Κομοτηνή, 29 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2008
 
Η 57η Σύνοδος των Πρυτάνεων πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή (29 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2008). Στη Σύνοδο συμμετείχαν οι Πρυτανικές Αρχές και οι Διοικούσες Επιτροπές όλων των Πανεπιστημίων της χώρας. Στην απογευματινή συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου συμμετείχαν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ε. Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός κ. Σ. Ταλιαδούρος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Πλατής και οι Ειδικοί Γραμματείς Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Α. Κυριαζής και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΚΠΣ Γ. Πανδρεμένος.

1. Η σχετική συζήτηση ξεκίνησε με ενημέρωση για τις εργασίες της 42ης Συνόδου των Προέδρων & Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών των Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη και της 3ης Συνόδου Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων των Εταιρειών Διαχείρισης της Περιουσίας των Πανεπιστημίων.
2. Αμέσως μετά, ακολούθησε ευρεία συζήτηση για το ζήτημα των καταλογισμών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κατά τη διάρκεια της οποίας αφού αναδείχτηκε το πρόβλημα του ελέγχου της σκοπιμότητας των δαπανών των Επιτροπών Ερευνών δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ετέθη ζήτημα νομιμότητας. Η συζήτηση αυτή ήταν πολύωρη και από όλα τα Πανεπιστήμια, εκφράστηκε η συμπαράσταση στους συναδέλφους οι οποίοι κινδυνεύουν με βαρύτατες ποινές και καταλογισμούς και επίσης, ετέθη το θέμα της δημιουργίας «ενόχων» η οποία πολύ σύντομα θα οδηγήσει στην άρνηση προσφοράς στα θεσμοθετημένα όργανα των Επιτροπών Ερευνών. Για το ζήτημα αυτό εκδόθηκε ψήφισμα και η Σύνοδος έλαβε ομόφωνη απόφαση η οποία ζητά από το ΥΠΕΠΘ αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Συνημμένα 1 και 2).
3. Το επόμενο θέμα που συζητήθηκε ήταν τα οικονομικά των Πανεπιστημίων, στα οποία η Επιτροπή Οικονομικών της Συνόδου παρουσίασε τις προτάσεις της. Τα κύρια ζητήματα τα οποία ετέθησαν σχετίζονταν με τον εξορθολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τις δραματικές απώλειες εγκαίρως βεβαιωμένων δαπανών του 2007 από τον συμφωνημένο τετραετή προγραμματισμό και επίσης την ενίσχυση των πιστώσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, δεδομένων των δυσβάστακτων βαρών που θα επωμιστούν τα Πανεπιστήμια λόγω της απένταξης των Βιβλιοθηκών και των Γραφείων Διασύνδεσης από το ΕΠΕΑΕΚ. Για τα θέματα αυτά εκδόθηκε σχετική απόφαση (Συνημμένο 3).
4. Με μεγάλη ένταση τα περισσότερα Πανεπιστήμια διατύπωσαν ενστάσεις, αρνητικές εμπειρίες και δυσαρέσκεια για σημαντικά άρθρα του Νόμου 3549/07.
Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία έγιναν αντικείμενα κριτικής είναι η μεγάλη αναστάτωση που έχει προκληθεί από τη συγκρότηση των εκλεκτορικών με πληθώρα εξωτερικών εκλεκτόρων και μάλιστα χωρίς μέριμνα κάλυψης της μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης, η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών εκλεκτόρων με βαρύτητα ψήφου ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων και Προέδρων και η θητεία των πρυτανικών αρχών. Ταυτοχρόνως εκφράστηκε απογοήτευση για τη βίαιη παρεμπόδιση διεξαγωγής εκλογών αντιπρύτανη και Προέδρου Τμήματος στο Πάντειο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με βάση την απόφαση της Συγκλήτου του, έθεσε το θέμα της αναβολής ισχύος τουλάχιστον για ένα ακαδημαϊκό έτος της εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος για τη διανομή των συγγραμμάτων. Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό και ενσωματώθηκε στη σχετική απόφαση (Συνημμένο 4).
5. Με αφορμή αγωγή του «Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου» κατά του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ζήτημα των δικαιωμάτων φωτοτυπικής αναπαραγωγής στα Πανεπιστήμια, η Σύνοδος ζήτησε την εξαίρεση των ΑΕΙ από την υποχρέωση αποζημίωσης για τις φωτοτυπικές αναπαραγωγές έργων του λόγου εντός των βιβλιοθηκών τους και εξέδωσε απόφαση συμπαράστασης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Συνημμένο 5).
6. Σε συζήτηση του Νόμου για την Έρευνα ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα, πολλά Πανεπιστήμια εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη και η Σύνοδος επέμεινε στα κριτικά σχόλια των προηγούμενων Συνόδων και συγκρότησε επιτροπή η οποία θα επιχειρήσει να επηρεάσει θετικά για τα Πανεπιστήμια τα υπό έκδοση Προεδρικά Διατάγματα.
7. Αναλυτική συζήτηση έγινε επίσης για τα ποικίλα προβλήματα του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και ζητήθηκαν άμεσες παρεμβάσεις (Συνημμένο 6).
