Στις 2 Φεβρουαρίου είδαμε στις ειδήσεις διάφορα θλιβερά γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή μια πορεία ακροδεξιάς οργάνωσης που «συναντήθηκε» με άλλη πορεία και έγιναν «διάφορα». Δεν μάθαμε ποτέ σχετικά με κάποια γεγονότα που έλαβαν χώρα μέσα στο Πανεπιστήμιο κατά την επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Πρόσφατα έλαβα ένα mail το οποίο αναφέρεται στα γεγονότα αυτά το οποίο περιγράφει την αδιανόητη κατάσταση πίεσης φοιτητών υπό την οποία λειτούργησε η συγκεκριμένη συνεδρίαση Συγκλήτου.

Δυστυχώς και οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου του ΕΜΠ γίνονται μόνιμα σε τέτοιες συνθήκες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι «αυτά δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω» γιατί με αυτό τον τρόπο «βλάπτεται το δημόσιο πανεπιστήμιο». Είναι αλήθεια ότι κάθε γεγονός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, ακόμη και αν ένας από αυτούς είναι η ζημιά στο δημόσιο πανεπιστήμιο, η μη δημοσίευση τέτοιων γεγονότων δεν ισοδυναμεί με «όφελος στο δημόσιο πανεπιστήμιο». Επιπλέον, η απόκρυψη της αλήθειας, εν προκειμένω αντικειμενικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα (για να μην το γυρίσουμε στο «τι είναι η αλήθεια, η αλήθεια είναι ταξική και τα συναφή), ποτέ δεν ωφέλησε κανέναν.

Advertisements