance» withdrew two papers by an associate professor of the University of Macedonia for plagiarism. To this day, no disciplinary action has been taken against the professor. In 2006 an assistant professor at the University of Ioannina published a book which was essentially a translation of a german doctoral dissertation. When this was discovered, the book was withdrawn. Not only no disciplinary action was taken, but one year later the same person presented a new book and was promoted! These are not isolated incidents. Naturally, when plagiarism is not punished, it is bound to proliferate. This situation is one aspect of the failure of governance in Greek universities. Rectors are elected by faculty and students and they probably perceive it as their duty to serve the interests of their constituents, even when they violate universal academic principles. Thus, plagiarism, favoritism, and other unethical acts are covered up, while criticism of such behavior is considered «slander» and those who voice it are sent to the disciplinary council. The Ministry of Education seems unable or unwilling to take decisive action. The outcry of the European academic community might bring some result.

Sincerely,

TL