8. Η Σύνοδος αφού άκουσε την εισήγηση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας των ΕΤΕΠ, επικρότησε τα αιτήματα του κλάδου Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι, με κυριότερο την ένταξή τους στο πανεπιστημιακό μισθολόγιο.
 
Κατά τη συζήτηση με τον κ. Υπουργό και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, παραδόθηκε στο προεδρείο της Συνόδου φάκελος με το Νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά, με τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό και σχέδιο για τον τετραετή προγραμματισμό, σε βασικά στοιχεία των οποίων αναφέρθηκε με συντομία. Ο κ. Υπουργός, απαντώντας στα αιτήματα της Συνόδου, δεν δέχτηκε καμία, αλλαγή, αναβολή εφαρμογής διατάξεων ή τροποποίηση του Νόμου 3549/2007 και ζήτησε την ταχεία εφαρμογή του ώστε να εντοπιστούν οι δυσχέρειες και να επανεξεταστούν όλες οι σχετικές ενστάσεις. Επίσης, τα στελέχη του ΥΠΕΠΘ απέκλεισαν την ένταξη των Βιβλιοθηκών και των Γραφείων Διασύνδεσης στο ΕΠΕΑΕΚ και δεν άφησαν περιθώρια αισιοδοξίας για τις απώλειες πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2007, με ευθύνη των συναρμόδιων Υπουργείων
Τέλος η 57η Σύνοδος αποφάσισε να συγκροτήσει επιτροπή για να επεξεργαστεί προτάσεις για το νέο Νομοσχέδιο για τα Μεταπτυχιακά, να προτρέψει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια να συνεργαστούν στη λειτουργία του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου και να στηρίξει το αίτημα των Ιατρικών Σχολών για κάλυψη των πανεπιστημιακών γιατρών σε θέματα αστικής ευθύνης εφόσον αυτοί εργάζονται αποκλειστικά σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.
 
Ο Πρύτανης      Σταύρος Κουμπιάς
Αντιπρυτάνεις Βασίλης Αναστασόπουλος   Δημήτρης Δουγένης  Κώστας Ραβάνης
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Σύνοδος Πρυτάνεων, αφού ενημερώθηκε από τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκφράζει την ανησυχία της, για την βαλλόμενη συνταγματικά κατοχυρωμένη από το άρθρο 16, αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση των Πανεπιστημίων. Η μη αποδοχή έως τώρα εκ μέρους οργάνων της πολιτείας της προβλεπόμενης από τον Καταστατικό Χάρτη αυτοδιαχείρισης των πόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης από τα συλλογικά του όργανα, απειλεί να απονεκρώσει τις ελπίδες για ένα σύγχρονο και διεθνώς ανταγωνιστικό Πανεπιστήμιο.
Ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων ενισχύουν την αυτοτέλεια στον τρόπο λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Χρειάζονται γενναίες πρωτοβουλίες για τη θεσμική αναβάθμιση της αυτοτέλειας και την πλήρη αποσαφήνιση των κανόνων λειτουργίας τους, αφού η αντιμετώπιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων από ορισμένες υπηρεσίες ελέγχου ως συνηθισμένων δημόσιων υπηρεσιών συντελεί στον μαρασμό τους και στην αδυναμία εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποχρεώσεών τους απέναντι στην Ελληνική Κοινωνία.
Συνέπεια των ανωτέρω θεωρούμε ότι αποτελούν και οι επαπειλούμενοι εξοντωτικοί καταλογισμοί σε Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης για δαπάνες που ενέκριναν, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα πλαίσια συλλογικών οργάνων, για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας στo Ίδρυμά τους, χωρίς την παραμικρή υπόνοια ατασθαλιών ή ιδιοτελών πρακτικών. Αν η πολιτεία δεν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πανεπιστήμια θα τα οδηγήσει νομοτελειακά σε αδυναμία λειτουργίας τους.  Τα μέλη ΔΕΠ κάτω από τις παρούσες συνθήκες είναι εξ αντικειμένου βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσουν να μετέχουν στις Επιτροπές Ερευνών, οι οποίες λειτουργούν με ένα ασαφές θεσμικό πλαίσιο.
Καλούμε την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να αντιληφθούν την σοβαρότητα του θέματος και να μεριμνήσουν, ο καθένας από τη σκοπιά του, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί και να αναπτύσσεται το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο προς όφελος της κοινωνίας.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποφάσισε να εισηγηθεί στο ΥΠΕΠΘ τη θέση σε ισχύ της ακόλουθης διάταξης:
«Το με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργούμενο αποθεματικό στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Ιδρύματος. Κατά τη διαχείριση του πλεονάσματος εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  Η ρύθμιση αυτή έχει αναδρομική ισχύ, καταλαμβάνουσα και τις εκκρεμείς υποθέσεις, και καταργεί κάθε αντίθετη, γενική ή ειδική, σχετική διάταξη».
