Βιβλιοκριτική: Χρήστου Μασσαλά, «Ίσως είναι και έτσι…», Gutenberg, 2008 Παρασκευή, Μαρ. 7 2008 

«Ίσως είναι και έτσι…» τιτλοφορείται το νέο βιβλίο του προέδρου του ΣΑΠΕ και τέως πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Χρήστου Μασσαλά που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα και που ο συγγραφέας είχε την καλωσύνη να μου στείλει με μιά ωραία αφιέρωση και το υστερόγραφο «Η κριτική ποτέ δεν έβλαψε…». Το εκτιμώ, και, φυσικά, συμφωνώ απόλυτα. Επί το έργον λοιπόν!

Το βιβλίο αποτελείται από αναδημοσιεύσεις άρθρων και ομιλιών. Χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: Ακαδημαϊκό περιβάλλον, Σύγχρονο αναπτυξιακό περιβάλλον, Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, και Κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Θα επικεντρώσω στην πρώτη ενότητα, που καλύπτει περίπου το 1/3 του βιβλίου. Παρόμοια είναι η κριτική μου και για το υπόλοιπο βιβλίο.

Οι θέσεις του κ. Μασσαλά είναι λογικές· π.χ. υποστηρίζει την αξιολόγηση και τη μείωση της φοιτητικής εκπροσώπησης στα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου. Όμως το βιβλίο με άφησε ανικανοποίητο, κυρίως επειδή το βρήκα υπερβολικά γενικόλογο. Θα σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα για να καταλάβετε τι εννοώ:
(περισσότερα…)

Η νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Τετάρτη, Μαρ. 5 2008 

Από πρόσφατο ΦΕΚ:

∆ιορισµός µελών του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 παρ. 2, 3 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/2001), µε τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 4 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/1985).
2. Των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Του άρθρου 21 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202).
4. Του άρθρου 1 του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996), αποφασίζουµε:
(περισσότερα…)

Συνεδριάσεις Συγκλήτων Τρίτη, Μαρ. 4 2008 

Στις 2 Φεβρουαρίου είδαμε στις ειδήσεις διάφορα θλιβερά γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή μια πορεία ακροδεξιάς οργάνωσης που «συναντήθηκε» με άλλη πορεία και έγιναν «διάφορα». Δεν μάθαμε ποτέ σχετικά με κάποια γεγονότα που έλαβαν χώρα μέσα στο Πανεπιστήμιο κατά την επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Πρόσφατα έλαβα ένα mail το οποίο αναφέρεται στα γεγονότα αυτά το οποίο περιγράφει την αδιανόητη κατάσταση πίεσης φοιτητών υπό την οποία λειτούργησε η συγκεκριμένη συνεδρίαση Συγκλήτου.

Δυστυχώς και οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου του ΕΜΠ γίνονται μόνιμα σε τέτοιες συνθήκες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι «αυτά δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω» γιατί με αυτό τον τρόπο «βλάπτεται το δημόσιο πανεπιστήμιο». Είναι αλήθεια ότι κάθε γεγονός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, ακόμη και αν ένας από αυτούς είναι η ζημιά στο δημόσιο πανεπιστήμιο, η μη δημοσίευση τέτοιων γεγονότων δεν ισοδυναμεί με «όφελος στο δημόσιο πανεπιστήμιο». Επιπλέον, η απόκρυψη της αλήθειας, εν προκειμένω αντικειμενικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα (για να μην το γυρίσουμε στο «τι είναι η αλήθεια, η αλήθεια είναι ταξική και τα συναφή), ποτέ δεν ωφέλησε κανέναν.

