Από την ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ:

http://www.ntua.gr/posdep/NOMOI/NomosPlaisio/2008-02-26_GEK.doc

Τον σύνδεσμο τον βρήκα στο athens.indymedia, οι αναγνώστες του οποίου φυσικά δεν φαίνονταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι.

Advertisements