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 2
Η 57η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων αφού έλαβε υπόψη της, τις αποφάσεις της 42ης Συνόδου των Προέδρων και Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών τις οποίες και υιοθετεί καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών της Συνόδου αποφάσισε να ζητήσει από το ΥΠΕΠΘ:
1.      Ως προς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
              i.            Να αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προκειμένου να γίνεται εγκαίρως η κατάρτιση και γνωστοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτσι ώστε να είναι εφικτή η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων των Πανεπιστημίων.
            ii.            Η καθυστερημένη εκταμίευση των κονδυλίων του ΠΔΕ για το έτος 2007 να μην βαρύνει τις πιστώσεις του έτους 2008 αφού η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται στα Πανεπιστήμια.
          iii.            Να τηρηθεί η συμφωνία του τετραετούς προγραμματισμού 2005-2008 του ΠΔΕ μεταξύ ΥΠΕΠΘ και Πανεπιστημίων σε ότι αφορά στο ύψος της συνολικής χρηματοδότησης.
          iv.            Οι προεγκρίσεις των σχετικών κονδυλίων να υλοποιούνται το συντομότερο δυνατό προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την εκτέλεση των έργων (και όχι κατά μήνα Αύγουστο όταν το χρονικό όριο πληρωμών είναι ο Νοέμβριος).
            v.            Να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη του Νόμου 3549/2007 για την δυνατότητα των Πανεπιστημίων να τροποποιούν άμεσα και μέχρι ποσοστού 20% του οικείου ΠΔΕ.
          vi.            Να υπάρξει ουσιαστική πρόβλεψη κονδυλίων για εξοπλισμούς, συντήρηση εξοπλισμών και εγκαταστάσεων, μεταφορικά μέσα κ.λπ.
2.      Ως προς την ετήσια τακτική επιχορήγηση
        i.            Στον τετραετή προγραμματισμό να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των Πανεπιστημίων για τη λειτουργία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και των γραφείων διασύνδεσης με διακριτή επιχορήγηση – αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού.
      ii.            Να υπάρξει πρόβλεψη αύξησης της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας (σημαντικές αυξήσεις ενεργειακών πόρων, δικτύων, υπηρεσίων, κλ.π).
    iii.            Να καλυφθούν από το ΥΠΕΠΘ οι οφειλές προς τον ΟΤΕ σχετικά με την λειτουργία των δικτύων.
    iv.            Να αυξηθούν οι σχετικές πιστώσεις για την φοιτητική μέριμνα (σίτιση νοσήλεια, στέγαση ) σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια.
3.      Ως προς την Λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
Το ΥΠΕΠ από κοινού με τα Πανεπιστήμια να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισμό των οικονομικών ελέγχων και την περαιτέρω νομική θωράκιση της λειτουργίας των ΕΛΚΕ προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 3
Η Σύνοδος επαναλαμβάνει το διαχρονικό αίτημά της για πλήρη και ουσιαστική αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων και ζητά την επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν:
α. την αναλογική εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών εκλεκτόρων με την βαρύτητα ψήφου να είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων και Προέδρων,
β. τη θητεία των Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων και Προέδρων
γ. τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων με εξωτερικούς κριτές
Τέλος, ζητά λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για τα συγγράμματα, την αναστολή ισχύος αυτών μέχρι την επαναδιατύπωσή τους.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 4
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποφάσισε, αφενός, να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας, κατά την επικείμενη αναμόρφωση του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, την παρέμβασή του για τη ρητή εξαίρεση των ΑΕΙ από την υποχρέωσή τους για αποζημίωση από τις φωτοτυπικές αναπαραγωγές έργων του λόγου που ενεργούνται εντός των βιβλιοθηκών τους και, αφετέρου, στη δίκη που έχει ανοίξει μετά από αγωγή του ΟΣΔΕΛ κατά του Πανεπιστημίου Πειραιώς να παρέμβουν  προσθέτως υπέρ του όλα τα Πανεπιστήμια για την απόρριψη της αγωγής.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 5
Η 57η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αναγνωρίζοντας τη δυσχερή θέση στην οποία ευρίσκονται πολλά Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων από τη σημαντική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον διοικητικό τομέα είτε λόγω ολοκλήρωσης έργων ΕΠΕΑΕΚ είτε λόγω συνταξιοδότησης, με συνέπεια να κινδυνεύει άμεσα η λειτουργία τους, αποφάσισε να ζητήσει από το ΥΠΕΠΘ:
α. Συνέχιση χρηματοδότησης των Τμημάτων αυτών μέσω ΕΠΕΑΕΚ προκειμένου να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους
β. Να παραμένουν στα Ιδρύματα οι πιστώσεις όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τα οποία συνταξιοδοτούνται και να επαναπροκηρύσσονται άμεσα
γ. Να δίνεται η δυνατότητα σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. να καταλαμβάνουν μετά από τις σχετικές κρίσεις, θέσεις προϊσταμένων στον διοικητικό μηχανισμό.
δ. Να εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης για όσους υπηρετούν άνω των 3 χρόνων, η σύμβασή τους να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.