Όπως είπε εύστοχα κάποιος, στα ελληνικά πανεπιστήμια θα βρεις από την αριστεία μέχρι την αχρηστεία. Αρκετά ασχοληθήκαμε με την αχρηστεία, ας δούμε και λίγη αριστεία να αναθαρρέψουμε.

Προχτές διάβαζα το Chemical and Engineering News και έπεσε το μάτι μου σε ένα νέο: Exotic lighting, Quasiparticles are used to make a light-emitting diode. Αναφερόταν σε άρθρο στο Nature της ομάδας του Παύλου Σαββίδη, επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή Νίκο Πελεκάνο. Ο Παύλος είναι απόφοιτος του Φυσικού Αθηνών και έκανε το PhD του στο Southampton. Μετά από ένα πέρασμα από το UC Santa Barbara, προσελήφθη στην Κρήτη. Μεγάλη υπόθεση ανεξάρτητο άρθρο επίκουρου καθηγητή στο Nature. Μπράβο Παύλο, και εις ανώτερα!