Επειδή τα σχόλια σε προηγούμενο ποστ παρεκτράπησαν σε συζήτηση για την αντιγραφή και τα σκονάκια, ανοίγω το παρόν. Η γνώμη μου:

1. Πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ποινές για την αντιγραφή. Και οι ποινές να γίνονται πιό αυστηρές σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, που σημαίνει ότι οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να καταγράφονται στον φάκελο του φοιτητή. Την πρώτη φορά που πιάνεται κανείς να αντιγράφει θα πρέπει ασφαλώς να μηδενίζεται το γραπτό. Τη δεύτερη φορά να αποβάλλεται για ένα εξάμηνο. Την τρίτη φορά να αποβάλλεται οριστικά από το πανεπιστήμιο.

2. Οι διδάσκοντες έχουν την κύρια ευθύνη να διασφαλίζουν την αξιοπιστία της εξέτασης. Αποτυχία τους να το κάνουν αυτό συνιστά παράβαση καθήκοντος. Επίσης είναι απαράδεκτο τα θέματα των εξετάσεων να είναι πανομοιότυπα με θέματα προηγούμενων ετών. Παρόμοιου τύπου ναι, ακριβώς τα ίδια όχι.

3. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την αντιγραφή. Π.χ., το να καταδώσεις έναν συμφοιτητή σου που αντιγράφει θα έπρεπε να θεωρείται τιμή και όχι ντροπή.