Έλαβα μήνυμα από πανεπιστημιακό στη Βρετανία ο οποίος αποκλείστηκε από εκλογή στην Ελλάδα επειδή το διδακτορικό του δεν είχε αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (επί μήνες ήταν ακέφαλο και οι διαδικασίες είχαν παγώσει). Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν και υπόνοιες foul play εκ μέρους του πανεπιστημίου (Ιατρική Αθηνών), δηλαδή φαίνεται να θέλουν με αυτή τη δικαιολογία να ευνοήσουν κάποιον άλλο υποψήφιο.

Κάτι που δεν κατάλαβα ποτέ με το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ είναι το εξής: γιατί πρέπει το κάθε πτυχίο να εξετάζεται και να εγκρίνεται χωριστά; Γιατί δεν μπορεί το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ να κάνει τουλάχιστον μια λίστα με τα πιο διαπρεπή πανεπιστήμια του εξωτερικού και να πει ότι πτυχία από αυτά τα ιδρύματα αναγνωρίζονται αυτόματα. Είναι αστείο να παίρνει κανείς διδακτορικό από το Harvard ή το Cambridge και να χρειάζεται την έγκριση του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.