Βιβλιομετρική ανάλυση για την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση των Βρετανικών παν/μίων Δευτέρα, Μαρ. 3 2008 

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει βιβλιομετρικά στοιχεία στην αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστημιακών τμημάτων προκειμένου για χρηματοδότηση από την κυβέρνηση (ύψους 2 δισ. δολαρίων/έτος). Η αξιολόγηση αυτή (Research Assessment Exercise – RAE) γινόταν μέχρι τώρα αποκλειστικά μέσω της «κρίσεως των ειδικών» (peer review). Το νέο σκεπτικό είναι να συνδυαστούν οι βιβλιομετρικοί δείκτες με την κρίση των ειδικών, για μια πιο ευέλικτη και παραγωγική (ενδεχομένως και δικαιότερη) αξιολόγηση. Απ’ ό,τι φαίνεται, υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ των προηγούμενων κρίσεων του RAE και των βιβλιομετρικών δεικτών. Η βρετανική κυβέρνηση λοιπόν ζήτησε από Higher Education Funding Council for England (HEFCE) να αναπτύξει ένα πλαίσιο όπου θα γίνεται μεγαλύτερη χρήση τέτοιων «μετρικών» στην αξιολόγηση της έρευνας. Το HEFCE με τη σειρά του ανέθεσε στη διεθνώς γνωστή για το έργο της όμάδα του παν/μίου του Leiden (Centre for Science and Technology Studies) να εκπονήσει τη σχετική μελέτη. Το αποτέλεσμα είναι το 131 σελίδων κείμενο (Scoping study on the use of bibliometric analysis to measure the quality of research in UK higher education institutions) που παραθέτω εδώ, μαζί με άλλα 2 σχετικά αρχεία (reframework.pdf και reinterdisc.pdf)

____________________________________________________

Δείτε σχετικά

http://www.nature.com/news/2008/080227/full/4511039b.html
27 February 2008 | Nature 451, 1039 (2008) | doi:10.1038/4511039b

English grants under review

Funding agency ditches peer review in favour of metrics.

Daniel Cressey

Proposals to radically alter the way English universities are funded could mean that young researchers lose out, academic groups warned last week.

In 2009, a system of ‘metrics’ will be rolled out to replace the Research Assessment Exercise (RAE) peer-review system in England — the first country to apply metrics to funding on this scale. The new Research Excellence Framework will allocate its £1 billion (US$2 billion) a year funding to departments mainly on the basis of citations, rather than RAE grade. It is an attempt by the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) to make the process fairer and the applications process easier.

But academic groups are worried that the new system might discriminate against researchers who have not yet had time to build up many citations. “Obviously you don’t want a system that penalizes people at the start of their careers or people who take career breaks,” says Steve Smith, chair of the 1994 Group, an advocacy group that represents a number of high-profile UK universities. “It does worry me.”

A consultation on the new metrics, which closed this month, reveals that academic groups are not entirely against it, but they do have some concerns. Policy experts are uneasy about a wholesale move away from peer review and concerned that the metrics system will not correctly assess the merits of some disciplines, be very costly for institutions initially and may discourage interdisciplinary research. Last year, the HEFCE was warned by its own audit committee that “a number of technical areas require further work if the new system is to have credibility”.

“The RAE undoubtedly had flaws, and it was revised continually to address them,” says Bahram Bekhradnia, director of the UK Higher Education Policy Institute. “But it was probably better than anything that is likely to appear.”

However the HEFCE, which is now analysing the responses to the consultation, defends the new system and thinks that the university sector is now broadly behind the proposals.

____________________________________________________

Google 2008 International «Model Your Campus» Competition Κυριακή, Μαρ. 2 2008 

Google Model ContestΜια καλή ευκαιρία για όλα τα εικαστικά Τμήματα της χώρας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και για την ανάλυση της χωροταξικής κατάστασης των ελληνικών ακαδημαϊκών campi θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό που διοργανώνει η Google. Ακόμα κι αν δεν κερδίσουν τίποτα, θα δημιουργηθούν τρισδιάστατες ψηφιακές μακέτες με τα σημεία που θέλουν βελτίωση.

Η προθεσμία κατάθεσης σχεδίων είναι μέχρι την 1η Ιουνίου 2008. Περισσότερα εδώ.

Ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός Κυριακή, Μαρ. 2 2008 

Από την ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ:

http://www.ntua.gr/posdep/NOMOI/NomosPlaisio/2008-02-26_GEK.doc

Τον σύνδεσμο τον βρήκα στο athens.indymedia, οι αναγνώστες του οποίου φυσικά δεν φαίνονταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι.

« Προηγούμενη σελίδα