Όχι τώρα, πριν από 40 χρόνια:

Remembering Columbia, 1968

Τι συμπεράσματα βγάζετε;