(Η προϊστορία του θέματος αυτού δίνεται εδώ)

8.4.2008

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Χθες Πέμπτη 17 Απριλίου 2008 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου με θέμα «Συζήτηση για τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα στους χώρους του Πανεπιστημίου και εξεύρεση τρόπων προστασίας του Πανεπιστημίου».

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η λήψη αποφάσεων, με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που θα εφαρμοσθούν άμεσα και θα διασφαλίζουν: α) την προστασία της περιουσίας του Πανεπιστημίου, β) την ελευθερία στην έκφραση της γνώμης του από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας και γ) την ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου στην απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου τους.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η κατάσταση που προέκυψε μετά τα τελευταία σοβαρά επεισόδια παραβίασης και βανδαλισμού γραφείων καθηγητών και γραμματειών καθώς επίσης και πρόσφατα επεισόδια παρεμπόδισης της λειτουργίας Γενικών Συνελεύσεων Τμημάτων από φοιτητές.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών της Συγκλήτου, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις, οι περισσότερες ομόφωνα.

Α) Σχετικά με την προστασία των χώρων και της περιουσίας του Πανεπιστημίου:

1. Σταματά μέχρι νεωτέρας η πραγματοποίηση πάρτυ από τις φοιτητικές παρατάξεις στους χώρους του Πανεπιστημίου.

2. Οι φοιτητικές παρατάξεις συμφωνούν να αποσυρθούν όλα τα ταμπλώ, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή διέλευση στους χώρους του Πανεπιστημίου και αποτελούν κίνδυνο στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3. Οι φοιτητικές παρατάξεις του Πανεπιστημίου δεσμεύονται να κολλούν τις αφίσες τους σε συγκεκριμένους χώρους Πανεπιστημίου. Για τον σκοπό αυτό η Σύγκλητος όρισε επιτροπή η οποία, σε συνεργασία με τις φοιτητικές παρατάξεις, αναλαμβάνει να μελετήσει και προτείνει μια λελογισμένη κατανομή χώρων όπου θα μπορεί κάθε παράταξη να εκφράζει τις ιδέες της.

4. Το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν στα αμφιθέατρα από τους φοιτητές κατά την ημέρα των εκλογών θα πληρωθούν από τον Σύλλογο Φοιτητών του ΟΠΑ με παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης που δίνεται στο Σύλλογο. Επιπλέον, όταν γίνονται φθορές στους χώρους του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έχει οργανώσει είτε ο Σύλλογος Φοιτητών είτε κάποια παράταξη, το κόστος της αποκατάστασης θα αναλαμβάνει ο Σύλλογος ή η παράταξη που ανέλαβε την ευθύνη της οργάνωσης.

Β) Σχετικά με την απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων του Πανεπιστημίου:

5. Η Σύγκλητος καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή βίας προς οποιοδήποτε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχεται αυτή. Οι φοιτητικές παρατάξεις δεσμεύτηκαν ότι δεν θα παρεμποδίσουν για οποιονδήποτε λόγο την ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, τα οποία λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Στην περίπτωση παραβίασης της απόφασης αυτής θα συγκληθεί άμεσα Έκτακτη Σύγκλητος που θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Συγκλήτου για τη συμβολή τους στην επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν πρόσφατα και θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα τηρήσουμε τις αποφάσεις στις οποίες δεσμευθήκαμε με στόχο να πετύχουμε ένα πιο ανθρώπινο και πιο δημιουργικό Πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης

Γρηγόριος Π. Πραστάκος